Amigoe | VVD wil nog altijd voorwaarden aan vestiging in Nederland

VVD wil nog altijd voorwaarden aan vestiging in Nederland

VVD wil nog altijd voorwaarden aan vestiging in Nederland

DEN HAAG — De VVD is onverminderd van plan om voorwaarden te verbinden aan de vestiging van Curaçaoënaars, Arubanen en Sintmaartenaren in Nederland.

Dat blijkt uit een aanpassing van het wetsvoorstel, dat oorspronkelijk werd ingediend in 2012, maar nog steeds niet voor een openbare behandeling staat geagendeerd.

Ook in de laatste versie moeten Curaçaoënaars, Arubanen en Sintmaartenaren aan een aantal voorwaarden voldoen voor ze zich in Nederland mogen vestigen, zoals het voldoende beheersen van de Nederlandse taal en de beschikking over voldoende inkomen, scholing en een bewijs van goed gedrag. Volgens initiatiefnemer André Bosman wordt hiermee voorkomen dat kansarme jongeren in Nederland kansloze jongeren worden.

De wijziging die gisteren bekend werd gemaakt, betreft onder meer de verwijdering van de term ‘afstamming’ om aan te geven op wie de wet van toepassing is. In de eerdere versie ging het om Curaçaoënaars, Arubanen en Sintmaartenaren die door afstamming, naturalisatie en optie het Nederlanderschap hadden verkregen.

Afstamming is een gebruikelijke term voor het aanduiden van familierelaties, maar lag binnen de context van dit voorstel gevoelig, schrijft Bosman. “Hierom heb ik dit begrip uit de wettekst vervangen door ‘verkrijging van het Nederlanderschap van rechtswege’. Inhoudelijk is hiermee het toepassingsbereik niet gewijzigd.”

De laatste versie is ook uitgebreid met de omschrijving van de procedure voor mensen die niet aan de voorwaarden voldoen. Als ze geen enkele medewerking verlenen aan de terugkeer naar Curaçao, Aruba of St. Maarten, is er de mogelijkheid om hen in bewaring te stellen voor maximaal drie maanden. “De maximale termijn voor bewaring is teruggebracht van zes naar drie maanden. Het gaat hier immers om een andere groep dan niet rechtmatig verblijvende vreemdelingen.”

Het wetsvoorstel kreeg de afgelopen jaren veel kritiek. Niet alleen vanuit het Caribisch gebied, maar ook van andere Nederlandse politieke partijen, waaronder coalitiepartner PvdA, die van mening zijn dat er sprake is van discriminatie. De Raad van State twijfelt aan de noodzaak en de proportionaliteit: de regeling lijkt niet in verhouding te staan tot het doel, waaronder de bescherming van de Nederlandse openbare orde en economische voorzieningen als de bijstand.

Bron: Amigoe

41 Reacties op “Amigoe | VVD wil nog altijd voorwaarden aan vestiging in Nederland

 1. Bovenstaande heeft betrekking op fam. de Vries natuurlijk.
  (Om misverstanden te voorkomen). 🙂

 2. Wij lezen hier graag de commentaren van deze mensen. Altijd op niveau. Chapeau!

 3. Observator

  Nog even uithalen naar Surinamers om Uw ongelijk te bewijzen en Uw minderwaardigheidscomplex te bevestigen. Taalgebruik en toonzetting bevestigen overigens de trivialiteit van Uw relaas.

 4. Joep Meloen

  Alleen Amsterdam heeft er al meer dan 130 !
  Maar goed, daar zou je ook niet dood gevonden willen worden.

  En voor Ramon,

  Een overwinteraar woont hier niet, is ook niet ingeschreven, dus waarom zou je die mee moeten tellen ? Zijn over het algemeen bejaarden, komen hier gewoon hun pensioen spenderen en geloof me dan praat je over enkele honderden, niet over duizenden.

  Iemand die hier geboren wordt heeft meestal een vader en een moeder. Nemen dus ook geen deel aan het economisch verkeer en ook hier praat je over enkelen, niet over duizenden.

  Dus nog altijd heb je geen bewijs geleverd voor je stelling. Denk dat we meer aan het duimzuigen moeten denken, want daar komt die wijsheid van jou wel vandaan.

 5. CBSchippers

  Ramon
  Beetje verdiepen in de materie s.v.p.
  In Nederland wonen zo’n 200 nationaliteiten.

 6. Nederland kan wel wat van leren van Curacao. Er wonen hier 50 verschillende nationaliteiten prima naast elkaar.

 7. Voor mij zijn ze net zo YDK als de andere YDK. Dat is het verschil tussen Curacao en Nederland. Een geboren persoon is YDK ongeacht zijn achtergrond. Dat is niet zo in Nederland.

 8. correctie op de talen ook Engels is een taal van ons land.

 9. maar kinderen van YDK geboren in Nederland worden wel weer meegeteld als YDK
  Hollanders wat is dat voor een volk, dus ramon jij wilt beweren dat alle Hollanders die hier zijn geboren waarvan hun ouder, grootouders eigenlijk geen recht van spreken hebben.

 10. op Curacao.

 11. De Curacaoenaars van Portugeze, Libaneze, Chineze, kom af hebben zich aangepast. Ze spreken keurig papiaments en respecteren onze cultuur en onze gewoontes. Spreektaal op Curacao is papiaments. Doet niet zo koppig ga gewoon papiaments leren als je op vertoeft.

 12. De Hollanders die hier zijn geboren worden niet meegeteld als Europese Hollanders. De Hollanders zonder verblijfvergunning worden ook niet meegeteld. De Hollanders die hier overwinteren worden ook niet meegeteld.

 13. Joep Meloen

  En waar baseer je die wijsheid op ?

  Ik weet dat het er veel lijken, maar dat is alleen omdat je ze namelijk overal tegenkomt. Het zijn echter wel continu dezelfde personen.

 14. Op Curacao wonen zeker 30.000 Europese Hollanders. Het aantal wordt bewust laag gehouden door het CBS. Waarom men dit doet is een raadsel voor mij.

 15. Joep Meloen

  Rene van Aller,

  Het is voor veel landen overduidelijk dat de economie van een land meer gebaat is bij een influx van rijke, goed opgeleidde, buitenlanders en dus niet van kansarme of zelfs kansloze personen. Die groep belandt meestal in de bijstand en/of in de criminaliteit.
  Het grote verschil met Nederland en bv Curacao is dat de Nederlanders die naar Curacao komen vaak een goede opleiding hebben, goede banen hebben of hier een bedrijf oprichten oftewel investeren in het land.
  Daarentegen is het gros van de Curacaoenaars dat naar Nederland vertrekt kansarm of zelfs kansloos, levert geen tot weinig bijdrage aan economische groei, kost vaak ook meer dan dat ze opleveren. Geen land kan zich dat permitteren.
  Curacao heeft ongeveer 150,000 inwoners, waarvan nog geen 10,000 uit Nederland. Echter, die 10,000 Europese Nederlanders voorzien wel zelf in hun eigen levensonderhoud, leveren een onevenredige bijdrage aan de economie van dit eiland en gaan zich niet te buiten aan allerlei vormen van criminaliteit.
  Dus of zij nu zo’n slecht zijn voor het eiland durf ik te betwijfelen.

  Op Aruba is er wellicht nu een influx van vluchtelingen uit Venezuela. Gezien de situatie in Venezuela wel begrijpelijk, maar ook Aruba dient te beseffen dat de kansarmen niets gaan bijdragen (anders dan criminaliteit). De rijke Venezolanen zou ik met open armen verwelkomen. Zij kunnen investeren en dat heeft ieder land nu eenmaal nodig.

 16. Oei oei, weer op een lange teen getrapt van een Curaçaoënaar, met een minderwaardigheidscomplex van Willemstad tot Tokyo.

  250.000 mensen die een brabbeltaalje spreken, waarmee je in de rest van de wereld absoluut niets kunt beginnen. De joden waren al zo slim om de Curaçaose gemeenschap op een taalachterstand te zetten. Over een dom volk de baas spelen is gemakkelijker dan over een intellectuele bevolking. Ook is het gemakkelijker om een domme vrouw het bed in te praten, dan een intellectuele onafhankelijke dame. Het grote aantal Maduro’s hebben we dan ook aan de joodse gemeenschap te danken.

  Reneé Aller is een lieve dame – die nu op driehoog in een Amsterdamse buurt woont – en haar commentaar graag voorziet met citaten uit het Financieel Dagblad of de NRC, al dan niet aangevuld met een paar regels Papiamento of een quote van een Griekse wijsgeer. Dat ze het Papiamento verdedigt, als zijne een volwaardige taal, is haar goede recht. Haar zienswijze is echter niet de mijne.

  Mano, blijf vooral trots op Curaçao, hét middelpunt van de wereld en laat je lange tenen niet amputeren.

 17. Het nederlands was ook geen echte taal in de 15 eeuw. Om het nederlands een echte te maken moest men woorden lenen van het frans. Vandaar de woorden bureau, trottoir etc. Het nederlands heeft ook op een andere taal geleund om een echte taal te worden.

 18. niet blij zulen zijn

 19. Sorry, was niet voor jou bedoeld.

 20. Ik denk dat onze enclave bewoners niet blij zullen als er hier grote groep niet rijke Hollanders komen wonen. Die willen ook liever in een kleine gemeenschap wonen en niet gestoord willen worden door niet rijke Hollanders.

 21. Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/dialect
  Dialect: een niet-standaard variant van een taal (noot: in dit geval van een aantal verschillende talen) met kenmerkende grammaticale, fonologische en andere kenmerken. ….
  Rationeel gemotiveerd.. 🙂

 22. Wat een oerstomme kwaadaardige opmerking Willem, Ik denk dat jij onder een minderwaardigheidscomplex gebukt gaat. Blijkbaar ben je zo stom dat je niet eens de ontstaansgeschiedenis van het Papiamentu kent. Als het niet aan de Sefardische joodse Curaçaoënaars had gelegen, zouden wij vandaag de dag geen Papiamentu praten, maar een soort Nederlands zoals door Surinamers gebezigd wordt.

  Ik ben onze Curaçaose Joden reuze dankbaar dat zij het Papiamentu als eersten omarmden, rond 1750 werd er al papiamentu gesproken door onze Sefardisch-Joodse gemeenschap. Simpelweg omdat ze niets konden met het Nederlands. Behalve dat het Nederlands van generlei waarde was om handel te drijven, waren ze er ook niet bepaald dol op…

  Ik ben trots op onze Joodse landgenoten. Later werd Papiamentu ook thuistaal van de blanke elite van Curaçao. Beschuldig maar onze Joodse Curaçaoënaars van een minderwaardigheidscomplex, dat durf je natuurlijk niet. Heb overigens niets toe te voegen aan Renée Aller’s reactie. Ze heeft jou vakkundig van repliek gediend!

  http://www.hum.leidenuniv.nl/onderzoek/brieven-als-buit/archief-briefvandemaand/brief-van-de-maand-november-2012.html

  http://esefarad.com/?p=5997
  http://esefarad.com/?p=6040
  http://esefarad.com/?p=6057

 23. Joep Meloen

  vergelijkt = vergeleken.
  Excuus

 24. Joep Meloen

  Rene van Aller,

  Normaal gesproken kan ik me wel vinden in jullie commentaar, maar hier slaan jullie de plank hopeloos mis.
  Appels worden met peren vergelijkt en er zijn aannames waarvan iedere onderbouwing ontbreekt.
  Ten eerste zijn er nog geen eisen in Nederland voor Antillianen, dus is het Nederlands ook niet verplicht. Echter, omdat je in Nederland niet mee zult kunnen komen in het economisch verkeer zonder kennis van het Nederlands is het noodzakelijk dat je dat ook spreekt. Tenzij je natuurlijk een eigen bedrijf hebt, dan moet je het zelf maar weten.
  In Nederland is het Nederlands de officiële taal. Fries geldt ook als officiële taal, maar de Friezen schrijven gelukkig nog alles in 2 talen neer.
  Hier op Curacao is zowel het Nederlands als het Papiaments een officiële taal. Dus wie Nederlands spreekt zit goed en wie Papiaments spreekt zit ook goed. Het is dus onzin te stellen dat men zich niet aanpast, want zodra men Nederlands spreekt voldoet men aan de taaleis.

  De aanname dat de eilanden maar vol zullen stromen met Europese Nederlanders is nergens op gebaseerd en valt ook niet te staven. Sinds dat Bonaire een bijzondere gemeente is zijn er wel veel Nederlanders naar Bonaire getrokken, maar het is zeker geen invasie. Dan praten we over enkele duizenden, waarvan velen daar nog niet eens de hele tijd wonen, dus geen banen opeisen en derhalve geen Bonairianen werkloos hebben gemaakt. Ik zou juist het tegendeel willen beweren. De komst van deze rijke Nederlanders heeft de gehele bouwsector een boost gegeven. Daarnaast zijn er diverse bedrijven bijgekomen, waardoor ook de werkgelegenheid is toegenomen. Per saldo kan ik dus stellen dat de bijdrage positief is geweest. Dat sommigen niet op de rijdende trein zijn gesprongen is meer hun eigen fout dan de fout van een aantal nieuwkomers.

  Komt ook nog bij dat zelfs het bestuur van Bonaire in een eerder onderzoek al had geconcludeerd dat het aantal inwoners naar minimaal 30,000 moet gaan om de economie self sustaining te kunnen laten zijn. Het aantal van 15,000 (van een paar jaar terug) is niet genoeg om de broek op te houden.
  Dus ook daar zitten jullie er volledig naast met jullie argument. Bonaire MOET groeien om de economie op gang te krijgen.

  Op Curacao ligt het anders, zoveel belangstelling is daar niet voor uit Nederland. De verhalen over de immense criminaliteit zijn nu niet direct een goede reclame en zonder baan valt hier weinig te beginnen. De scholing is beneden het gewenste niveau, dus ouders met kinderen zijn niet zo blij om hier naartoe te gaan. Het is ook niet voor niets dat bv de marine problemen heeft bij het vinden van vrijwilligers. Dus ook voor Curacao gaat de stelling niet op dat het hier storm zou gaan lopen.

  Wat wel gesteld mag worden is dat Nederland te maken heeft met een groot aantal volstrekt kansloze jongeren (en inmiddels oudere jongeren) die zich daar volledig naast en buiten de maatschappij plaatsen. Zij zijn niet naar Nederland gekomen om deel te nemen in het eonomisch en sociaal proces. Zij zijn naar Nederland getrokken om te profiteren van de voorzieningen en zich bezig te houden met criminaliteit. Veel drugsbendes hebben reeds een jaar of 15 tot 20 geleden leden naar Nederland gestuurd om op die manier de drugshandel geheel in eigen handen te houden. Hier de import en doorvoer, in Nederland ontvangst en verkoop.
  Anderen zijn zelfstandig naar Nederland gegaan omdat hier de pakkans te hoog was en de straffen, in vergelijking met Nederland, veel hoger zijn. Ook is de politie hier een stuk minder vriendelijk in de behandeling.

  Ik vind het dus niet zo vreemd dat Nederland eisen wil stellen aan nieuwkomers uit Curacao. De regering van Curacao heeft Nederland jarenlang als afvalputje gebruikt voorde misfits van hier. Maar tegelijkertijd werden er restricties opgelegd aan Nederlanders die hier wilden komen werken. Dat zijn dus 2 verschillende regelingen in 1 Koninkrijk of anders gezegd: discriminatie.
  Dus als er iemand fout heeft gezeten de afgelopen jaren dan zijn dat wel de regeringen van de eilanden.

 25. volgens mij zijn er geen eisen voor caribische nederlanders om zich te vestigen.
  wel handig als men nederlands spreekt natuurlijk en ook een beetje aanpassen aan de cultuur in N L.
  maar gebeurt dit?
  bij een bepaalde groep niet, die blijven het crimineeltje uithangen met gouden kettingen en gouden tanden, tienerzwangerschappen etc…
  En aan welke groep moeten de Nederlanders zich in de Cariben aanpassen?
  er zijn zoveel subgroepjes en diverse culturen.
  Nederlands is nog steeds de taal van het koninkrijk.
  en een hoop mensen hier staan op wachtlijsten voor een Nederlandstalige school…
  Papiaments is oké, maar Nederlands ook…

 26. is uiteraaard een reactie op hetgeen Mw.Van Aller en de heer De Vries schrijven op 19 mei om 23.14 u.

 27. Anderstaligen die zich het Nederlandse “brabbeltaaltje” ( is dat een emotionele of rationele uiting ….?) eigen hebben gemaakt, zullen zich afvragen of ze de Nederlandse taal wel echt beheersen. Ze zullen van bovenstaande geen jota laat staan een syllabe begrijpen. “Wat wil die mevrouw nou eigenlijk zeggen……..”.

 28. eric , wat je schrijft is correct

 29. Renée van Aller

  Wat dacht u van basis goede manieren en hoffelijkheid? Als een Nederlander in het buitenland gaat wonen, dient hij de taal van dat land te leren en de gewoonten en cultuur. In Nederland wordt dat geëist van vreemdelingen en Caribische Nederlanders. Nederlands is ook geen wereldtaal en kan door Franssprekenden, Engelsprekenden en Spaanssprekenden als een brabbeltaaltje worden beoordeeld. Het komt ons voor dat het als een belediging kan worden opgevat als u een taal ontstaan in de slaventijd (van de Nederlanders) als een dialect wilt omschrijven. Waarom meent u dat dat zo is? Is uw mening emotioneel gemotiveerd of rationeel? Wij zijn daar zeer benieuwd naar.
  Renée van Aller & John de Vries

 30. henkie

  Wat je beschrijft is geen numerus fixus. Een numerus fixus is een excact getal. Conclusie : een regeling ter voorkoming van ineenstorting van de sociale coherentie van de lokale bevolking door een overvloed aan Hollanders bestaat niet. De vestigingseisen zijn louter een discriminatoire regeling ter voorkoming van influx van minvermogenden. En dan heeft Nederland ook het recht dezelfde regeling toe te passen.

 31. er is al een numerus fixus , waant onze toelatings eisen staan duideijk omschreven.
  eigen inkomen met exacte bedragen, verzekering ziektekosten, eigen woonruimte, beperkte toelating , geen gebruik mogen maken van de sociale voorzieningen.
  Dus ons land laat alleen mensen toe die vermogend zijn en niet ten laste komen van het land.
  conclusie alleen vermogende buitenlanders of mensen van het koningrijk met geld

 32. Waarom zou een Nederlander het Papiamento moeten leren. Nederlands is toch een van de officiële voertalen op de eilanden?

  Een dialect, zoals het Papiamento, is buiten de eilanden totaal onbruikbaar. De waarde die aan het Papiamento wordt toegeschreven komt voort uit een minderwaardigheidscomplex. Te belachelijk voor woorden, al die ophef over dat brabbeltaalje, daar kweek je alleen maar domme mensen mee!

 33. Renée van Aller

  De heer de Vries en ik zijn geen politici. Wij observeren en schrijven over opvallende kwesties die ons verbazen. Wij kennen de theorie en de praktijk en de mentaliteit van de verschillende bevolkingsgroepen. Wij baseren ons op de feiten. Opvallend is dat vaak pas maatregelen worden getroffen door onze politici, als de zaken uit de hand gaan lopen. Dan is het meestal te laat. Er is overal een groot gebrek aan geld, dus worden noodzakelijke voorzieningen uitgesteld. In Aruba vestigen zich vermogende Venezolanen en andere vermogende vreemdelingen, gezien de situatie in hun land. Dat gebeurt ook op de andere eilanden. Vermogende buitenlanders hebben in de eilanden veel meer mogelijkheden, dan arme vreemdelingen, want alles en iedereen heeft zijn prijs. En het creëert een schijn economische vooruitgang. Er is nog nooit een numerus fixus geweest voor vreemdelingen. Wel is er onderzoek gedaan naar de bevolkingsontwikkelingen door het Arubaanse CBS in 2005. Daarop is geen passend beleid gemaakt. Wel was duidelijk dat met de toen bestaande toename van vreemdelingen legaal en illegaal, binnen korte tijd de vreemdelingen in de meerderheid zouden zijn en de landskinderen in de minderheid. De politiek zal zich moeten uitspreken over wat noodzakelijke en gewenst is in deze situatie. Renée van Aller&John de Vries

 34. Het zal wel aan de naam Bosman liggen de ene bij de VVD en de andere bij de PVV ondertussen wordt dat land overspoeld met asielzoekers,zoek daar eerst een oplossing voor!!!

 35. probleem is dat wij zo schermen met het statuut, maar niet willen horen als Nederland die ook het statuut heeft hetzelfde wil doen.

  trouwens, als dit niet lukt dan doen ze hetzelfde als Engeland, je word wel toegelaten als europaan maar je mag de eerste jaren geen aanspraak maken op de sociale voorzieningen.
  Of wat als je leges moet betalen zoals bij ons, zeg dat iedere YDK 600 euro moet betalen op de Nederlandse Kranchi.
  Of je moet een VOG afgeven voordat je je mag vestigen in Nederland. Wat als je apart geregistreerd word als YDK, iets wat wij ook doen met de Europese Nederlander als hij/zij zich in ons land wil vestigen.
  Zolang wij deze maatregelen hebben, kunnen we moeilijk tegen nederland zegen foei.

 36. Niets aan toe te voegen, u snapt het.
  We lezen hier graag uw reacties.

 37. Ja doe maar, maar daarvoor in plaats krijgen ze massa migratie vanuit de hele wereld over zich heen. Zoveel dat veel Nederlanders nu zelf overwegen om Nederland te verlaten, maar waar verwachten ze alleen maar Nederlanders aan te treffen? Ze hebben hun ogen laten vallen op de BES-eilanden, echt apart. Karma is a bitch.

 38. egge egge

  schandalig en schofterig -geen enkel ander woord voor deze smerige Politici -Ik ben een Nederlander-heb het paspoort ervoor en de belastingen betaald-gooi maar eerst al die bloedzuigers uit 3e NIET NEDERLANSE landen en niet Nederlander zijnde eruit.

 39. Abraham Mossel

  Renee, ben het op een paar punten met je eens, maar zeker niet wat betreft de waarden en normen over nemen van een volk die op vooroordeelde politici gaan stemmen voor 100,00 piek en een fles rum.

 40. Van Aller,

  iemand vroeg u onlangs wat de numerus fixus is voor het aantal Europese Nederlanders voor de eilanden. Ik mocht (nog) geen reactie daarop van u lezen. Ook volgens mij
  mogen alle welgestelde ,door u genoemd, makamba’s zich op het eiland vestigingen en worden de armoedzaaiers door de vestigingseisen geweerd. Ik ben in afwachting van uw reactie hieromtrent.

 41. Renée van Aller

  Er werden nooit eisen gesteld aan Caribische Nederlanders die zich in Nederland vestigden. Waarom nu wel? De situatie dat Nederlanders op de eilanden als vreemdelingen worden behandeld, is om te voorkomen dat de eilanden overspoeld worden door macamba’s. Dat gevaar is niet ondenkbeeldig. Die beperkingen zijn er ook op de Waddeneilanden. Veel vermogende Nederlanders hebben al een tweede huis in bijvoorbeeld Bonaire. De invloed van al die migranten heeft min of meer een negatieve uitwerking op de economische omstandigheden in Bonaire. Bovendien voel je je als landskind zo langzamerhand een vreemdeling. Spreken de Europese Nederlanders het Papiamento? Hoogst zelden hebben wij begrepen. De gemiddelde Europese Nederlander verblijvend in de Caribische delen van het Koninkrijk is niet gericht op het zich eigen maken van de landstaal en de heersende waarden en normen. De VVD heeft geen idee hoe de praktijk is in het Koninkrijk en heeft ook bij gelegenheid een toenemende ongunstige opvatting over Caribische Nederlanders en andere die niet de norm zijn. De norm lijkt ons de vermogende blanke oudere heer, captain of industry, strak in het maatpak met design das, bijpassend schoeisel en imponerende kapsel. En deze heren gaan het Koninkrijk redden. Pabien, Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *