Amigoe | VBC: Banengroei loopt niet gelijk met economische groei

VBC: Banengroei loopt niet gelijk met economische groei

VBC: Banengroei loopt niet gelijk met economische groei

WILLEMSTAD — De ontwikkelingen op economisch gebied in termen van reële economische groei, en de arbeidsmarkt in termen van groei van de werkgelegenheid in de afgelopen tien jaar lopen niet parallel.

Dit tijdvak kenmerkt zich door marginale economische groei (gemiddeld 0,5 procent op jaarbasis) alsook door een forse verslechtering van de arbeidsproductiviteit (cumulatief meer dan 25 procent).

Dat meldt de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao (VBC) in haar jongste nieuwsbrief. Het aantal banen nam in deze periode echter toe met 20,4 procent (10.480) ofwel een gemiddelde jaarlijkse groei van 2,3 procent (1164 banen). “Een schijnbaar paradoxale ontwikkeling die zich moeilijk laat verklaren. Argumenten als vermindering van het aantal goed betaalde banen en vermeerdering van banen waar salarissen lager zijn, worden niet eenduidig door cijfers ondersteund”, aldus VBC.

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek, Internationaal Monetair Fonds (IMF) en Centrale Bank wijzen wel in de richting van daling van de welvaart en de reële lonen. Er is sprake van een proces van verarming en dalende welvaart. Zo was in de periode 2005-2015 sprake van een vermindering van 9,7 procent van het reële Bruto Binnenlands Product per capita terwijl in de periode 2005-2011 de reële loonkosten een daling van 12 procent registreerde.

Het ziet er volgens de VBC naar uit dat de banengroei het gevolg geweest is van toename van een fors aantal tijdelijke betrekkingen en stijging van het aantal kleine zelfstandigen. “Deze groei heeft evenwel niet geleid tot toename van de algehele rijkdom en voorspoed. Hooguit heeft het bijgedragen aan mitigering van het proces van achteruitgang. De vraag is hoe lang dit proces volgehouden kan worden en of hier sprake is van een sociaaleconomisch gewenste situatie. Immers de mondiale ervaring toont aan dat dalende arbeidsproductiviteit, vermindering van de welvaart en gebrekkige innovatie veelal een receptuur is voor verpaupering.”

Met de verkiezingen in het vooruitzicht hebben een aantal politieke partijen en politici reeds kenbaar gemaakt dat de verarming ontoelaatbaar is en aangepakt moet worden. Concrete voorstellen die hierbij genoemd worden zijn onder andere het optrekken van het minimumloon en de aov-uitkering. “De vraag is of deze voorstellen realistisch zijn of geschaard moeten worden onder het hoofdstuk ‘politieke beloften en populisme’”, zegt VBC.

Volgens de VBC is op basis van de huidige economische realiteit, die gekenmerkt wordt door marginale groei, forse afnemende arbeidsproductiviteit en tekortschietende innovatie, geen ruimte om op economisch verantwoordelijke wijze de verhogingen door te voeren. Ook wijzen alle geraadpleegde gerenommeerde internationale instellingen zoals het IMF, World Bank, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) op het belang en de noodzaak van een flexibele arbeidsmarkt en wetgeving om duurzame economische groei en welvaart te kunnen genereren. “Gezonde en duurzame economische groei is het middel bij uitstek om het proces van verarming en dalende welvaart om te buigen”, aldus de VBC

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *