AntilliaansDagblad | Rijna: Nieuwe regels voor feestdagen

Kralendijk – Vanwege de coronapandemie gelden er dit jaar andere richtlijnen voor activiteiten in de periode van 20 december 2020 tot en met 17 januari 2021. Zo zijn openbare events niet toegestaan en gelden er aangepaste regels voor het afsteken van vuurwerk.

Dat maakte gezaghebber Edison Rijna van het Openbaar Lichaam Bonaire gisteren bekend.

De gezaghebber benadrukt dat er op dit moment niet voorzien kan worden hoe de situatie met Covid-19 zal zijn in december en januari en dat er dus rekening gehouden moet worden met de coronaregels die op dat moment van kracht zijn. Dit kan betekenen dat men een verkregen vergunning niet kan gebruiken vanwege de situatie die zich op dat moment voordoet.

Activiteiten om het publiek te vermaken en die toegankelijk zijn voor het publiek, of het maken van muziek, zoals gaita, tambu en aguinaldo, mogen dit jaar jaar niet worden georganiseerd. Muziekgroepen die via livestreaming willen optreden moeten minstens vijf dagen van tevoren hiervan melding maken bij het kantoor van het Kabinet van de Gezaghebber. Dit kan ook via e-mail op

Ook gelden aanvullende regels voor ondernemers die vuurwerk willen afsteken. Ondernemers die op of langs de openbare weg vuurwerk willen afsteken kunnen dit alleen in privékring doen. Dus alleen samen met medewerkers, er mag geen publiek bij aanwezig zijn.

De gezaghebber maakt bekend dat verzoeken voor vergunning of kennisgeving in het kader van de Algemene Politie Keur (APK) voor activiteiten in de periode van 20 december 2020 tot en met 17 januari 2021, uiterlijk op 27 november 2020 moeten worden ingediend.

Iedereen die vuurwerk wil verkopen of wil afsteken op of langs de openbare weg moet een vergunning hebben om dt te doen. Zij moeten uiterlijk 27 november 2020 een verzoek hiervoor indienen bij de afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ).

Naast de aanvraag voor deze (verkoop-)vergunning moeten conform artikel 3 van het Vuurwerkbesluit Bonaire alle activiteiten die verband houden met het verkopen, opslaan en vervoeren van vuurwerk gemeld worden aan het Bestuurscollege.

Het OLB wil met deze regeling vooraf een beeld krijgen van het aantal te organiseren activiteiten gedurende de feestdagen in verband met de handhaving van de openbare orde, rust en veiligheid. Voor meer informatie kan men contact opnemen met de Afdeling Juridische en Algemene Zaken (JAZ).

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *