Amigoe | Nieuw opnamesysteem politieverhoren op komst

Nieuw opnamesysteem politieverhoren op komst

Nieuw opnamesysteem politieverhoren op komst

WILLEMSTAD — Politieverhoren moeten opgenomen worden en dat is momenteel niet het geval, ondanks het feit dat dit vastgesteld in het gewijzigde Wetboek van Strafvordering. Hier zal echter verandering in komen.

De registratie van politieverhoren zal een standaardpraktijk worden. Dat meldt minister van Justitie en Veiligheid Ard van der Steur namens het Koninkrijk, in een reactie op het rapport van het CPT, oftewel het Europese Comité voor de Preventie van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing.

Het CPT is tevreden hiermee maar verzocht verduidelijking hierover aan de ministers Van der Steur en Nelson Navarro van Justitie (Pais). Zo wil het comité weten welke politieverhoren opgenomen zullen worden. Verder beveelt het aan om ook alle nodige voorschriften te regelen voor het in te voeren systeem, zoals het gebruik van de opgenomen banden. Zo moet de opgenomen band in aanwezigheid van de verdachte verzegeld worden en dient een kopie hiervan gebruikt te worden bij nader onderzoek. Tevens moet er een kopie beschikbaar worden gesteld aan de verdachte, op verzoek van diens advocaat. Bovendien dient volgens het CPT de opnameverplichting weerspiegeld te worden in toepasselijke wetten en beleid.

In reactie hierop geeft minister Van der Steur aan dat de politieverhoren van personen die verdacht worden van strafbare feiten als bedoeld in artikel 100 paragraaf 1 van het Wetboek van Strafvordering, (waar mogelijk) opgenomen zullen worden. Verdere instructies met betrekking tot de technische specificaties van de audioapparatuur en de registratie en opslag van de geregistreerde gegevens zullen gegeven worden op basis van een Landsbesluit houdende algemene maatregelen.

Het doel van deze bepaling is voor een deel het voorkomen van ongeoorloofd gebruik van dwangmaatregelen, en voor een ander deel het creëren van de mogelijkheid voor controles. Door middel van een dergelijk Landsbesluit creëert de overheid de mogelijkheid voor het gebruik van deze digitale bronnen, maar geeft ook de instructies over hoe dit moet plaatsvinden, aldus de minister. “Niet alle verdachten zullen zich de luxe van het inhuren van een advocaat kunnen veroorloven en de overheid kan dit ook niet altijd vergoeden. Om het cruciale belang om een advocaat fysieke aanwezig te hebben te verminderen, bepaalt dit artikel dat de gesprekken in alle gevallen opgenomen dienen te worden, licht de minister toe.

De opnameverplichting is beperkt tot interviews door opsporingsambtenaren van personen die verdacht worden van een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis kan worden opgelegd. In andere gevallen (minder ernstige strafbare feiten of het horen van getuigen) kunnen de interviews met opsporingsambtenaren ook worden opgenomen, maar er is geen wettelijke verplichting om dat te doen. Ook moeten de ‘interview-kamers’ goed worden uitgerust voor de opnames.

Verder merken de ministers in hun reactie op dat, hoewel er geen lokale gevallen bekend zijn van eventuele gerechtelijke dwalingen te wijten aan een valse bekentenis, audiovisuele opname dit in de toekomst kan helpen voorkomen.

Wanneer het nieuwe systeem ingevoerd wordt, zal dat alle passende voorschriften moeten bieden. Dit geldt al in de weinige gevallen waarin interviews al zijn opgenomen. “Meerdere banden worden gebruikt, en alle partijen, ook de advocaat van de gedetineerde, zijn van kopieën voorzien. Het is nog te vroeg om precies te stellen hoe het nieuwe systeem zal functioneren. De opnameverplichting is wel vastgelegd in het nieuwe Wetboek van Strafvordering”, stelt Van der Steur.

In dit wetboek staat ook dat de algemene maatregelen in een Landsbesluit zullen worden opgenomen. Dit is een compleet nieuwe procedure die uitgevoerd moet worden en alle interviewruimtes moeten voldoende uitgerust zijn. “We hebben dat stadium nog niet bereikt, en het is nog niet mogelijk om de precieze aard van de voorschriften inzake dit systeem te vermelden.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *