Amigoe | ‘Voorbereidingen op alle scenario’s Venezuela’

door Amigoe correspondent Otti Thomas

‘Voorbereidingen op alle scenario’s Venezuela’

‘Voorbereidingen op alle scenario’s Venezuela’

DEN HAAG — Minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken liet gisteren doorschemeren dat er op alle terreinen voorbereidingen worden getroffen als de situatie in Venezuela verder escaleert.

Desondanks kreeg hij gisteren van de VVD het verzoek om specifiek bij Curaçao op betere grensbewaking aan te dringen, een voorstel waar de minister mee instemde.

De ontwikkelingen in Venezuela komen inmiddels met enige regelmaat aan de orde in de Tweede Kamer, zo ook gisteravond tijdens een debat. De meeste partijen hebben er weinig vertrouwen in dat de Nederlandse regering, maar ook Curaçao en Aruba, voldoende zijn voorbereid op problemen en de eventuele komst van duizenden Venezolaanse vluchtelingen.

“Hoe klaar zijn Aruba en Curaçao voor een dergelijke opvang? Aan welke buitenlandse ondersteuning wordt gedacht? Van Curaçao weten we in ieder geval zeker dat het er niet klaar voor is. Ik verwijs naar de Syrische asielzoeker Aktham Abu Fakher. Eén asielzoeker en de autoriteiten hadden geen idee wat te doen”,

zei VVD-Tweede Kamerlid André Bosman. Hij verwees ook naar het verzoek van Pais-leider Alex Rosaria om een Statenvergadering te houden over de grenscontroles.

“Kennelijk weten de Staten, de volksvertegenwoordigers van Curaçao, niet of de grens veilig is.”

CDA-Tweede Kamerlid Raymond Knops vroeg of en in hoeverre het Koninkrijk in staat is om het eigen grondgebied, inclusief de territoriale wateren, te verdedigen, een onderwerp waar hij vorig jaar ook een motie over indiende. Hij noemde het teleurstellend dat de Nederlandse regering dat verzoek afdeed met een opmerking dat de samenwerking met Venezuela is geïntensiveerd.

Koenders herhaalde gisteren dat er vrijwel dagelijks contact is tussen zijn eigen ministerie, het ministerie van Defensie, de ambassadeur in Caracas en de autoriteiten op Curaçao, Aruba en St. Maarten. Er wordt volop aan scenario’s gewerkt als voorbereiding op alle mogelijke problemen.

“We brengen die niet allemaal naar buiten”, zei hij.

Verschillende Tweede Kamerleden vroegen echter om meer details en concrete voorbeelden van situaties waar rekening mee wordt gehouden.

“Zit er bij die scenario’s waarover de minister spreekt ook een scenario waarin die mensen van de eilanden afgehouden kunnen worden, voor als er toch een vloedgolf van Venezolanen in bootjes op de eilanden afkomt”,

vroeg PVV-Tweede Kamerlid Raymond de Roon.

“Daar hoort dan toch ook een scenario bij dat uitgaat van de bescherming van de territoriale integriteit van de eilanden”, zei Knops van het CDA.

Hoewel Koenders weigerde om veel meer details te geven, liet hij wel doorschemeren dat met alle mogelijkheden rekening wordt gehouden.

“Niet alles aangaande de verdediging van het Koninkrijk wordt publiek gedeeld. Dat lijkt mij logisch. We hebben onze eigen verdediging en onze eigen manier om ervoor te zorgen dat in het Koninkrijk adequate defensie bestaat”, zei hij. “De kustwacht kan met de middelen die zij nu heeft effectief opereren in die regio.”

Ook erkende hij dat Curaçao en Aruba niet in staat zullen zijn om duizenden mensen op te vangen.

“Fysiek en territoriaal is dat bijna onmogelijk. Dat is een van de onderdelen van de scenario’s. We denken na over hoe we dat zouden kunnen doen”,

aldus de minister. De Nederlandse regering acht de kans overigens nog steeds groot dat inwoners van Venezuela vooral zullen kiezen voor veiligheid in hun eigen land of in buurlanden.

“Dat heeft te maken met het feit dat Venezolanen, daarnaar is onderzoek gedaan, zich thuis zullen terugtrekken, naar andere plekken in het land zullen gaan of over land richting buurlanden als Colombia en Guyana zullen vertrekken. Dat neemt niet weg dat er een mogelijkheid van een migratiestroom is. Mocht de situatie zich voordoen dat de Caribische landen over onvoldoende capaciteit beschikken, dan is er uiteraard een bijstandsverplichting.”

Motie

Koenders benadrukte tot slot dat de Curaçaose autoriteiten de eigen grenzen goed controleren, waarbij onder meer gebruik wordt gemaakt van de kustwacht. Verbeteringen zijn echter altijd mogelijk, zei hij in een reactie op een motie van Bosman om nogmaals aan te dringen op beter migratie- en asielbeleid. “Zoals u weet, zijn migratie en asiel autonome aangelegenheden van Curaçao. Niettemin ben ik bereid om deze motie uit te voeren. Ik zou haar dan ook met een positief advies willen voorleggen.” Over de motie wordt aanstaande dinsdag gestemd.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *