Amigoe | Ultimatum voor Camelia-Römer

Ultimatum voor Camelia-Römer van E-hende

Ultimatum voor Camelia-Römer van E-hende

WILLEMSTAD — Minister Suzy Camelia-Römer van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) heeft tot 26 juli de tijd om op de klachten van Fundashon E Hende in te gaan. Dit ultimatum heeft de Ombudsman onlangs gesteld.

Fundashon E Hende van Ardieth Merien trekt al jaren aan de bel over de misstanden binnen Fundashon Kas Popular (FKP). De stichting komt op voor de belangen van de klanten van de woningbouwstichting. Fundashon E Hende voelt zich echter niet serieus genomen door het ministerie van VVRP. Op de brieven die de stichting stuurde kwam geen reactie, waarop de stichting in mei naar het bureau van de Ombudsman is gestapt.

Het bureau heeft de klachten van Fundashon E Hende in behandeling genomen en stuurde vervolgens een brief aan Camelia-Römer. Ook op deze brief, van de Ombudsman, heeft het ministerie van VVRP na negen weken niet gereageerd. Dit betekent dat de termijn waarbinnen de minister had moeten reageren ruimschoots is verstreken. Als laatste redmiddel heeft het bureau van de Ombudsman het ultimatum gesteld.

De eerste ontmoeting tussen Fundashon E Hende en minister Camelia-Römer vond plaats op 28 mei 2015. De minister heeft indertijd besloten om een commissie op te richten die de klachten zou gaan onderzoeken. Fundashon E Hende zou hierin ook zitting nemen. Nadat de stichting echter voorstelde om de samenstelling van de commissie te veranderen besloot de minister om Fundashon E Hende uit de commissie te zetten. Dat stelt de stichting in een persbericht.

Fundashon E Hende is van mening dat alle woningen van FKP die eigendom zijn van het Land Curaçao, zo snel mogelijk overgedragen dienen te worden aan de huurders die jarenlang in deze woningen hebben gewoond. Volgens de stichting zijn deze huurders jarenlang gedupeerd door huur te betalen in plaats van een afbetaling op de bewuste volkswoningen.

De woningen die voorheen door Woningbedrijf werden beheerd zijn overgegaan naar FKP. Eigenlijk zouden de woningen na twee jaar overgaan naar de huurder door middel van huurkoop. Doordat hier niet aan werd gehouden zijn de huurders de dupe geworden. In sommige gevallen hebben huurders meer dan 325 procent van de constructiewaarde van hun huurwoning aan huur betaald.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *