Amigoe | Stilte rondom reorganisatie Feffik

Stilte rondom reorganisatie Feffik

Stilte rondom reorganisatie Feffik

WILLEMSTAD — Minister Irene Dick (PS) van Onderwijs wil geen commentaar leveren op de status van de reorganisatie van de instelling voor vakonderwijs Feffik. Een ministeriële werkgroep zal het traject leiden, maar Dick wil geen update geven over de status hiervan.

Dit terwijl het nieuwe schooljaar nadert.

Feffik en de vakbonden (Abvo en Sitek) worden niet betrokken bij de reorganisatie, tot grote ergernis van de partijen. Volgens de vicevoorzitter van de instelling voor vakonderwijs, Paul de Rooy, lapt Dick de werkgroep aan haar laars. “Ze zal het niet halen om voor komend schooljaar de reorganisatie te bewerkstelligen. Ik heb vernomen dat ze het naar volgend jaar wil verschuiven. De werkgroep moest voor 30 juni een voorstel hebben ingediend bij de raad, maar dit is niet gebeurd.”

Feffik zal, ondanks de precaire situatie, komend schooljaar haar beste beentje blijven voorzetten om alles wat ze intern zelf kunnen oplossen aan te pakken. “We zijn deze dagen in het nieuws, omdat we het schoolgeld hebben verhoogd van 450 naar 650 gulden. Dit is omdat we onvoldoende subsidie hebben om de studenten te verzekeren. Stagiaires mogen echter niet het terrein van de Isla-raffinaderij, Dokmaatschappij of Curaçao Ports Authority (CPA) betreden als ze niet verzekerd zijn.”

De onderwijsinstelling kan het hoofd nog wel boven water houden door de financiële steun van Isla, Dok en de subsidie van het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw). Om meer inkomsten te generen wil de school ook commerciële cursussen gaan aanbieden in de middag- en avonduren. Daarnaast blijft de school zich inzetten om een hoogwaardig kwaliteitsniveau te bereiken en alle processen te ordenen in het kader van corporate governance.

“Het is vervelend voor het bestuur dat de minister ons eigenlijk tot nu toe helemaal niet steunt. Wij hebben zelf de hulp van Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) ingeschakeld en drie andere accountantsbureaus om elkaar te controleren en te komen tot geauditeerde jaarrekeningen, maar ieder bureau zegt dat we de schuld met de overheid moeten oplossen. We hebben keihard gewerkt en een achterstand van veertien jaar ingehaald, maar daar bekommert de overheid zich niet om. Eigenlijk moet je de zaak gewoon in het honderd laten lopen, voordat je een schouderklopje krijgt en snel wordt geholpen,” aldus De Rooy.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *