32 C
Willemstad
• donderdag 20 juni 2024 17:15

Column Van Aller – De Vries | Korting AOV

©2016 Renée van Aller en John de Vries

‘Te veel Nederlanders en buitenlanders op Curaçao’
‘Te veel Nederlanders en buitenlanders op Curaçao’

Op grond van de wijziging van de Landsverordening Algemene Ouderdomsverzekering Curaçao wordt van niet ingezetenen de AOV gekort met 10% en de kerstbonus ingehouden.

Zodra de lv is afgekondigd gaat deze in, dan wel per 1 januari 2017. Deze maatregelen worden genomen omdat er oplopende tekorten zijn die ondermeer zijn opgetreden omdat de ingehouden premies niet werden afgedragen aan de betreffende fondsen. De schulden van de overheden aan die fondsen zijn zo hoog opgelopen dat deze niet meer kunnen worden afgelost. Dat betekent dat de uitkeringsgerechtigden wonende buiten Curaçao daarvoor moeten opdraaien. De Memorie van Toelichting (MvT) geeft het volgende aantal uitwonende AOV-gepensioneerden weer.

AOV-1
AOV gepensioneerden naar woonplaats

Verwacht wordt dat door de korting van de AOV-uitkeringen van niet-ingezetenen met 10% het tekort van in het AOV fonds met NAfl. 6 miljoen op jaarbasis zal afnemen. Voor de beperking van kerstuitkering tot alleen ingezetenen wordt uitgegaan van een afname van NAfl. 5 miljoen op jaarbasis.

AOV-2
Tabel 1 AOV

Gevaar van mooie woorden
Volgens de wijziging van de Landsverordening moeten de tekorten afnemen, wat onmogelijk zal zijn als de overheid voortgaat de ingehouden premies niet af te dragen, maar dat als kasgeld te gebruiken. De overheid moet de eigen financiën op orde brengen. Er mag geen onderscheid gemaakt worden tussen ingezetenen en niet ingezetenen, terwijl het leven in Nederland (nog) veel duurder is dan in Curaçao.

Deze maatregelen zijn in strijd met het gelijkheidsbeginsel waaraan Curaçao gebonden is op grond van de eigen Staatsregeling en internationale regelingen. Ook Curaçao is gebonden aan de rechtspraak van het Europese Hof inzake gelijke behandeling (artikel 14 EVRM). Met name her Eerste Protocol van het EVRM (eigendomsrecht).

Dit klemt des te meer daar de belastingdruk in Nederland is toegenomen. Gepensioneerden hebben minder te besteden en met ingang van 2017, of eerder waarschijnlijk ook gekort zullen worden op hun Nederlands pensioen. Als daar ook de Curaçaose korting nog bovenop komt evenals een extra voorgenomen belastingheffing, is dat onaanvaardbaar. Het tekort is veroorzaakt door onze onzorgvuldig opererende overheid. Moeten de landskinderen en landgenoten die hun beste krachten ingezet hebben voor Curaçao, de gevolgen van het ondeugdelijk bestuur dragen en zo ja waarom? Dit had in Koninkrijksverband moeten worden overlegd. Ook is geen onderling overleg geweest met de SVB.

‘Je maintaindrai’
Ik zal handhaven, is het motto van het Koninkrijk. Artikel 43 van het Statuut van het Koninkrijk stelt dat elk der landen zorg draagt voor de verwezenlijking van de fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur. Het waarborgen van deze rechten, vrijheden, rechtszekerheid en deugdelijkheid van bestuur is aangelegenheid van het Koninkrijk. Nederland en Curaçao lijken de rechtsstaat steeds meer uit de losse pols te willen verwezenlijken. Thans zou het handhaven indringend in elk der landen van het Koninkrijk moeten worden gerealiseerd. Renée van Aller&John de Vries

Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries
Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Vanuit hun kennis en ervaring, toetsen ze de theorie in de praktijk. Renée werkte als jurist lange tijd voor de Universiteit van Aruba en de Arubaanse overheid. John J.P. de Vries was jarenlang werkzaam als jurist bij de overheid en voormalig hoofd van de Arubaanse veiligheidsdienst. Zij presenteren een analytisch en onderbouwd oordeel op actualiteiten. Op alle artikelen rust het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de Auteurs.

Publicatie door: Knipselkrant Curaçao © 2010-2016

5 reacties

 1. Namens de BGNAA is een verzoek om informatie gedaan over de korting bij de rijksoverheid. Die heeft het doorgestuurd naar het departement van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Die antwoordde attent en voorspelbaar als volgt. “Naar aanleiding (van het verzoek om informatie) heb ik navraag voor u gedaan en kan ik u nu als volgt berichten. Zoals de SVB Nederland reeds heeft aangegeven, is de vormgeving van de AOV-regeling van Curaçao een aangelegenheid van het autonome land Curaçao en is de SVB Curaçao de bevoegde instantie. Ik verzoek u dan ook om de SVB Curaçao te benaderen, waarvoor u de door SVB Nederland aangereikte contactgegevens kunt gebruiken.
  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is dus geen partij. Wij hebben geen indicatie dat de fundamentele rechten en deugdelijkheid van het bestuur als bedoeld in artikel 43 van het Statuut voor het Koninkrijk in het geding zouden zijn.”
  Hoe zou het toch komen dat onze overheden hun handen consequent in onschuld wassen en gepensioneerden met de gebakken peren laten zitten? De participatiemaatschappij ingrijpend vermarkt, zou de akelige oorzaak kunnen zijn. Het ABP deelde de gepensioneerden ook al mee dat er toch volgend jaar gekort zal moeten worden Terwijl de dekkingsgraad vrijwel stabiel is. En dan nog dubbele belastingheffing ook over de pensioenen. Het leven in het Caribisch deel van het Koninkrijk en daarbuiten wordt ook steeds duurder. Renée van Aller & John de Vries

 2. Voor alle Caribische eilanden van het Koninkrijk geldt dat er momenteel maar een minderheid van de gepensioneerden een aanvullende pensioenuitkering heeft naast de AOV-uitkering. Niet enkel uitlandige landskinderen van Curacao zijn de dupe van de voorgenomen kortingsmaatregel maar ook niet-landskinderen, afkomstig van de buureiland of het buitenland. Hier het voorbeeld van de Arubaan die nota bene voor de tweede keer zal worden gekort. De op Aruba opgebouwde AOV-rechten van haar landskinderen die op 1 januari 1986 in Nederland (of elders buiten het Koninkrijk) woonachtig waren (en eventueel tussentijds op Curacao voor onderwijs of werk ook hadden gewoond) gingen bij de boedelscheiding van Aruba over op de Nederlandse Antillen (lees nu: Curacao). Dit vond geruisloos plaats, belanghebbenden werden hierin niet gekend. De SVb, uitvoerder van deze volksverzekering, was immers een landsinstelling (Nederlandse Antillen). Deze gerechtigden ontvangen nu uitkeringen van Curacao die al enige tijd beduidend lager zijn dan de Arubaanse uitkeringen. Thans worden deze personen wederom gekort en allicht levenslang. Het is meer dan logisch dat gepensioneerde niet-landskinderen zonder familiebanden op Curacao zich niet zo snel geroepen zulllen voelen om zich op Curacao te vestigen.

 3. Al dit soort fondsen zijn toch piramidespelletjes. Of niet ?
  A bigggg ponzy scheme zijn het allemaal.

  Brace yourselves. Er is weer een crisis op komst.
  Al dat papier die in de VS en Europa wordt geprint.
  Op een dag zal de rest van de wereld opstaan en doorhebben dat het niets anders is dan papier.

  Kijk naar https://m.youtube.com/watch?v=5fbvquHSPJU

 4. De Nederlandse overheid (PVDA en SP) is door particulier initiatief in Nederland op de hoogte gesteld van de voorgenomen korting op de AOV maar hebben nog geen reaktie gegeven. Maar zoals je van de PVDA kunt verwachten zal zij pas gaan reageren als er vragen in de kamer gesteld zullen gaan worden.

 5. Tja, van landskinderen in het buitenland zonder stemrecht heb je als crimineel politicus nu eenmaal niets te vrezen, dus graaien wat je graaien kan. En tegen de tijd dat ze van de rechter vrijwel zeker hun gelijk hebben gekregen zijn deze zakkenvullers allang binnen en met de noorderzon vertrokken.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Meer recente reacties