Antilliaans Dagblad | ‘CHE riekt naar herkolonisatie’

In het verleden is Curaçao al vaker bedrogen uitgekomen met vergelijkbare toegezegde steunoperaties, bijvoorbeeld na 10-10- ‘10, in de jaren 90 ten tijde van het kabinet-Pourier en zeer recent nog het Groeiakkoord.

Willemstad – De vakbondcentrales SSS, CGTC en SDK plus de niet aangesloten bond voor onderwijspersoneel DOEN steunen de regering-Rhuggenaath in de afwijzing van de Nederlandse voorwaarden bij de derde tranche van leningen voor coronasteun.

Zij stellen in een op 11 augustus gedateerde brief aan de regering dat de voorgestelde consensusrijkswet Caribische Hervormingsentiteit (CHE) ondemocratisch is en ‘riekt naar hernieuwde kolonisatie van Curaçao’. Niet alleen grijpen de Nederlandse voorwaarden diep in bij de publieke sector, ook zullen de al scheve verhoudingen in het Koninkrijk nog meer richting Nederland opschuiven.

In feite zullen met de oprichting van de CHE, in de vorm van een Nederlandse zbo-constructie (zelfstandig bestuursorgaan), de democratische organen en publieke instellingen van Curaçao jarenlang opzijschuiven, omdat die verantwoording moeten afleggen aan de CHE, het College financieel toezicht (Cft) en de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) of de Rijksministerraad.

De bonden vinden dit onacceptabel en in strijd met het zelfbeschikkingsrecht, zoals is vastgelegd in onder andere het Handvest van de Verenigde Naties, het Statuut en de Staatsregeling van Curaçao.

Het Nederlandse plan lijkt meer gericht op dominantie van het lokaal bestuur van Curaçao dan op financieel-economische hulp in het kader van de coronacrisis. Los daarvan hebben de bonden erg weinig vertrouwen in de hulp die Nederland wil bieden.

Ze hebben uitgerekend dat Curaçao van de 1 miljard gulden die voor zeven jaar beschikbaar is voor de drie Caribische landen uiteindelijk 65 miljoen op jaarbasis zal krijgen. Dat is iets meer dan 1 procent van het bruto binnenlands product in 2019.

In het verleden is Curaçao al vaker bedrogen uitgekomen met vergelijkbare toegezegde steunoperaties, bijvoorbeeld na 10-10- ‘10, in de jaren 90 ten tijde van het kabinet-Pourier en zeer recent nog het Groeiakkoord.

,,Zolang de regering, de Staten en het volk van Curaçao geen eigenaar zijn van de beoogde oplossing zullen genoemde hervormingen, getuige de moeizame financieel-economische hervormingsexercities gedurende de afgelopen tien jaar met het Cft, te zijner tijd tot niets leiden.”

De regering moet niet buigen voor de ‘zak met geld’ van Nederland door autonomie in te leveren, vinden de bonden. De ervaring met het Cft heeft geleerd dat het ‘bijzonder moeilijk is geweest het land effectief te besturen’ met toezicht volgens een consensusrijkswet. De bonden kunnen zo’n wet alleen accepteren als Curaçao hier unilateraal uit kan stappen.

Volgens de vakcentrales moet Curaçao naar de dekolonisatiecommissie van de Verenigde Naties stappen als Nederland vasthoudt aan de huidige voorwaarden aan de bijstand. Dat kan al op basis van het ‘naar verluidt’ negatieve advies van de Raad van Advies over de consensusrijkswet CHE.

De bonden hebben een kopie van de brief gestuurd naar de Rijksministerraad, de Raad van Staten en de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer.

Bron: Antilliaans Dagblad van 15 augustus 2020

15 Reacties op “Antilliaans Dagblad | ‘CHE riekt naar herkolonisatie’

 1. De regering moet niet buigen voor de ‘zak met geld’ van Nederland door autonomie in te leveren, vinden de bonden.

  Hebben de bonden dan ook een plan B? Of we zeggen alleen NEE en er gebeurt niets?

  Volgens de vakcentrales moet Curaçao naar de dekolonisatiecommissie van de Verenigde Naties stappen als Nederland vasthoudt aan de huidige voorwaarden aan de bijstand.

  Die zitten echt op ons te wachten

 2. In een land waar de leiders door een gemanipuleerde en makkelijk te misleiden electoraat is gekozen is het bar gesteld met de functionaliteit van een democratie waar het kiezersratio compleet gecorrumpeerd is.

 3. @Dislect: helemaal eens. Onze ‘volksvertegenwoordigers’ en vakbondsbestuurders vertegenwoordigen met hun standpunten zeker niet de meerderheid van de achterban die zij zeggen te vertegenwoordigen. Het grootste belang is het eigen belang. Knops houdt gelukkig zijn poot stijf. Suzy is ook al met een alternatief gekomen…Het zullen spannende tijden worden de komende maanden. Enkele wanhopige administratieve acties wellicht van de huidige regering om toch nog wat geld binnen te krijgen maar qua uitvoering hoeven we zoals gebruikelijk niets te verwachten. Al is iedereen uiteraard ‘druk bezig’ alleen zien we daar nooit tastbare resultaten van.

 4. Kom op bonden, jullie spreken van een aantasting van de democratie op het eiland. Jullie weten donders goed dat er al jaren geen sprake is van een democratie. Het is door en door corrupt en nu willen jullie ook nog per sé het systeem in stand houden? De bonden zijn net zo erg als de publieke instanties en zo ver verwijderd van een eerlijk en democratisch realiteit.
  De zwaksten in de bevolking zullen dakloos en hongerig sterven, mensen als Cova zullen blijven leven. Met voldoende geld, huizen, eten, drinken, als topcrimineel. Want dat zijn ze.

 5. Aruba tot eind van de maand, Curaçao t/m oktober, daarna een groot probleem dus.

 6. Bonden, ach domme opruiende bonden.
  “Ze” kunnen het zelf allemaal zo goed, vandaar ook dat er voor COVID-19,
  32% van de mensen ver onder de armoedegrens moesten zien te overleven.
  Maar daar hoorden we niemand over!

 7. Gobierno zelf geeft toe dat zij over onvoldoende liquide middelen beschikken om het eiland op de been te houden zonder financiele steun. Zelfs voor het ambtenarenapparaat zal er geen geld meer zijn.

  Maar ze blijven autonomia aankaarten als hun “troef” … waarheid is dat de autonomia slechts dient ter zelfverrijking van het zittend apparaat. Gobierno, vakbonden en ambtenaren.

  Ze strijden slechts voor hun eigenbelang, niet voor het belang van het eiland. Integendeel, miljarden die Gobierno toegeeft die hoognodig zijn worden afgewezen door hun.

  En dit alles ten koste van de toekomst van het eiland omdat … ze geen toezicht willen op hun corrupt handelen.

  To hell with this island, it’s population, commerce and social well-being. All that money is for them, in their feeble minds.

  Vandaar dat ze tooth and nail blijven vechten tegen toezicht dat ten goede komt van het eiland maar niet voor hun.

 8. Kijk door wie het nee gezegd wordt en kijk naar de belangen;
  De vakbonden zeggen nee. Maar nee betekent dat de leden dadelijk geen loon kunnen krijgen.
  De regering en de raad van advies zeggen nee. Maar nee betekent dat, ware er nog voor economie door moet gaan, acuut instort en mocht er toch nog een een geldboom gevonden worden er geen hervorming komen waardoor er geen toekomst is.
  Het is dus niet in het belang van electoraat of samenleving.
  Waarom gebeurt dit?
  De zittende macht die verandwoordelijk is voor de wan toestand wil kosten wat het kost geen beperking van hun macht.
  De zittende macht heeft zijn vertegenwoordiging in politie en vakbonden. Sterker nog er is geen zittende politieke partij of vakbond die niet onder de controle staat van de zittende macht
  Maatschappij of burgerij komen niet op het prioriteiten lijstje voor

 9. Kan Nederland zich ook wenden tot de U.N. met de klacht dat Curaçao onbestuurbaar blijkt te zijn door incompetente, tegenwerkende bestuurders – in breedste zin- hetgeen ten koste gaat van het welzijn van de bevolking? En na overlegging van de overstelpende bewijsstukken verzoeken aan de U.N. om in te grijpen op het eiland?
  ( ik ben er bijna zeker van dat Nederland meer bewijsstukken heeft, met naam en toenaam, dan tot op heden ooit in de openbaarheid is gebracht).

 10. “De regering moet niet buigen voor de ‘zak met geld’ van Nederland door autonomie in te leveren, vinden de bonden.”
  Zeggen de bonden daarmee dat ze liever geen zak met geld van Nederland willen en dus re voor kiezen door te gaan op de huidige -autonome- voet?
  Dat zou als muziek in de oren van Nederland klinken.
  Past ook in het zelfbeschikkingsrecht van het eiland.
  Ik vraag mij overigens af of de Verenigde Naties zich bemoeit
  met “huis interne” aangelegenheden. Maar dat zal door de raadsmannen van de bonden natuurlijk allang zijn onderzocht zodat het geen loos dreigement blijkt te zijn hetgeen de argumentatie van de bonden danig zou ondermijnen.

 11. In het verleden is Curaçao al vaker bedrogen uitgekomen met vergelijkbare toegezegde steunoperaties, bijvoorbeeld na 10-10- ‘10, in de jaren 90 ten tijde van het kabinet-Pourier en zeer recent nog het Groeiakkoord.

  Pardon, de struikrovers op deze rots hebben de nederlandse belastingbetaler sinds 10/10/10 met valse beloftes alleen maar bedrogen, om vervolgens met hun vriendjes door te feesten ten kostte van de overige bevolking hier. Die tijden zijn nu definitief voorbij. En dat is misschien even slikken ja.

 12. Fred Schiedam

  No brains! Is dat een voorwaarde om op Korsow ambtenaar te zijn?

 13. Het is de vraag of ze het bij DOEN wel allemaal op een rijtje hebben, een vakbond dat een regering steunt die op ouderenzorg en onderwijs wilt korten.

  Errol Cova is de man achter DOEN, dezelfde Errol Cova die het op een akkoordje met Betrian heeft gegooid om te demonstreren tegen de Ruggenaath norm voor de grootverdieners.

  Het hele vakbond gedoe hier is één grote stinkende beerput.

 14. Ja, laten we de herkolonisatie kaart weer eens gebruiken. Nou dan accepteer je het toch niet. We zijn een volk van jankers die vooral alles bij het oude willen laten, opdat we bij het volgende debacle weer moeten gaan bedelen. Knops hou je poot stijf anders leren we het hier nooit.

 15. Als het aan de communistische vakbondsorganisaties is om te besluiten dan zal Curacao eerst barsten om dan alsnog te buigen en bedelen maar dan vanuit een nog zwakkere positie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *