Antilliaans Dagblad | Knops: Geen tijd voor onderhandelen

Met tweede en derde tranche voorwaarden

Staatssecretaris Raymond Knops

Den Haag – De nood is zo hoog dat de hervormingen op Curaçao, Aruba en Sint Maarten (CAS) snel moeten beginnen. Daarom was er geen tijd om te onderhandelen over het plan van staatssecretaris Raymond Knops voor de Caribische Hervormingsentiteit (CHE).

Dat schrijft de bewindsman van Koninkrijksrelaties in zijn antwoorden op vragen uit de Tweede Kamer. Verschillende fracties, met name D66 en PvdA, vroegen waarom de CAS-landen niet vooraf betrokken werden bij de totstandkoming van het wetsvoorstel voor de Rijkswet CHE.

Voor het opstellen van een consensusrijkswet zijn geen procedures vastgelegd in het Statuut. De enige voorwaarde is dat alle landen instemmen met de wet, anders zijn ze niet aan de rijkswet gebonden. In het geval van de Rijkswet CHE lag onderhandelen vooraf niet voor de hand, schrijft Knops.

,,Hoewel het voorstel een problematiek adresseert die reeds jaren zichtbaar is, kan de urgentie ervan worden verklaard door de uitbraak van de Covid- 19-pandemie. Deze pandemie heeft het Koninkrijk overvallen en een vroegtijdig gezamenlijk redactie- en onderhandelingstraject feitelijk onmogelijk gemaakt.”

Hoewel de communicatie door de urgentie van de crisis moeilijk was, hebben de landen wel de mogelijkheid gekregen zelf met voorstellen te komen, schrijft de bewindsman ook. Eventuele bezwaren tegen het wetsvoorstel kunnen tijdens het wetgevingsproces worden voorgelegd aan de Raad van State en de Raden van Advies.

Zoals bekend hebben de Raden van Advies al kritisch gereageerd op het voorstel. Tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel kunnen die bezwaren ook nog aan bod komen, aldus Knops. In een aantal antwoorden herhaalt de staatssecretaris dat de zeggenschap, sturing en het toezicht op de CHE weliswaar in Nederlandse handen ligt, maar dat de entiteit op afstand van de Nederlandse regering zal opereren en dat rekening zal worden gehouden met de wensen en opvattingen van de Caribische landen. Er zal overleg zijn over projecten en de landen kunnen plannen van aanpak afwijzen.

Er is sprake van hoor en wederhoor, stelt Knops. Er is bovendien een geschillenregeling in de wet opgenomen met een kroonberoepprocedure bij de Raad van State van het Koninkrijk. Dat het voorstel zich niet alleen richt op economische hervormingen, om de weerbaarheid van de CAS-landen te vergroten, verklaart Knops met een verwijzing naar de rechtsstaat. Sociale zekerheid, zorg, onderwijs en het overheidsapparaat zijn ‘randvoorwaardelijk voor duurzaam economisch herstel’

,,Zo draagt een functionerende rechtsstaat bij aan maatschappelijk vertrouwen en dat leidt tot minder transactiekosten, meer investeringen, meer innovatie en minder ondoelmatige onttrekking van middelen aan de economie.”

Knops verwijst nadrukkelijk naar de eigen verantwoordelijkheid van de landen als het gaat om het implementeren van de 12,5 procent korting op de arbeidsvoorwaarden voor de publieke sector en de beperking van topsalarissen.

Hij herhaalt dat het niet zo is dat de korting voor iedereen moet gelden. ,,De landen hadden en hebben de vrijheid om de hogere inkomensschalen zwaarder te korten dan de lagere inkomensschalen.”

Bron: Antilliaans Dagblad van 29 augustus 2020

Naschrift KKC

Tweede tranche

De Rijksministerraad 2e tranche coronavirusmaatregelen liquiditeitsvoorwaarden voor Aruba, Sint Maarten en Curacao. Met dank aan een trouwe lezer. Indien niet leesbaar en/of downloadbaar in verschillende browsers, klik hier (PDF).

2020 05 13 – RMR 2de Liquid… by Knipselkrant Curacao on Scribd

Derde tranche

Onder de samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten 3e tranche. Met hervormingen toezicht en handhaving financiele (trust met gok) sector gehighlighted. Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

Toezicht Financiele sector

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D1 p.9

D.1 Er wordt een integrale doorlichting van de financiële sector uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D2 en D5 p.10

D.2 Er wordt een integrale doorlichting van het stelsel van toezicht (wet- en regelgeving, toezichtbeleid) op de financiële markten uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

D.5 De governance van de CBCS wordt versterkt, conform internationale best practices waaronder door het scheiden van verschillende taken binnen de CBCS. Plan van aanpak aanpassing corporate governance is uiterlijk op 15 september 2020 gereed.

Versterken Rechtstaat

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H2 p.15

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H19 p.17

H.19 Curaçao komt met een getrapt plan voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online-kansspelen. Dit plan bevat tevens een realistisch tijdpad met bijbehorende mijlpalen. De modernisering en hervorming omvat ten minste: 1. Wet- en regelgeving die voorziet in een onafhankelijke toezichthouder op online kansspelen. Zij verstrekt ook licenties en handhaaft indien nodig, waarbij als uiterste interventie de licentie kan worden ingetrokken. 2. Waarborgen dat aanbieders van online kansspelen vanuit Curaçao handelen. Tijdpad: Vóór 1 januari 2021: plan voor onderdeel 1 gereed. Vóór 1 juli 2021: plan voor onderdeel 2 gereed. Bijzonderheden: Onderlinge samenhang bezien met H.2.

Aanvullende informatie

Klik hier voor aanvullende documenten op de website van de Tweede Kamer.

2020 07 xx – Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten coronaviruslening 3e tranche by Knipselkrant Curacao on Scribd

10 Reacties op “Antilliaans Dagblad | Knops: Geen tijd voor onderhandelen

 1. ….”Maar het graaien is, hopelijk, binnenkort voorbij. Dan houdt het eiland ineens geld over !”….

  Kijk maar naar Bonaire, daar hebben ze nu een surplus op de begroting, ra ra ra..

  Decennia lang is het eiland leeggeroofd…en nu wel een surplus..

 2. @ Woudwalg,

  Zeker de afgelopen 5 decennia niet op zitten letten of wel soms ?
  De enigen die de eilanden ‘een leash’ hebben omgedaan zijn de eilanden zelf. Decennialang wanbestuur, fraude, corruptie, vriendjespolitiek etc hebben er voor gezorgd dat de eilanden er economisch zeer slecht voor staan. Het zou je sieren wanneer je ook eens een keer kunt erkennen dat de fouten gewoon door de, in ons geval Curacaose, politici zijn gemaakt. Daar is Nederland niet debet aan, zoals velen ons graag willen doen geloven.

  Ik kan me heel goed voorstellen dat de profiteurs van al die fraude en corruptie nu in paniek raken, hun spelletjes zullen worden blootgelegd en worden stopgezet. Nederland heeft al aangegeven dat ze niet uit zijn op het vervolgen van deze criminelen. Dus daar hoef je je dan geen zorgen over te maken, wees blij. Maar het graaien is, hopelijk, binnenkort voorbij. Dan houdt het eiland ineens geld over !

 3. Het was op het nieuws te zien dat in Nederland ook een stel mafketels aan het demonstreren waren. Volgens de Nederlandse pers een groep bijstand trekkers die profiteerden van de Nederlandse belastingcentjes.

 4. Curacao revisited

  kan Begina dit tempo bijhouden?

 5. Niks onderhandelen, gewwoon tekenen bij het kruisje!!

 6. Hurry Hurry you have to go to the Islands. The intention is for them to hang themselves with the leash you’ve already put around their necks. Try to convince them that it is for their own good!!

 7. KKC commentpolis

  Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels

 8. Voor de duidelijkheid: ” Hij herhaalt dat het niet zo is dat de korting voor iedereen moet gelden. ,,De landen hadden en hebben de vrijheid om de hogere inkomensschalen zwaarder te korten dan de lagere inkomensschalen.”

  Op Curacao beweert men anders….. Toevallig toch niet omdat het de hogere inkomens beter uitkomt? Nee toch? Zo zijn we hier niet.. of wel??

 9. Mafketels.
  Dan maar niks en zoekt Curaçao het zelf maar uit!!

 10. Er gaat nu al een oproep op social media om te gaan demonstreren op HATO bij de aankomst van Knops. Het is altijd hetzelfde verhaal de alcoholisten, drugsgebruikers en onderstaand trekkers laten zich door de elite misbruiken voor een fles rum.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *