Antilliaans Dagblad | ‘Tijd voor vernieuwing’

Deze keer geen genodigden, geen publiek en geen pers.

Oranjestad – ,,We kunnen niet in de fouten van het verleden blijven hangen. Deze crisis houdt ons allemaal een spiegel voor.”

Dat zei gouverneur Alfonso Boekhoudt tijdens de plechtige opening van het parlementaire jaar, traditioneel gehouden op de tweede dinsdag van september.

Deze keer geen genodigden, geen publiek en geen pers. Wel de traditionele hoedjes en mondkapjes. Normaliter kijkt het publiek vanaf een bomvolle publieke tribune neer op een even zo volle Statenzaal. Nu waren er parlementariërs, ministers, de gouverneur met zijn gezelschap en enkele stafleden van de Staten.

Tijdens zijn voordracht, waarvan de inhoud grotendeels wordt aangeleverd door de regering, ging de gouverneur in op de coronacrisis. ,,Deze situatie, die zijn weerga niet kent, stelt de vezels die onze samenleving bijeenhouden op de proef en daagt de politici uit om hun verschillen opzij te zetten in het algemeen belang.”

De gouverneur schetste hoe de economie en de openbare financiën te lijden hebben van de crisis, terwijl de trias politica zich met vaste hand wijdt aan de zware taak om de orde te handhaven. De regering en de Staten van Aruba hebben volgens hem tot taak om het herstellend vermogen van de gemeenschap te versterken, zodat die in de toekomst beter bestand is tegen externe schokken.

Daarnaast moet de economie worden gestimuleerd op basis van innovatie, logistiek en technologie, de sectoren die wereldwijd het minste te lijden hebben onder de crisis.

,,De regering kan dit echter niet alleen. We moeten de krachten bundelen, de verschillen aan de kant schuiven en onze blik richten op het herstel van ons eiland. In de afgelopen dagen was veel verdeeldheid te zien, verdediging van politieke macht, gebrek aan inzet voor een eerlijke dialoog, waar de deelnemers gezamenlijk het hoofd breken en een front vormen om Aruba uit deze crisis te trekken. We kunnen niet langer blijven hangen in de fouten van het verleden en elkaar in diskrediet proberen te brengen. Deze crisis houdt ons een spiegel voor en het wordt tijd om de pijlers van onze gemeenschap te versterken.”

De regering wil komend jaar uitvoering gaan geven aan het Masterplan ‘Reposicionando Rumbo di nos Pais’, waaraan ongeveer honderd mensen hebben meegewerkt. Daarin wordt een nieuw economisch model voorgesteld, dat duurzaam, inclusief en schokbestendig is.
Concreet betekent dit aandacht voor hervormingen van de economie en de arbeidswetgeving, de ontwikkeling van e-government, instituten en de dienstverlening aan het publiek. De regering werkt samen met scholen om de leerlingen de kans te geven vaardigheden voor de 21-ste eeuw te ontwikkelen. Ook voor de natuur komt meer aandacht. Dit past bij de streefdoelen van de Verenigde Naties, waar de regering komend jaar veel aandacht aan schenkt. Uiteraard staat herstel van het toerisme hoog op de agenda, met als ultieme doel het volledige herstel van de private sector.
De gouverneur sprak kort over gezondheidszorg, bestrijding van de criminaliteit en de veranderende relatie met Nederland. Daarna verklaarde hij het parlementaire jaar voor geopend.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *