26 C
Willemstad
• maandag 4 maart 2024

Democracy now! | Tuesday, February 27, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Fire breaks out at Geminga boatyard in Sandy Ground

MARIGOT--St. Martin firefighters (pompiers) intervened Saturday night to extinguish a fire that broke out in a 200-square-metre shed in the Geminga boatyard in Sandy Ground. According to...

CN | Gokkers starten rechtszaak tegen Stake

Jeffrey Noeken | Casinonieuws.nl Een vijftal gokkers is op Curaçao een rechtszaak gestart tegen het gokbedrijf Stake. De gokkers willen het geld terugkrijgen wat zij vergokten omdat het...

Democracy now! | Monday, February 26, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 26 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Rechter beveelt opheffing Isla-beslagen

HomeMediaAmigoe | Rechter beveelt opheffing Isla-beslagen
Rechter beveelt opheffing Isla-beslagen
Rechter beveelt opheffing Isla-beslagen

WILLEMSTAD — De beslagen en derdenbeslagen ten laste van de Isla-raffinaderij moeten door de Stichtingen Humanitaire Zorg Curaçao (SHZC) en Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc) opgeheven worden. Dit heeft het Gerecht in Eerste Aanleg vandaag gevonnist.

De beslagen zijn ‘onder voorwaarde opgeheven’. Het gerecht heeft slechts de vraag getoetst of de dwangsom – van 75 miljoen gulden – is verbeurd en dat ‘mag niet worden verward met de vraag of het door het hof geformuleerde verbod uit 2010 voor normoverschrijding van zwaveldioxide (SO2) is overtreden’.

SHZC die handelde namens 22 bewoners onder de rook, en mede-eiser Smoc moeten de beslagen opheffen binnen twee dagen nadat Isla de proceskosten van 32.066 gulden uit 2010 heeft voldaan.

Het betreft beslagen die zijn gelegd onder de volgende (overheids)bedrijven: Curoil, nutsbedrijf Aqualectra, CRU, Asphalt Lake Recovery NV en de MCB bank, evenals het beslag op de aandelen van Refineria Isla Curaçao.

De rechter beveelt SHZC om zich vanaf de dagtekening van het vonnis ‘te onthouden van iedere verdere vorm van tenuitvoerlegging van de uitspraak van het hof van 12 januari 2010, jegens Isla voor wat het jaar 2013 betreft’. “Dit totdat in een in kracht of uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis in een bodemprocedure (die door de stichtingen aangespannen kan worden, red.) is bepaald dat Isla de dwangsom heeft verbeurd”, aldus het vonnis waarin verder wordt aangegeven dat er sprake is van ‘compensatie van de proceskosten tussen de partijen waarbij iedere partij de eigen kosten draagt’. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad.

De beslagen werden gelegd aan de hand van een TNO-rapport van 7 oktober jl. waarbij werd gemeend dat in 2013 sprake zou zijn geweest van een normoverschrijding van het jaargemiddelde – dat vastgesteld is op 80 microgram per kubieke meter – van SO2, aan de concentratie op leefniveau, benedenwinds van de raffinaderij.

Een verbod voor overschrijding van het jaargemiddelde, is in een uitspraak van het hof op 12 januari 2010 vastgesteld waarbij het de Isla is verboden om meer dan 80 microgram bij te dragen aan de concentratie zwaveldioxide op leefniveau benedenwinds van de raffinaderij. Dit op straffe van een dwangsom van 75 miljoen gulden bij overschrijding van dit verbod.

De stichtingen waren reeds verwikkeld in een rechtszaak waarin het gerecht de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) als deskundige had benoemd om de bijdrage van de SO2-uitstoot van de Isla-raffinaderij over 2013 te berekenen. Hieruit zou een rapport met bevindingen voortvloeien, gedateerd op 16 juni van dit jaar. Omdat de stichtingen meenden dat de StAB-berekeningen niet voor de juiste locatie waren uitgevoerd, op een niet voor publiek toegankelijke plek, namelijk bij Beth Chaim, schakelden zij TNO in om alsnog berekeningen uit te voeren bij Beth Chaim.

De rechter haalt in het vonnis van vandaag onder meer een passage van het StAB-rapport aan: “De aanpassing die SHZC heeft aangebracht door extra immissiepunten in een fijner rekengrid (berekenmodel, red.) van 50 bij 50 meter toe te voegen, is van grote invloed. De betreffende immissiepunten liggen daardoor op de begraafplaats Beth Chaim in plaats van er net naast. Omdat met toevoeging van deze grid hogere jaargemiddelde immissieconcentratie dan 80 microgram per kubieke meter worden berekend dan op het door ons aangehouden punt, is het vanwege het grote effect op de uitkomst, essentieel dat het toetsingspunt (de locatie, red.) duidelijk voor ogen staat”, aldus de passage.

De rechter meent aan de hand van deze passage, dat StAB de stelling van SHZC niet verwerpt. “Uit het vorenstaande volgt dat StAB de stelling van SHZC, dat indien er immissiepunten op de begraafplaats waren berekend en niet er net naast, hogere jaargemiddelde immissieconcentratie van 80 microgram waren berekend, niet verwerpt. Dit vormt een belangrijke aanwijzing dat de berekeningen van het TNO-rapport van 7 oktober niet uit de lucht zijn gegrepen alsmede dat in 2013 sprake is geweest van onrechtmatig handelen van Isla door overtreding van het door het hof geformuleerde verbod.” De rechter meent verder dat er geen aanleiding bestaat om aan de uitkomsten van StAB te twijfelen, maar concludeert dat er geen dwangsom is verbeurd voor het jaar 2013.

Uitspraak in andere zaak

Het Gerecht in Eerste Aanleg heeft gisteren ook uitspraak gedaan in een ander kort geding, dat door SHZC namens de 22 bewoners onder de rook en Smoc was aangespannen. Het verzoek van de stichtingen wordt met de uitspraak van gisteren door het gerecht gehonoreerd. In deze zaak staat voor de stichtingen de vraag centraal wat de bijdrage van de Isla-raffinaderij van zwaveldioxide aan de concentratie op leefniveau, benedenwinds van de raffinaderij is geweest in 2014 om bij eventuele overschrijding, de dwangsom van 75 miljoen gulden te kunnen claimen.

Het gerecht willigt het verzoek in om deskundigen te benoemen die de berekeningen dienen uit te voeren ter beantwoording van voornoemde vraag. Hiervoor benoemt de rechter vier deskundigen, twee namens StAB en twee van TNO. Het voorschot voor de deskundigen van StAB is door het gerecht op 50.000 euro vastgesteld, vermeerderd met 25.000 euro voor het zich laten verschaffen van geactualiseerde meteorologische gegevens. Het voorschot op de kosten van TNO wordt door de rechter op 50.000 euro vastgesteld. De Isla wordt bevolen om deze voorschotten binnen twee weken te betalen. De rechter heeft tevens bepaald dat de deskundigen binnen negen maanden na ontvangst van het voorschot, verslag van hun bevindingen dienen uit te brengen aan het gerecht.

“Overtreding van het verbod in het hofvonnis (uit 2010) en of verbeurte van de dwangsom is in deze procedure niet aan de orde. Gelet op het grote belang van de zaak – niet alleen financieel maar ook maatschappelijk – acht het gerecht geraden om zowel StAB als TNO afzonderlijk met het deskundigenbericht te belasten. Het gerecht laat in het midden of aannemelijk is dat Isla in 2014 meer heeft bijgedragen aan de SO2-concentratie dan 80 microgram. Wat ook op eigen stellingen van Isla zonder meer kan worden vastgesteld, is dat de Isla mede-verantwoordelijk is voor de overschrijding van het in ‘Attachment F’ van haar vergunning genoemde maximum voor alle emmittenten gezamenlijk van 80 microgram zwaveldioxide per kubieke meter”, aldus de rechter gisteren.

Hij vervolgt door te stellen dat uit verrichte metingen blijkt dat ‘deze overschrijding bij Beth Chaim en Kas Chikitu, zowel in 2013 als 2014, aanzienlijk is’. “Met alle ongemakken en gezondheidsschade voor met name de benedenwindse bewoners van dien. Dit draagt bij aan het oordeel dat van Isla, gelet op haar belangrijke plaats in de kleinschalige maatschappij van Curaçao, in redelijkheid gevergd kan worden dat zij het voortouw neemt bij het onderzoek en de kosten daarvan voorschiet.”

Bron: Amigoe

2015 11 10 – Beslagen SMOC en SHZC vs Isla Raffinaderij PDVSA Uitstoot 2013

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties