Amigoe | Personeel Aqualectra staakt om houding directie

Personeel Aqualectra staakt om houding directie

Personeel Aqualectra staakt om houding directie

WILLEMSTAD — Het personeel van de fabriek van Aqualectra aan de Dokweg heeft vanochtend het werk neergelegd. Ze zijn het niet eens met de manier waarop de directie met personeelsleden omgaat.

De druppel voor hen vanochtend was het dreigende ontslag van een staflid dat aan de Dokweg werkt.

De directie van Aqualectra had gedreigd met een kort geding om het personeel weer aan het werk te krijgen. Dat is inmiddels van de baan omdat het personeel later weer aan het werk is gegaan in afwachting van een gesprek met de directie. “Zij moeten zich nu aan hun woord houden om vanmiddag te komen praten”, zei vakbondsman Errold Bishop van vakbond SEU. Volgens hem heeft het personeel geen vertrouwen en respect meer voor de directie door de manier waarop ze met het personeel omgaan. “Nu moeten ze goed werkgeverschap tonen.”

Het conflict dat vanochtend tot de staking leidde, begon tien dagen geleden. Aqualectra hield een personeelslid met een staffunctie verantwoordelijk voor zaken die mis zijn gegaan. Vakbondsman Bishop geeft aan dat Aqualectra de man verantwoordelijk houdt voor fouten die zijn gemaakt waardoor het bedrijf miljoenen heeft misgelopen.

Tijdens een gesprek vorige week tussen Aqualectra, het personeelslid en de vakbonden heeft Aqualectra aangegeven de man in kwestie tien dagen op non-actief te zullen stellen. In die tien dagen zou er onderzoek gedaan worden naar de gang van zaken. Het personeelslid stemde hiermee in, nadat hij en de vakbond die hem bijstond te horen hadden gekregen dat ze het rapport mochten inzien.

Gisterochtend meldden het personeelslid en de vakbondsman zich bij de directie van Aqualectra om te horen wat uit het onderzoek was gekomen. Tot verbazing van Bishop en het personeelslid kwam Aqualectra met een voorstel om de non actief-periode van het personeelslid te verlengen met nog tien dagen. Daar is het personeelslid niet mee akkoord gegaan. De vertegenwoordiger van Aqualectra haalde daarop een brief tevoorschijn waarin stond dat het personeelslid wordt ontslagen.

Bishop vermoedt dat dat altijd al de bedoeling was van Aqualectra. In de ontslagbrief stond geen duidelijke reden waarom het bedrijf van de man af wilde. Ook over de uitkomst van het onderzoek kon geen duidelijkheid worden verschaft. Bishop denkt dat het onderzoek niet eens heeft plaatsgevonden, want op geen enkel moment werd het desbetreffende personeelslid gehoord. Bishop vraagt zich dan ook af of Aqualectra wel van plan was om een onderzoek te doen of gewoon van deze persoon af wilde.

Vanochtend had de man zich zoals gewoonlijk gemeld op zijn werk. Hij werd echter tegengehouden. Hierdoor besloot de rest van het personeel hem te steunen en het werk neer te leggen. Binnen korte tijd stond een groot gedeelte van het personeel buiten.

De gang van zaken rond het personeelslid is geen op zichzelf staand incident. Bishop wijst op een ander geval, waarbij een man vlak voor zijn pensionering naar huis werd gestuurd. Hij werd verantwoordelijk gehouden voor olielekkages. Die man is uiteindelijk tot een akkoord gekomen met Aqualectra. Hij had besloten om gezien zijn leeftijd niet meer te vechten. Het gebeuren met deze man heeft ook een rol gespeeld bij de actie van de personeelsleden vandaag.

“Ze willen een gesprek met de directie van Aqualectra”, zei Bishop. “Er is contact geweest met algemeen directeur Jonis. Die heeft aangegeven ‘s ochtends geen tijd te hebben door andere verplichtingen. Hij zegde toe pas vanmiddag tijd te hebben om met het personeel te praten.” Het personeelslid waar het om draaide stond ook met de stakers te wachten op het gesprek met de directie van Aqualectra. “De bal ligt nu bij de directie”, aldus Errold Bischop.

Reactie Aqualectra

Er zullen disciplinaire maatregelen worden genomen tegen het desbetreffende personeelslid omdat hij onze bedrijfsvoering in gevaar heeft gebracht, zo meldt Aqualectra-directeur Darick Jonis die vastbesloten is om de geëscaleerde situatie bij het nutsbedrijf anders aan te pakken dan wat de vakbond SEU voor ogen heeft. “Niet de vakbond bepaalt of wij wel of geen disciplinaire maatregel kunnen nemen tegen een werknemer. De persoon in kwestie heeft bij herhaling een waarschuwing gekregen. Door zijn manier van handelen is niet alleen de bedrijfsvoering maar ook de service aan de klant in gevaar gekomen. De fout is zo groot dat het Aqualectra in gevaar heeft gebracht”, aldus Jonis. Wat de handelingen zijn geweest wil Jonis echter niet onthullen omdat het om privacygevoelige gegevens gaat. Hij sluit niet uit dat de werknemer alsnog wordt ontslagen. Hij wijst erop dat in het verleden de persoon in kwestie vaker waarschuwingen heeft gekregen. Van de toezegging van een gesprek met de ontevreden werknemers en de vakbonden is Jonis niet op de hoogte. Hij wijst erop dat er maar een kleine groep het werk heeft neergelegd.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *