Amigoe | Wet Openbare Orde aangenomen

Wet Openbare Orde aangenomen

Wet Openbare Orde aangenomen

WILLEMSTAD — De ontwerplandsverordening houdende vaststelling van de regels ter bevordering van de openbare orde, rust en veiligheid en ter bescherming van de gemeenschap, de Landsverordening Openbare Orde, is gisteren door de Staten aangenomen.

Deze wetgeving, in de volksmond ook als de ‘milieuwetgeving’ omschreven, biedt de regering de mogelijkheid om onder andere op te treden tegen illegale vuilstort. Zoals bekend was de voorganger van deze wet, de Eilandsverordening Bevordering Openbare Orde en Bescherming Gemeenschap (EBOOBG), bij de start van het nieuwe land Curaçao op 10-10-’10 niet van kracht geworden, waardoor het sindsdien behelpen was met tijdelijke maatregelen om de openbare orde te handhaven. Verschillende vrijwilligers en stichtingen die zich inspannen voor een schoon eiland, hebben de afgelopen vijf jaar herhaaldelijk gewezen op het belang van een dergelijke wetgeving om handhavend op te kunnen treden tegen overtredingen.

De Landsverordening omvat een scala aan uiteenlopende zorggebieden. De handhaving zal naast de algemene opsporingsambtenaren, de politie, opgedragen worden aan de verschillende over expertise beschikkende ‘bijzondere opsporingsambtenaren’ (zoals bijvoorbeeld een ROP-inspecteur, red.), terwijl de vervolging aan het Openbaar Ministerie is opgedragen. Met betrekking tot het opleggen van sancties, zijn er in de wet bepalingen met betrekking tot toezicht en handhaving geregeld. De regeling biedt de mogelijkheid om geldboetes op te leggen tot de tweede categorie, die tot 5000 gulden reikt. Daarnaast kunnen goederen verbeurd worden verklaard. Met betrekking tot milieuschade voorziet de Landsverordening conform het Wetboek van Strafrecht van Curaçao artikelen waarbij een strafdreiging met gevangenisstraf omschreven staat die kan oplopen op maximaal twaalf jaar voor een stringente bescherming van het milieu.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *