AntilliaansDagblad | ‘GCB krijgt meerdere directeuren’

Beeindiging contract met Campbell bevestigd. | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Bij overheidsstichting Gaming Control Board (GCB) komt een nieuwe structuur, zegt minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën. Een structuur met meerdere directeuren.

Dat zegt de bewindsman tegen de krant Èxtra. De voorzitter van de raad van commissarissen (RvC), Zuleika Lasten, is belast met de werving en selectie van de nieuwe directeuren bij Gaming Control Board, die tot voor kort jarenlang werd geleid door één algemeen directeur. GCB telt circa 35 werknemers.

Deze week berichtte het Antilliaans Dagblad dat directeur Gino Campbell aan de kant is gezet, althans zijn door velen verwachte herbenoeming bleef uit. Op vragen hierover kreeg de redactie telkens geen antwoord.

Minister Gijsbertha gaf aan geen mededelingen te doen over personeelsaangelegenheden – hoewel hij tegenover Èxtra het beëindigen van het contract met Campbell bevestigt – en verwees voor verdere uitleg naar president- commissaris Lasten. Zij reageerde sinds maandag echter nog niet op bij herhaling gestelde vragen.

Gisteren kondigde de RvC-voorzitter een persbericht aan ‘met de juiste informatie’. Deze krant vroeg aan zowel de MAN-bewindsman als aan Lasten of het klopt dat zij is aangesteld als interim-directeur, waarop geen antwoord kwam. Maar in het artikel van het Papiamentstalige ochtendblad wordt bericht dat de RvC-voorzitter inderdaad belast is met de dagelijks leiding terwijl gezocht wordt naar nieuwe directeuren.

De invoering van de Rhuggenaath- norm wat betreft de salarissen van overheidsvennootschappen en -stichtingen, als voorwaarde van Nederland om een miljoenen aan liquiditeitssteun te verstrekken in de langdurige coronacrisis, is bedoeld om de excessieve directeurssalarissen te beteugelen, maar natuurlijk ook om in algemene zin op de uitgaven te besparen.

Alles wat overheidsentiteiten overhouden kan, bijvoorbeeld in de vorm van dividend, naar de Landskas. Meerdere directeuren aanstellen, ook al zitten zij ónder de Rhuggenaath-norm, heeft niet het beoogde besparingsdoel, tenzij door toedoen van de directeuren de inkomsten flink toenemen.

Zoals gezegd, is GCB met 35 functionarissen een relatief kleine organisatie, veel beperkter bijvoorbeeld dan de Centrale Bank CBCS of het ziekenhuis Curaçao Medical Center (CMC) die een raad van bestuur (RvB) hebben van drie directeuren. De personeelskosten van GCB zijn al gestegen de afgelopen jaren.

Volgens de laatst bekende jaarrekening bedroegen de personeels- lasten bijna 5,9 miljoen gulden in 2015 (dat was 4,8 miljoen een jaar eerder). De personeelslasten zijn verreweg de grootste kostenpost van GCB. Want de totale lasten bedroegen 7,1 miljoen over het jaar 2015.

GCB boekt wel winst

GCB boekt wel ‘winst’ ofwel een positief exploitatieresultaat. In 2015 bedroegen de bruto speelvergunningsrechten casino’s bijna 35,4 miljoen. Daar gaat een aanzienlijk bedrag van af, namelijk het ‘aandeel overheid’ van 22,1 miljoen. Blijft over 13,3 miljoen aan netto speelvergunningsrechten plus bijna 8 ton aan ‘overige opbrengsten’; is samen 14 miljoen aan baten.

Daarmee bedraagt de winst bijna 7 miljoen. GCB had per 31 december 2015 een balanstotaal van 49,8 miljoen gulden (ultimo 2014 was dat nog 42,3 miljoen). Het stichtingsvermogen kwam eind 2015 uit op 38,1 miljoen, waarvan 37,3 miljoen algemene reserve en 8 ton bestemmingsreserve.

De liquide middelen van de stichting waren bij de jaarwisseling 2015/ 2016 ruim 36,5 miljoen. De stichting Gaming Control Board, die in 1999 werd opgericht, viel tot 10-10- ’10 onder de verantwoordelijkheid van de gedeputeerde van Financiën van het Eilandgebied Curaçao. Sinds 10-10-’10 is dat de minister van Financiën van het Land Curaçao.

GCB had eerder een bestuur (waarvan de voorzitter en secretaris werden voorgedragen door de minister, en de overige drie bestuursleden door Centrale Bank CBCS, het Openbaar Ministerie OM en de Kamer van Koophandel KvK), maar op 27 december 2017 zijn de statuten van GCB na goedkeuring door de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) in lijn gebracht met de Code Corporate Governance. Er is sindsdien een RvC bestaande uit vijf commissarissen, allen voorgedragen door de minister.

Bron: Antilliaans Dagblad van 3 oktober 2020

3 Reacties op “AntilliaansDagblad | ‘GCB krijgt meerdere directeuren’

 1. En zo gaan we lustig door met het vullen van de zakken v onze MAN vrienden!
  Tjesus wat een stel clowns. Volstrekt geen schaamte en dat in een tijd waarin bijna 50% van je medeburgers een voedselpakket krijgen. Echte schoften dit!

 2. Weer een vieze incestueuze MAN vazallen kliek.

  Een Minister en voorzitster van de RvC die geen antwoorden geven, omdat ze dat niet hoeven?
  Omdat het niet uitkomt!!!!!!!!

  Haar zus Leila Lasten had geen moeite met lekken, daar waar ze het niet mocht, grove schending bankstatuut. Alles kan als het wilt

  Iedereen weet inmiddels dat Leila de info lekte omdat ze een persoonlijk akkevietje had met Neisa Isenia…..”rumors zeggen, ik zeg met nadruk ” “rumors” dat ze allebei een crush op Martina, S hadden, en dat ze elkaar niet kunnen luchten.
  Zuleika Lasten die belast is met werving en selectie wordt interim directeur, hoe opportuun.

  Zuleika Lasten , die met haar broer Yamil Lasten, (die door MAN aangesteld/ voorgesteld/ bekokstoofd is als CEO bij CUROIL) samen een toko den toko deal tokootje hadden opgericht, iets met aankoop van een “partij” olie, via een tussenscha⅘kel aan Curoil / kopen/ verkopen…boi man!!!!

  Maar ja wat verwacht je van MANistas, boi man, man shushi, i laba man despues.

  Yamil Lasten heeft ook bij UTS gewerkt, net als Leila Lasten. Later is de een naar CUROIL en de andere naar CBCS gegaan in als CEO in het management team..

  Mama Lasten is een grote MANista, net als de vader van Leila dat was, en bij de oprichting betrokken was.

  Gijsbertha zorgt goed voor zijn politieke kinderen, inclusief zijn eigen dochter.

 3. Dit gaat weer het zoveelste politieke spelletje worden waar de politici van de zittende regering hun familieleden en of vriendjes gaan plaatsen tegen absurde salarissen . Rekening houdende met de komende veranderingen kunnen het zelfs de zittende politici zijn die alvast een nieuw goed betaald baantje voor zichzelf gaan regelen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *