Amigoe | Rijkswet initiatiefrecht naar Raad van State

Rijkswet initiatiefrecht naar Raad van State

Voorstel Curaçao, Aruba en SXM om zelfstandig Rijkswetvoorstellen in te dienen

DEN HAAG — Het voorstel om Statenleden van Curaçao, Aruba en St. Maarten zelfstandig Rijkswetvoorstellen in te laten dienen, wordt nu ook officieel naar de Raad van State gestuurd voor advies. De Tweede Kamer ging daar vandaag, de laatste dag voor het zomerreces, mee akkoord.

Het voorstel komt voort uit de wens van de Caribische Koninkrijksdelen om meer invloed te krijgen op Rijksbeleid. Naast de Rijksministerraad kunnen alleen de Tweede Kamerleden voorstellen voor Rijkswetten indienen en verdedigen. Statenleden kunnen dat uitsluitend indirect via de Gevolmachtigde Ministers. Het voorstel moet hen het initiatiefrecht geven om dit direct te doen.

Het voorstel voor initiatiefrecht werd oorspronkelijk in juni ingediend als amendement bij de Rijkswet Van Laar, waarmee strengere eisen gelden voor de afkondiging van Algemene Maatregelen van Rijksbestuur door de Rijksministerraad. Op verzoek van onder andere PvdA-Tweede Kamerlid Roelof van Laar ging de Caribische delegatie van bijzondere gedelegeerden akkoord met de suggestie om eerst advies van de Raad van State in te winnen, omdat de meningen verschillen over hoe ingrijpend het voorstel eigenlijk is.

De vraag die aan de Raad van State wordt voorgelegd is: “Hoe beoordeelt de Raad van State strekking en inhoud van het amendement, met als primaire invalshoek de vraag of genoemd amendement past in het staatkundige bestel van het Koninkrijk, waarvan de contouren zijn opgenomen in het Statuut van het Koninkrijk?”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *