Amigoe | ‘Slechts één PNP-lid zit met een probleem’

‘Slechts één PNP-lid zit met een probleem’

‘Slechts één PNP-lid zit met een probleem’

WILLEMSTAD — “Slechts één PNP-lid meent dat er sprake is van een probleem, er is absoluut geen tweespalt binnen de PNP zoals dat nu in de media gesuggereerd wordt”, aldus PNP-bestuursvoorzitter Henny Reinilia, in reactie op de ontwikkelingen omtrent het RvT-lid Erwin Eustatia, van de Curaçao Tourist Development Foundation (CTDF) en zijn reis met een gratis verkregen AirBerlin-ticket.

Dat er ‘geen sprake is van verdeeldheid binnen de partij’, wordt ook door partijleider en Statenlid Humphrey Davelaar benadrukt.

Davelaar: “Ik blijf op mijn standpunt staan, ik meen namelijk dat de heer Eustatia die door de partij is voorgedragen en tot lid van de Raad van Toezicht (RvT) van de CTDF is benoemd, die toezicht houdt op het bestuur van het toeristenbureau, ontslag dient te nemen als lid. Dit in afwachting van een onderzoek. Tot mijn verbazing heb ik een mail van de heer Eustatia ontvangen en word ik nu als dictator afgeschilderd, waarbij zelfs het woord machtsmisbruik is gevallen. Hiermee wil men de indruk wekken alsof er sprake zou zijn van verdeeldheid binnen de partij.” Davelaar verwijst hiermee naar de wijze waarop het RvT-lid de media heeft opgezocht. “Nogmaals, het gaat mij simpelweg om transparantie, behoorlijk bestuur, en als men het vermoeden heeft dat er zaken fout zijn gelopen, dienen deze onderzocht te worden. De burger heeft daar recht op. De heer Eustatia probeert nu een rookgordijn op te werpen, omdat hij zijn positie niet wil afstaan”, aldus Davelaar. De PNP-partijleider vervolgt door te stellen dat er twee weken geleden in de wekelijkse PNP-vergadering uitvoerig is gesproken over het geval en dat in samenspraak met het bestuur van de partij besloten werd om het RvT-lid – Eustatia was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar – middels een brief te verzoeken zijn ontslag in te dienen in afwachting van het onderzoek.

“Na deze vergadering was ik een poosje uitlandig, ik ben eergisteravond laat terug gekomen en heb inmiddels begrepen dat er vervolgens nog een gesprek heeft plaatsgevonden tussen Eustatius en het bestuur. Ik zal nu ook contact zoeken met de bestuursvoorzitter om na te gaan of het bestuur mogelijk van het eerder ingenomen standpunt is afgeweken, wat natuurlijk mogelijk is. Verder is het ook spijtig dat het RvT-lid mij in zijn mail – doorgestuurd naar een aantal mensen waarop de mail nu ook in de media is beland – heeft beticht van het niet willen opnemen van zijn telefoontjes. Ik ben net terug en gisteren was ik tot ‘s avonds in de Staten, ook heeft hij niet naar kantoor gebeld. De beweringen van de heer Eustatius kloppen gewoonweg niet.” Davelaar benadrukt verder dat er binnen de partij sprake is van goed overleg, waarbij beslissingen in samenspraak met het bestuur worden genomen en er een ‘goede werksfeer’ heerst met de PNP-minister van Verkeer,Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer. “Ik heb vrijwel dagelijks contact met de minister, waarbij nauw overleg plaatsvindt met het bestuur. Nogmaals, ik sta transparantie voor. Net als in het geval van voormalig minister Earl Balborda, is er sprake van duidelijke stellingname. De heer Eustatia heeft zonder te betalen gereisd via een door de overheid gesubsidieerde stichting. De burger mag middels participatie verwachten dat men de geconstateerde onjuistheden aanpakt”, aldus Davelaar

Bestuursvoorzitter Reinilia stelt in een reactie voorop het te betreuren dat de gehele kwestie in de media breed wordt uitgemeten en benadrukt dat er geen sprake is van onenigheid. “We hadden gehoopt dit intern te kunnen oplossen, maar men is nu helaas op deze wijze naar buiten getreden. Ik zal nu spoedig een bestuursvergadering beleggen, waarbij men ook aanstaande donderdagavond bij de wekelijkse ledenvergadering, dit onderwerp op de agenda zal plaatsen. Dus, hierbij zal niet alleen de positie van de heer Eustatia binnen de RvT van CTDF besproken worden, maar ook de mail en de nu ontstane discussie”, aldus de bestuursvoorzitter. Hij licht toe dat binnen de PNP meermaals over de kwestie is beraadslaagd en dat in samenspraak met de leden een brief is opgesteld en overhandigd aan Esutatia. Reinilia: “Ik heb deze brief persoonlijk bij de heer Eustatia bezorgd, waarin hij verzocht werd om zich terug te trekken. Hij gaf aan het daar niet mee eens te zijn, waarop hij mij heeft verzocht om in de kwestie ook met de interim-directeur van het toeristenbureau te praten, de heer Hugo Clarinda. Dit gesprek heeft plaatsgevonden. De heer Clarinda heeft bevestigd dat hij door Eustatia om een ticket werd gevraagd en dat hij deze aan hem heeft gegeven. Gebleken is dat het niet om een zakenreis ging, maar om een reis in persoonlijke sfeer. Aangezien de heer Eustatia op zijn post is blijven zitten, kan men hem niet zomaar dwingen om deze op te geven, hij dient immers zelf zijn ontslag in te dienen. Het is jammer dat de kwestie op deze wijze is geëscaleerd.”

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | ‘Slechts één PNP-lid zit met een probleem’

 1. Geachte heer Davelaar, volgens mij meet u met twee maten. Aan de ene kant valt u uw eigen partij genoten dusdanig aan dat u de gehele PNP partij in een slecht daglicht plaatst. Aan de andere kant tolereert u zonder enige blijk van schaamte, de niet transparante werkwijze van een GevMin in Nederland die u ook weer zonder enige vorm van schaamte toelaat een representant van het PNP te vernederen. U heeft in de kleine auto gezeten en u was er verbaast om. Echter geen enkele vorm van actie.
  U staat wel gelijk in de start blokken met de woorden: ““Nogmaals, het gaat mij simpelweg om transparantie, behoorlijk bestuur, en als men het vermoeden heeft dat er zaken fout zijn gelopen, dienen deze onderzocht te worden.” Geloofd u het zelf? Waarom was het de ombudsman die een onderzoek deed en niet de PNP?
  Sorry grote woorden, maar geen ruggengraad. Hoe was ook alweer, o ja. Hopi skuma poko chocholatie?
  Ben benieuwd wat er vandaag donderdag door u gezegd en gedaan wordt met betrekking tot de behandelingen van de GevMin in de staten.
  Zal ik een voorspelling doen? Niks absoluut niks. De GevMin blijft gewoon aan en de heer Eustatia mag vertrekken. Wat een muppet show van u zeg.
  Nog een andere vraag, heeft de waarnemend GevMin ondertussen zijn tankpasje ontvangen of houd de GevMin die nog steeds vast. Ook zoiets waar u niet op gereacteerd heeft.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *