Amigoe | SEU stapt naar de rechter

SEU stapt naar de rechter

SEU stapt naar de rechter

WILLEMSTAD — Vakbond Sindikato di Empleadonan den Utilidat (SEU) stapt naar de rechter om een referendum onder het stafpersoneel van nutsbedrijf Aqualectra af te dwingen. Dit bevestigt SEU-voorzitter Errold Bishop.

Aanleiding voor het besluit van SEU om naar de rechter te stappen is het feit dat het Bureau Landsbemiddelaar het verzoek van de vakbond om een referendum te mogen houden, heeft afgewezen. Deze weigering was ingegeven door het feit dat volgens het Bureau een nieuw referendum de arbeidsrust bij Aqualectra geen goed zou doen. In september 2015 vond er al een referendum onder het voltallige personeel van het nutsbedrijf plaats om zo te achterhalen welke vakbond een nieuwe cao voor het personeel kon gaan uitonderhandelen.

Bishop verklaarde al eerder tegenover de Amigoe zich niet in de argumenten van het Bureau Landsbemiddelaar te kunnen vinden. Zo stelde hij dat nergens op papier is vastgelegd dat er niet binnen zes maanden twee referenda bij een bedrijf gehouden kunnen worden. Verder voegt hij hier aan toe dat de twee referenda niets met elkaar te maken hebben. “Het referendum van vorig jaar had te maken met cao-onderhandelingen. Maar ons verzoek heeft betrekking op het feit dat wij alle stafleden van het hele bedrijf willen kunnen vertegenwoordigen. Het Bureau haalt twee dingen door elkaar.”

Ook het argument dat een tweede referendum voor arbeidsonrust zal zorgen bij Aqualectra snijdt volgens SEU geen hout. Volgens Bishop is deze stelling nergens op gebaseerd, want onder het personeel zou er op dit moment al sprake zijn van behoorlijk veel onvrede over de handelwijze van de directie van het nutsbedrijf.

Volgens de SEU-voorzitter heeft de vakbond inmiddels juridisch advies ingewonnen over hoe te handelen in deze zaak. De vakbond moet echter nog met haar advocaat overleggen over hoe het een en ander in de praktijk zal moeten gebeuren. “Maar als vakbond hebben wij al het besluit genomen dat wij naar de rechter stappen. Wij laten het er niet bij zitten.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *