Amigoe | Sedreko vestigt hoop op nieuwe regering

door Xavora Ricardo-van der Biest

‘Regering draalt met overname sportcentrum Barber’

‘Regering draalt met overname sportcentrum Barber’

BARBER — Vooralsnog wordt de sportzaal van het multifunctionele sportcentrum in Barber niet in gebruik genomen. Het ultimatum dat de niet meer actieve sportstichting Sedreko de regering stelde om het beheer over te nemen, is inmiddels ruimschoots verstreken.

Ook Fundashon Vishon Bándabou (ViBa) heeft geen interesse getoond in het beheer. De bestuursleden wachten nu de verkiezingen af, om te kijken wat de volgende regering gaat doen.

De bestuursleden van de voormalige sportstichting Sedreko hebben besloten om te wachten tot na de verkiezingen van 30 september om de regering weer te benaderen over de overname van de sportzaal in Barber. Sedreko-bestuurslid Ashur Solognier geeft aan dat de regering een ultimatum had gekregen tot 7 juni om te reageren op hun verzoek voor de overname van de sportzaal, maar dat er tot heden niks is vernomen van minister-president Ben Whiteman (PS).

Zoals eerder door de Amigoe gemeld stelde de voormalige sportstichting Sedreko de regering een ultimatum tot 7 juni om te reageren op haar verzoek om de sportzaal van het multifunctionele sportcentrum in Barber over te nemen. Er is een projectteam ingesteld voor deze overdracht van Sedreko naar de regering.

Solognier meldt dat er veel toenaderingspogingen zijn geweest van Sedreko om het beheer van deze sportzaal over te dragen aan de regering, maar dat Whiteman niet heeft gereageerd. Solognier geeft aan dat de regering geen interesse heeft getoond in de overname van deze sportzaal en hoopt dat de volgende regering hier meer om geeft.

Solognier geeft aan dat de regering een schuld van 900.000 gulden heeft openstaan bij Sedreko. “Dit bedrag wil Sedreko eerst ontvangen voordat de overdracht van de zaal kan plaatsvinden”, zegt Solognier. “Sedreko heeft op eigen kosten de eerste fase, de sportzaal gerealiseerd.”

Op dit moment beheert Sedreko de zaal, maar de stichting wil dit overdragen zodat de zaal gebruikt kan worden. Sedreko heeft gesprekken gehad met ViBa om het beheer van de zaal aan haar over te dragen. Solognier: “Er was gekozen voor overdracht aan deze stichting, omdat de zaal in gebruik moet zijn om te voorkomen dat deze achteruitgaat, maar tot op heden hebben we niks vernomen van ViBa.” Solognier geeft aan nu even af te wachten om te kijken wat de nieuwe regering gaat doen.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *