Amigoe | Staking gaat derde dag in

SGTK-leden trekken naar Punda | Foto Amigoe

SGTK-leden trekken naar Punda | Foto Amigoe

WILLEMSTAD — De onderhandelingen tussen de aannemersvereniging AAV en de Isla-raffinaderij, die voor een doorbraak in de cao-onderhandelingen tussen de aannemers en SGTK moeten zorgen, zijn nog niet afgerond.

De partijen zaten gisteren urenlang om de tafel. Volgens Isla-woordvoerder Henny Cornelia is er progressie geboekt, maar praten de partijen vandaag verder.

De actie van de stakende SGTK-leden ging vandaag haar derde dag in. Gistermiddag waren de gemoederen bij de Isla-ingang weer hoog opgelopen. Er werden weer brandjes gesticht op en langs de openbare weg, terwijl de stakers niet toestonden dat deze geblust werden. Ook kwam het tot botsingen tussen de stakers en de opgetrommelde oproerpolitie, terwijl de stakers de toegang van trucks van Curoil/Curgas tot de Isla probeerden te blokkeren. Op een bepaald moment werd de hele straat voor de Isla-raffinaderij, van Palu Blanku tot Rio Canario, door de autoriteiten afgesloten. De actie werd opgeschort toen de vakbondsleiders de stakers naar huis stuurden.

De stakers kwamen vanochtend weer bijeen voor het Isla-terrein. In een korte verklaring aan het begin van deze ochtend, gaf SGTK-voorzitter Alcides Cova aan dat zijn leden ‘moe, boos en teleurgesteld zijn’ over de gang van zaken. Vooral het feit dat SGTK op dit moment niet om de tafel zit met een van de betrokken partijen is een doorn in het oog van de stakers. Maar volgens Cova zou de actie in de loop van vandaag worden geïntensiveerd. Rond een uur of negen vertrokken alle stakers vanaf het Isla-gebouw, in bussen, naar Punda.

In Punda aangekomen verzamelden zij zich op het Wilhelminaplein, van waaruit zij naar het parlementsgebouw gingen. Daar voerden zij gesprekken met vertegenwoordigers van een aantal Statenfracties, waaronder de MAN, PS en MFK. Hierna liepen zij naar het gebouw van het ministerie van Financiën, waar de ministerraad zou vergaderen. Terwijl een groep stakers voor het gebouw manifesteerde, ging een kleine delegatie van het SGTK-bestuur naar binnen voor een onderhoud met de regering. Bij het sluiten van deze editie was het resultaat van dit overleg nog niet bekend.

Terwijl de actie werd voortgezet werden op de achtergrond pogingen ondernomen om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Gisteren zaten vertegenwoordigers van aannemersvereniging AAV en de Isla-raffinaderij met elkaar om de tafel, onder leiding van bijzonder bemiddelaar Randolph Gijsbertha. Volgens Isla-woordvoerder Cornelia hebben de partijen lang vergaderd en werden de gesprekken gisteren afgebroken voor overleg met de verschillende achterbannen. De bespreking zou vanmiddag worden voortgezet.

Namens de AAV wilde directeur Mike Willem vanochtend niet inhoudelijk op de besprekingen reageren. Hij stelde wel in een korte reactie dat een oplossing alleen bereikt kan worden ‘als alle, maar ook alle, betrokken partijen bereid zijn de nodige stappen’ hiervoor te nemen. ‘Cooling off’

De verantwoordelijke minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, PS) heeft nog geen besluit over een mogelijke ‘coolingoff-period’ genomen. Deze maatregel houdt in dat stakers verplicht worden om weer te gaan werken en weer naar de onderhandelingstafel moeten. De cooling off-period geldt voor bedrijven die van belang zijn voor de lokale economie en kan minimaal dertig dagen of tot zelfs een maximum van negentig dagen duren. De minister wil de partijen de tijd geven om tot een akkoord te komen. Ze zal een cooling off-period afkondigen als het ‘algemeen welzijn’ in het geding is.

De actie van de stakende SGTK-leden werd vanochtend voortgezet in Punda. Een grote groep ontevreden leden van de vakbond voor personeel werkzaam bij aannemersbedrijven op het Isla- en COT-terrein toog vanochtend in bussen naar Punda, waar eerst het Statengebouw en later het gebouw van het ministerie van Financiën in Pietermaai werd aangedaan. Een SGTK-delegatie zat om de tafel met zowel enkele Statenleden als de regering. Op de foto-combinatie SGTK-voorzitter Alcides Cova in gesprek met PS-Statenlid Elmer ‘Kadè’ Wilsoe, boze SGTK-leden in Punda en de vakbondsdelegatie om de tafel met de Statenleden.
Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | Staking gaat derde dag in

  1. @ Mossel,
    Buiten dat ik jou opmerking een vreemde vind, zou ik willen opmerken dat blanke kopieën op belangrijke posten blijkbaar geen probleem vormt voor deze zwarte maatschappij. Jij daarentegen vindt het een storend probleem, ben jij een zwarte Mossel? Zomaar een vraag hoor…

  2. Abraham Mossel

    Elke keer weer zie ik blanke kopie’s zitten op belangrijke posten in deze zwarte maatschapij.

  3. Waarom wordt het corrupte luie hangbuikzwijn Wilsoe weer uit het bejaardenhuis gehaald voor deze zaak?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *