AntilliaansDagblad | Tweede Kamer wil details politiek akkoord

‘Hoe zal Landspakket armoede verlichten?’

Foto Suzanne Koelega

Den Haag – De leden van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer willen, naast allerlei technische vragen, ook weten welke effecten het akkoord tussen Nederland en Curaçao heeft voor de eilandbevolking. Zoals ten aanzien van het wegnemen van de armoede.

Er zijn in totaal 31 vragen gesteld aan CDA-staatssecretaris Raymond Knops. ,,Welke incidentele en structurele initiatieven neemt de Curaçaose en de Nederlandse overheid om de bevolking in staat te stellen in hun eigen levensonderhoud te voorzien?”, vraagt de commissie. Volgens berichten heeft 15 tot 20 procent van de bevolking voedselsteun nodig.

Verdere vragen gaan over de scheve inkomensverdeling op Curaçao en hoe het Landspakket de armoede zal verlichten en of wordt voorzien in de noden van de meest kwetsbare mensen. ,,Hoe worden de noden geborgd van de mensen die geen recht hebben op het sociale zekerheidsstelsel omdat ze werkzaam waren in de informele economie?” Ook wil de Kamercommissie horen of er een goede analyse is te maken van de economische en sociale impact van Covid-19.

Er zijn daarnaast vragen gesteld over het te vormen Caribisch Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho). De Kamer wil snel van Knops weten hoe die wordt ingericht en hoe het gaat werken met het oog op de in te dienen (consensus)rijkswet. Ook wil de commissie inzicht in de budgettering van het Coho. ,,Lopen deze budgetten jaarlijks via de reguliere begroting van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) inclusief controle van de Tweede Kamer, of zijn er andere geldstromen voorzien?”

Enkele vragen gaan richting Curaçao. Onder meer over de gestelde voorwaarden voor afslanking van het ambtenarenapparaat en of daar toezicht op wordt gehouden zolang het Coho er nog niet is. En: ,,Hoe verhoudt het in te stellen Coho zich tot het College financieel toezicht?”

Er is twijfel in de Tweede Kamer over de bereidheid van Curaçao om alle afspraken uit te voeren. ,,Waarop baseert de staatssecretaris dat Curaçao nu wel hervormingen zal doorvoeren? Welke sancties zijn er bij het niet doorvoeren van hervormingen?” En ook wordt gevraagd wat er gebeurt als er geen consensus wordt bereikt over de rijkswet.

Het parlement in Den Haag vraagt verder aandacht voor de duurzaamheidsdoelstellingen in de ‘Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties en voor de mensenrechten van zogeheten ‘ongedocumenteerden’. En de commissie wil graag bij toekomstige liquiditeitssteun aan Curaçao vooraf hierover kunnen oordelen, nu er meerjarige afspraken worden gemaakt.

De Kamer kijkt ook naar de andere Caribische landen, Aruba en Sint Maarten. De commissie vraagt hoe die tegen het akkoord aankijken en hoe groot de kans is dat zij zich aansluiten bij de rijkswet, eventueel op latere termijn, zoals Knops in zijn brief stelt. ,,Betekent dit dat hoe dan ook de voorwaarden en afspraken zoals die thans gemaakt zijn tussen Curaçao en Nederland, waar het gaat om de werking en inrichting het Coho, bepalend zijn voor de met Aruba en Sint Maarten te maken afspraken?”

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AntilliaansDagblad | Tweede Kamer wil details politiek akkoord

  1. Drechi pa bosnan Tur

    Ja maar… Steven zegt dat dat niet mag, dus ook de Tweede Kamer mag dan geen additionele info krijgen…. Of toch?????

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *