AntilliaansDagblad | Curaçao wil fair deel online gaming

Gregory Elias (Intertrust/United Trust) is met TISS een van de 2 ‘onbekende’ online gambling licentiehouders. De andere is TMF/Curaçao Interactive Gaming Licensing

Willemstad – De online gaming-sector (iGaming) van Curaçao behoort tot de grootste in de wereld, maar het Land Curaçao zelf verdient er nauwelijks aan. Dit kan niet langer zo voortduren, zegt minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën in reactie op de belangenvereniging Ciga.

De Curaçao Internet Gaming Association heeft positief gereageerd op het begin deze maand tussen Nederland en Curaçao overeengekomen Landspakket. Dit laat zien hoe belangrijk de potentiële bijdrage van de sector van online kansspelen is en kan zijn voor de lokale economie. Ciga is vóór hervorming. Het bestuur pleit voor ‘solide publiek-private samenwerking’ en wacht daarbij op de aftrap van de minister.

Als Gijsbertha wordt beluisterd, heeft die aftrap al plaatsgevonden en is de wedstrijd begonnen. ,,Al bijna een jaar ben ik in nauwe samenwerking met stichting Gaming Control Board (GCB) bezig met online gaming. De regulator is nu ‘in place’, namelijk GCB die ook toezichthouder wordt op álle kansspelen.”

Ook heeft de minister naar eigen zeggen al diverse besprekingen gevoerd met individuele lokale ondernemingen actief op het gebied van iGaming, bijgestaan door een internationaal op dit terrein opererend bedrijf. Gijsbertha noemt geen namen, maar wil hiermee aantonen dat hij en zijn ministerie al volop in beweging zijn.

,,Zelfs nog vóór het Landspakket dat er nu ligt”, zegt hij tegen het Antilliaans Dagblad.

De bewindsman: ,,Ons wetsvoorstel ligt nu bij WJZ (Wetgeving en Juridische Zaken) en zodra dit klaar is, gaat het naar de SER (Sociaal-Economische Raad) en RvA (Raad van Advies). Dat is ook het moment dat we bereid zijn om met andere stakeholders binnen de sector te zitten.”

Van belang vindt Gijsbertha het om te benadrukken dat de Curaçaose online gaming wereldwijd tot een van de grotere behoort, maar dat de overheidskas er nauwelijks beter van wordt. ,,Dat moet echt anders”, zegt hij vastbesloten.

,,We hebben aan benchmarking gedaan en zijn ervan overtuigd met een regeling te komen die de sector zal versterken en tegelijkertijd ervoor zal zorgen dat de jurisdictie Curaçao een fair deel hiervan kan ontvangen. Met dit alles waren we al volop aan de gang nog voordat het Landspakket in beeld kwam.”

Ciga waarschuwt: Niet kortzichtig handelen

Ciga waarschuwt: Niet kortzichtig handelen. Vlnr: CIGA bestuursleden George van Zinnicq Bergmann (vicevoorzitter), Véronique Dos Reis (voorzitter), Angelique Snel-Guttenberg (penningmeester) en Elaine Alsén-Behr (secretaris)

Het Landspakket Curaçao werd eerst begin juli gepresenteerd, toen nog sprake was van een combinatie met de rijkswet Caribische Hervormingsentiteit (CHE), en werd later politiek bekrachtigd op 2 november jongstleden in verband met de rijkswet Orgaan voor Hervorming en Ontwikkeling (Coho), dat nu eerst naar de Raad van State van het Koninkrijk (RvSK) is gestuurd voor advies.

Gijsbertha verklaarde vorige maand in de Staten dat het Land Curaçao met aanpassing van de wetgeving mogelijk wel zo’n 100 miljoen gulden per jaar kan binnenhalen. Masterlicentiehouders moeten nu al het dubbele betalen; 20.000 gulden per maand in plaats van de 10.000 die tot voor kort gold. En voor sub-licentiehouders zal, als het aan de minister ligt, gelden dat zij in de toekomst maandelijks 7.500 gulden aan de landskas bijdragen.

Volgens Gijsbertha zouden er ruim duizend sub-licentiehouders zijn geteld. Belangenvereniging Ciga zet hier vraagtekens bij. Met de aankondiging door minister Gijsbertha om de kosten van de vergunning substantieel te verhogen – terwijl de randvoorwaarden om ‘normaal’ zaken te doen nog altijd voor de sector ontbreken – zet hij de economische potentie van iGaming voor Curaçao juist ‘enorm onder druk’.

,,Op deze wijze zal, volgens de Ciga, het niet mogelijk zijn om van de sector een van de economische pilaren te maken en zal het juist uitdagender worden om een toekomstperspectief voor deze sector op Curaçao te bieden.”

De Ciga voelt zich geroepen om de bewindsman te vragen ‘niet kortzichtig te handelen’ als gevolg van de huidige economische crisis.

,,En evenmin te snel een nieuwe, niet breed gedragen, wet in te stellen die niet de behoeftes en de werkelijke noden van de sector reflecteert en daardoor online gaming van Curaçao wegjaagt.”

Om regulering van online kansspelen tot een succes te maken, moet het ondersteund worden door een vergunningen- en toezichtstelsel waarmee voldoende bedrijven aangetrokken kunnen worden die de nodige investeringen doen en op die wijze een degelijke, goed functionerende arbeidsmarkt kunnen verwezenlijken.

Zo meent het bestuur van Ciga, waarvoor vicevoorzitter George van Zinnicq Bergmann als woordvoerder optreedt.

Op Curaçao zijn vijf bekende masterlicentiehouders actief: C.I.L. Curaçao Interactive Licensing; Antillephone; Gaming Services Provider; Cyberluck Curaçao; en The Elite Surf Club. Volgens Gijsbertha zijn er nog twee andere – vooralsnog onbekende – masterlicentiehouders.

De regering van Curaçao moet al op korte termijn met ‘een getrapt plan’ voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online kansspelen komen. Zo meldt het Landspakket Curaçao. Op basis van bestaand en/of aanvullend onderzoek zal worden bepaald of en hoe zowel de online als de fysieke goksector hervormd moet worden.

,,Doelstelling is het verhogen van de inkomsten voor de overheid.”

Er dient wet- en regelgeving te komen die voorziet in een ‘onafhankelijke toezichthouder op online kansspelen’. Deze toezichthouder verstrekt ook licenties en handhaaft indien nodig, waarbij als uiterste interventie de licentie kan worden ingetrokken. Dit moet vóór 1 maart 2021 afgerond zijn.

Verder moet worden gewaarborgd dat aanbieders van online kansspelen vanuit Curaçao handelen conform wet- en regelgeving van de landen waarop zij zich richten. Dit dient voor 1 september volgend jaar gereed zijn.

Tot slot moeten er maatregelen komen om ervan verzekerd te zijn dat – via de Curaçao Gaming Control Board (GCB) en de Belastingdienst – de door licentiehouders verschuldigde belastingen en licentievergoedingen ook worden geïnd.

Ciga: Gunstige invloed uitoefenen op bedrijfstak

Belangenvereniging Ciga, Curaçao Internet Gaming Association, werd in juni 2002 opgericht. De taak en het doel van Ciga zijn:

,,Het verschaffen van een forum voor belanghebbenden ter behandeling van discussiepunten en bevordering van gemeenschappelijke belangen in de wereldwijde interactieve gokindustrie van haar leden op Curaçao.”

Zo staat het bij de Kamer van Koophandel (KvK) vermeld. Verder stelt de vereniging zich ten doel ‘het vestigen van billijke en verantwoorde handelsrichtlijnen en procedures welke het vertrouwen van de consument in interactieve gokproducten en diensten versterken’. Alsmede het ‘dienen als verdediger en als plaats voor uitwisseling van informatie’ ten behoeve van de Curaçao Gaming Commission, bij het overleg over toekomstige wetgeving aangaande het buitengaatse gokbedrijf en de gevolgen daarvan voor haar leden hier op Curaçao, ‘teneinde op internationaal niveau concurrerend te zijn in deze wereldwijde bedrijfstak’.

Ciga, dat gevestigd is aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. ‘Don’ Martina, wil degenen die zich ‘bezighouden met alle aspecten van het interactieve gokbedrijf’ – vergunninghouders en hun dienstverleners – verenigen met het doel een ‘gunstige invloed uit te oefenen op de bedrijfstak’ en alle daaraan verbonden belangen.

,,Het stimuleren en in stand houden van de hoogste gedragsnormen in het interactieve gokbedrijf zoals uiteengezet in doch niet beperkt tot de Gedragscode van Ciga”, vervolgt de omschrijving in het Handelsregister van de KvK. Ook:

,,Het verschaffen van een gemeenschappelijk medium voor het publiek in het algemeen en de bij het interactieve gokbedrijf betrokken partijen, waarbij hun belangen kunnen worden gewaarborgd en behartigd.”

Ciga werkt naar eigen zeggen aan de hand van voorschriften, reglementen en de Gedragscode zoals door de vereniging vastgesteld. Het huidige bestuur bestaat uit: Véronique Dos Reis (voorzitter), George van Zinnicq Bergmann (vicevoorzitter), Elaine Alsén-Behr (secretaris) en Angelique Snel-Guttenberg (penningmeester).

Modernisering iGaming is koersvast

Bron: Antilliaans Dagblad

KKC naschrift

De belangen van de trustverenigingen en offshore online gaminglicentiehouders zijn de Antilliaanse lobbyorganisaties CIGA/CIFC/CIFA/IFG. De 7 offshore online gaming vergunninghouders die verdeeld over deze verenigingen worden gerepresenteerd door zijn:

 1. E-commercepark/Antillephone
 2. Intertrust/Cyberluck (ook wel Curacao Egaming genoemd)
 3. TISS/United Trust
 4. TMF/Curaçao Interactive Gaming Licensing
 5. HBM/Curaçao Interactive Licensing
 6. Trustmoore/Elite Turf Club
 7. Dutch Antilles Management/Gaming Services Provider.

Verenigingen CIFA en CIGA/IFG weigeren sinds een tijdje te vertellen welke licentiehouders en bedrijven zij vertegenwoordigen alsook het aantal sublicenties bekend te maken. De bedrijven die de CIGA bestuursleden vertegenwoordigen zijn tevens lid van de CIFA en IFG, die ook wordt vertegenwoordigd door de financieel-fiscale dienstverleners vereniging, die voornamelijk van de CIGA afhankelijk zijn. In CIFC zijn ook enkele andere CIGA leden vertegenwoordigd. Alle lobbyen voor eigen invloed op komende nieuwe wetgeving, beleid, tijdspad en uitvoeringsagenda.

De daadwerkelijke uitvoering van taxering en regulering wordt over de verkiezingen van maart 2021 heen getrokken, maar kan met terugwerkende kracht worden ingevorderd onder toezicht van COHO, de Gaming Control Board en Belastingdienst op basis van het tijdspad van haar uitvoeringsagenda. Lees de volledige Tweede Kamer en landspakketten tekst hier en hieronder.

Het nieuwe deel van de tekst zoals geformuleerd op 2 november 2020 voor de 3e tranche is: “Maatregelen om (via de Curaçao Gaming Control Board en de Belastingdienst) de door licentiehouders verschuldigde belastingen en licentievergoedingen te innen.”

De tekst zoals geformuleerd op 6 juli 2020 voor de 3e tranche

De tekst zoals geformuleerd op 6 juli 2020 voor de 3e tranche

De tekst zoals geformuleerd op 2 november 2020 voor de 3e tranche

De tekst zoals geformuleerd op 2 november 2020 voor de 3e tranche. Nieuw is: “Maatregelen om (via de Curaçao Gaming Control Board en de Belastingdienst) de door licentiehouders verschuldigde belastingen en licentievergoedingen te innen.”

6 Reacties op “AntilliaansDagblad | Curaçao wil fair deel online gaming

 1. @ knoek-koe, beide het zijn handige zaken mensen die via slinkse wegen, grotendeels legaal, vuile geldstromen faciliteert. Het heeft, voor mij, geen twijfel dat ze voor opzetten en gebruik maken aan “de juiste personen” buiten de boeken om, al betaalde. En dat ze als ze nu ook nog aan de gemeenschap moeten gaan betalen een ander land of eiland zullen kiezen om hun verdien model te behouden.

 2. @Just Saying
  Idd, red tape commissie, bestaat meer dan twee jaar. Om de burger te verlossen van de enorme en zeer irritante bureaucratie. Tot op de dag van vandaag is er NIETS gewijzigd. En de verantwoordelijke ministers staan erbij en kijken er naar en doen niets (iemand ter verantwoording roepen is immers niet aardig, en al helemaal niet als het friends and family betreft), het interesseert ze geen ene moer. Dat een voorzitter betaald wordt voor diens diensten lijkt me normaal (de hoogte van de vergoeding is in dit geval overigens abnormaal), zolang er tijdig het gewenste resultaat wordt behaald. De red tape die dit jaar is verdwenen (alle communicatie met de overheid kan nu plots wel via email), is geheel toe te rekenen aan het corona virus.
  Dit laatste is geregeld binnen een tijdsbestek van zeg een enkele maand.

 3. ….”Ciga waarschuwt: Niet kortzichtig handelen. Vlnr: CIGA bestuursleden George van Zinnicq Bergmann (vicevoorzitter), Véronique Dos Reis (voorzitter), Angelique Snel-Guttenberg (penningmeester) en Elaine Alsén-Behr (secretaris)”…..

  Ik weet niet meer wat ik van dit clubje moet denken.
  Gewoon handige en doorgewinterde ondernemers, die handig inspelen op een marktsegment.
  Of een heel smerig kliekje dat via allerlei louge wegen duistere activiteiten en geldstromen faciliteert.

 4. Zou het niet in de Fatum/Guardian koker kunnen zitten. Bij mijn bescheiden weten is de MEO toch ook betrokken bij de gaming industry?

 5. Pas na de landing van de Granma werd het begin ingeleid van het einde van de gokmaffia. Dat was lang geleden in Cuba.

  De verwevenheid van onder- en bovenwereld op Curaçao doet niet onder voor het genoemde historische voorbeeld.

  Er zijn wel een aantal essentiële verschillen.
  * Zo is de armoede nog niet op het niveau en van de omvang als indertijd op Cuba (en overigens meer landen in Latijnsamerika).
  * Daarnaast is er wel geweld op Curaçao, ook vanuit het staatsapparaat, maar absoluut niet vergelijkbaar met het voorbeeld hierboven.
  * En van politiek bewustzijn is in veel beperktere mate sprake.
  Alle drie voorwaarden (voor de dromers) van een machtsovername à la Cuba. Dat kun je dus wel vergeten.

  Wat wel overeen komt is de illusie van democratie, met verkiezingen en al, maar die niet tot veranderingen leiden.
  Nog voordat een gekozene zou kunnen beginnen met beloften in te lossen, is het corrumperen al begonnen.
  Dàt is het virus dat vastzit aan het politieke stelsel.

  De financiële belangen van de online gaming en gambling industrie zijn zo omvangrijk dat iedereen een graantje wil meepikken. Want zelfs 0,1 promille van 400 miljard dollar (lage schatting) is al 40 miljoen dollar.

  Deze industrie is de baas op het eiland. Een minister-president, minister, staatssecretaris, of wat voor functiebenaming ook, zijn in die context en in de ogen van die industrie klein grut, vervangbaar of koopbaar.

  Ik zie dat nog niet zo gauw veranderen. De bananenrepubliek is voor Nederland namelijk ook aantrekkelijk.

 6. De minister weet zogenaamd niet wie de andere 2 vergunninghouders zijn. ‘Toevallig’ bekende namen. Dat het de minister menens is met de handhaving blijkt wel uit het feit dat het contract van de directeur van de GCB niet is verlengd waardoor deze organisatie nu stuurloos is. O nee, mevrouw Lasten neemt de honeurs waar. Was zij niet ook de voorzitster van de commissie tegen ‘red tape’ binnen de overheid?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *