AntilliaansDagblad | Premier Aruba ernstig bedreigd

Premier Aruba ernstig bedreigd | Antilliaans Dagblad

Oranjestad – Minister-president Evelyn Wever-Croes wordt ernstig bedreigd. De beveiliging rond haar persoon en haar familie is opgeschroefd.

De premier maakte zelf bekend dat de autoriteiten donderdag een dreigement ontvingen aan haar gericht. ,,Ze nemen dat zeer serieus en de zaak wordt onderzocht. Ons land verkeert in crisis en wij moeten moeilijke beslissingen nemen. Ik had nooit verwacht dat iemand zich op deze manier tegen mij zou richten.”

Wever-Croes riep ‘sommige leden van de oppositie en verschillende media’ op om hun opruiende toon wat te matigen.

Het Openbaar Ministerie (OM) legt in een reactie uit dat er grenzen zijn aan wat mensen via sociale media naar buiten mogen brengen. Opruiing, bedreiging en belediging zijn niet toegestaan.

De maatregelen die de overheden wereldwijd hebben moeten nemen in het kader van de Covid-19-pandemie, zijn ingrijpend en hebben grote (persoonlijke) gevolgen. Ook op Aruba leidt dit tot veel reacties in de media, met name op social media zoals Facebook.

De vrijheid van meningsuiting is een van de belangrijkste beginselen van een democratische rechtsstaat. Opvattingen die anderen kunnen kwetsen of verontrusten zijn toegestaan. Van politici en bestuurders wordt meer incasseringsvermogen verwacht dan van de gemiddelde burger, maar het is niet zo dat politici en bestuurders vogelvrij zijn.

De vrijheid van meningsuiting is namelijk niet onbeperkt. Onder wettelijke en strikte voorwaarden is de vrijheid van meningsuiting beperkt. Dit is onder andere geregeld in het EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens). Hierbij gaat het bijvoorbeeld om strafbaar gestelde feiten zoals opruiing, bedreiging en de zogenoemde beledigingsartikelen. Deze strafbare feiten staan in het Wetboek van Strafrecht. Opruiing is het aanzetten tot iets wat verboden is.

Door opruiing kan een persoon andere burgers aanzetten tot strafbaar gedrag. Door iemand te bedreigen wordt hem leed of geweld aangedaan. Een belediging is een krenkende uiting die iemands eer en goede naam kan aantasten. Als dit soort berichten worden geplaatst kan daarvan aangifte worden gedaan en zal een strafrechtelijk onderzoek worden ingesteld waarbij een aanhouding niet moet worden uitgesloten.

Overigens kan er ook op grond van het civielrecht worden opgetreden. Bij het plegen van strafbare feiten zal er ook sprake zijn van een onrechtmatige daad waarbij door de rechter bijvoorbeeld schadevergoeding kan worden opgelegd. Ook zijn er gevallen bekend waarbij mensen door hun werkgever werden ontslagen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *