Antilliaans Dagblad | De scheiding der machten

Geloofsbrieven zaak van de rechter?

Willemstad – Mag een rechter zich bemoeien met een intern probleem van de Staten? Komt daarmee de ‘trias politica’, de scheiding van de machten in gevaar? Nee, zegt de coalitie. Ja, zegt de oppositie. Rechter Kimberly Lasten legde gisteren tijdens de behandeling van het kort geding van Shaheen Elhage (PAR) tegen het Land, de Staten, de Statenvoorzitter en alle twintig zittende Statenleden, de vraag voor aan de verdediging van Elhage: ,,Heeft de rechter de macht om parlementariërs te bevelen aan een vergadering deel te nemen? Hoe ziet u dat in de praktijk?”

,,Ja, dit is een bevoegdheid van de rechter”, antwoordt advocaat Bonapart. ,,Elhage ís Statenlid. Het gaat hier om quorum.” In de pleitnotities gaat hij dieper in op de kwestie. De rechter mengt zich niet in de politieke besluitvorming met een vonnis maar verplicht de overheid en haar organen om te voldoen aan de Staatsregeling en het kiesreglement, namelijk ‘dat het geloofsonderzoek moet worden nageleefd’.

Zo’n oordeel ‘raakt niet de inhoud van de verhandelingen en besluiten van de Staten noch van het Land, noch van de individuele Statenleden’. De parlementariërs beslissen onveranderd naar hun eigen inzichten en discretie. Maar ‘er geldt een constitutionele plicht’ wat betreft de behandeling van de geloofsbrieven en de besluitvorming daarover, ‘voor een voltallig en functionerende Staten’.

,,De door de oppositionele Statenleden af te roepen mantra van de Trias Politica kan hen niet baten”, stelt Bonapart. Ook advocaat van het Land Curaçao Virginia ziet ‘een kleine opening in de wetgeving’ die het mogelijk maakt dat de rechter kan ingrijpen. ,,Dit zijn uitzonderlijke omstandigheden.”

Maar wat als diezelfde Statenleden het bevel van het gerecht niet opvolgen en opnieuw niet komen opdagen bij een openbare vergadering, wil rechter Lasten weten. ,,Dan gaat het allereerst om fatsoen”, zegt Bonapart. En als het daaraan ontbreekt moet het Land in actie komen. ,,Of de gouverneur grijpt in en schrijft en brief aan Nederland.”

De verdedigingen van de vier oppositieleden van MFK en Rennox Calmes ziet dat anders. Advocaat Osepa heeft geen enkel artikel in de wet gevonden dat zegt dat het gerecht de bevoegdheid heeft om Statenleden een dergelijke verplichting op te leggen. ,,Er bestaat geen wet die zegt dat een Statenlid moet meewerken aan een quorum”, zegt Osepa. Van een onrechtmatige daad van de oppositieleden is geen sprake, ook al omdat zij hebben aangeven een korte, afgebakende periode, juist binnen het reces, niet naar de vergaderingen te komen, namelijk tot een maand na het ontslag van Marilyn Alcalá-Wallé (PAR).

Het is ‘een rariteit’ om een rechter te vragen ‘de scheiding der machten te schenden’, vindt Osepa. De Staten zijn nu tot zuilen gevormd met een etiket van ‘pro’ en ‘contra’ de behandeling van de geloofsbrieven, terwijl volksvertegenwoordigers individueel hun eigen standpunt moeten innemen. Wat de oppositie betreft is de rechter niet bevoegd en moeten de eisen van Elhage worden afgedaan als ‘niet ontvankelijk’.

Bron: Antilliaans Dagblad van 8 augustus 2020

Een Reactie op “Antilliaans Dagblad | De scheiding der machten

  1. Parlementariërs, rechters, advocaten, het Openbare Ministerie, oppositieleden, tweede, derde, vierde, of vijfde kamer, de statenleden, de blablabla’s. Wie o wie bemoeit zich met wie als er gestolen wordt, als er geld onder tafel geschoven wordt, als er gevoelige informatie op straat komt te liggen of doorgegeven aan de media, als er ten onrechte (door forse betaling) bepaalde vergunning(en) worden verstrekt, bepaalde bekende (Z.Am.) niets ontziende criminelen zaken oprichten?? Waar o waar zijn de rechters en hun consorten op dat moment? Waarom wordt er zo nu en dan een paar honderd kilootjes hard drugs in beslag worden genomen en door de achterdeur duizenden kilo’s op een rust en op een nader te bepalen moment worden opgehaald? Tja, dat is de tactiek, het werk van de (hoofd) “insiders” van de job. Alles moet in kannen en kruiken voorbereid worden toch? Wat een mierennest. Iedereen loopt door elkaar, werken langs mekaar heen, begrijpen elkaar niet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *