Amigoe | Meeste verzoeken nader onderzoek Bonam-moord afgewezen

door Jomaira v/d Meulen-Angela

Meeste verzoeken nader onderzoek Bonam-moord afgewezen

Meeste verzoeken nader onderzoek Bonam-moord afgewezen

WILLEMSTAD — Het onderzoek naar de moord op Cristina Barry in haar tuin aan de Kaya Misa Alegre dient nog afgerond te worden voor de inhoudelijke behandeling van de zaak op 25 september. Zoals deze krant gisteren berichtte, is het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) nog niet klaar. Tevens wil de verdediging onder meer diverse getuigen horen, waaronder de broer van het slachtoffer, de man die werd uitgelokt om Barry te vermoorden en een getuige van deze uitlokking. De meeste van haar verzoeken werden afgewezen. De zaak is door de rechter terugverwezen naar de rechter-commissaris voor nader onderzoek.

De advocaat van de hoofdverdachte Arthur H. (44), Marie-Jose Eisden, wilde meerdere getuigen horen, zoals een aantal collega’s van het slachtoffer, enkele verbalisanten en de centralist van de centrale meldkamer van de politie, de broer van het slachtoffer, de oppas van hun kinderen en de politiearts die de dood van de vrouw ‘anderhalf uur later’ heeft geconstateerd. Ook heeft ze om documentatie verzocht waarover ze nog niet beschikte. Dat wordt geregeld. Ze wilde tevens dat het Openbaar Ministerie meer onderzoek doet naar een man in een rode auto die als eerste bij de plaats delict aanwezig was en zich als politieagent zou hebben voorgedaan.

In totaal heeft de advocaat 25 verzoeken ingediend. Een meerderheid hiervan werd door de rechter afgewezen. Wel vindt de rechter het belangrijk dat de man G.S.N. gehoord wordt, die 5000 gulden van H. zou hebben gekregen om zijn echtgenote te vermoorden. Ook de vrouw R., die getuige zou zijn geweest van deze uitlokking, dient gehoord te worden bij de RC, aldus de rechter.

De rechter stelde tevens voor om vragen van de verdediging over het tijdstip van de dood van de vrouw bij het NFI uit te zetten, dat dus meer duidelijkheid kan verschaffen hierover. Dat geldt ook voor de vraag van de raadsvrouw waarom het zo lang heeft geduurd om de dood van Barry te constateren. Desnoods kan de politiearts door de RC gehoord worden.

De andere getuigenverzoeken vindt hij nodeloos. Zo zullen de verbalisanten niet gehoord worden. Bevindingen van bloedspatten bij de plaats delict die de verdediging wil, zullen in een aanvullend proces-verbaal opgenomen worden, samen met de specifieke vragen van de raadsvrouw hierover. Het verzoek om ook de broer van het slachtoffer te horen over zijn tegenstrijdige verklaringen voor wat zijn relatie met Barry betreft, werd door de rechter afgewezen. Volgens de raadsvrouw gaf de broer aan een goede relatie te hebben gehad met het slachtoffer, terwijl hun relatie niet zo rooskleurig was. “Ik heb vernomen, net als mijn collega Lodewijks, bij de zitting over de ondertoezichtstelling van de kinderen bij mr. Carmelia (rechter Sigmar Carmelia, red.) dat hij helemaal geen goede band had met haar. Die was juist heel slecht. Het is dus opmerkelijk dat hij heeft gelogen.” Ze voegde toe dat de man een voormalige huurster van de woning van Barry heeft bedreigd om achterstallige huurbetalingen te doen, waardoor de vrouw zelfs aangifte heeft gedaan bij de politie en daarna uit de woning ‘vluchtte’.

De rechter vond het echter niet nodig om de broer te horen. “Ik ben geïnteresseerd in de relatie die de verdachte had met het slachtoffer.”

Bij de pro forma-behandeling vanochtend waren zowel familieleden van de verdachte aanwezig als de nabestaanden van het slachtoffer. De geëmotioneerde moeder van het slachtoffer gaf na de zitting een korte reactie in de media. Zij kwam wat moeilijk uit haar woorden, maar meldde dat het zeer pijnlijk is dat haar dochter er niet meer is en dat ze haar nooit uit haar gedachten kan halen. Ze eist duidelijkheid over de moord op haar dochter en benadrukte dat de getuige G.S.N. ‘moet komen vertellen wat hij allemaal weet’.

De moordverdachte zelf heeft met geen woord gerept over de gebeurtenissen op 15 maart jl. Hij wil ook niet zeggen dat hij de moord niet heeft gepleegd.

Zoals bekend blijkt uit de dagvaarding dat H. de man G.S.N. in de eerste twee weken van maart heeft gevraagd om tegen betaling van (meer dan) 5000 gulden zijn vrouw voor hem te doden. Hij kreeg van H. het dienstrooster van Barry, die verpleegkundige was bij het Sehos. Uiteindelijk zou N. zich hebben teruggetrokken uit de deal en wilde hij de vrouw niet meer vermoorden. Later kreeg hij te horen dat Barry vermoord was in de tuin. Uit de dagvaarding blijkt ook dat de man alle informatie van Barry had verschaft aan de huurmoordenaar, zoals een kaart met de route die Barry gewoonlijk volgde van haar werk naar haar woning, de tijdstippen waarop Barry gewoonlijk thuiskwam en haar nummerplaat.

Bij de inhoudelijke behandeling in de middaguren van 25 september wordt waarschijnlijk duidelijk wat de aanleiding was voor de moord en wat er toen precies in de tuin van Barry is gebeurd.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *