Amigoe | Onderzoek naar dramatische kostentoename Sehos

Het huidige ziekenhuis van Curaçao | Foto |  Persbureau Curaçao

Onderzoek naar dramatische kostentoename Sehos | Foto | Persbureau Curaçao

WILLEMSTAD — Het St. Elisabeth Hospitaal (Sehos) is een van de grootste kostenposten, waardoor het fonds van de basisverzekering dit jaar naar verwachting met een tekort zal afsluiten van 48 miljoen. Het chikungunya-virus en de voorbereidingen voor een eventuele ebola-uitbraak hebben nog geen effect gehad op de tekorten. Dat liet minister van Gezondheid, Milieu en Natuur Ben Whiteman (PS) gisteren tijdens een persconferentie weten.

Het is nog niet duidelijk hoe de kosten van het Sehos zo dramatisch hebben kunnen toenemen. Daarom is er met het ziekenhuis afgesproken dat er een onderzoek naar gedaan zal worden door overheidsaccountant Soab. Dat onderzoek is inmiddels gaande. Onlangs stelde het ministerie al een plafond in voor de kosten van Sehos en Advent. “Als Taams door wil gaan als ziekenhuis zullen zij ook een budget krijgen”, aldus Whiteman. Er worden ook voorbereidingen getroffen om zo’n budget in te stellen voor de Capriles Kliniek, ‘want daar zien we ook een verontrustende kostenstijging’.

“De fondsen hebben allemaal tekorten en de basisverzekering zou eigenlijk een financiële maatregel zijn. Maar in juni bleek al dat de kostenontwikkeling in de zorgsector veel agressiever is dan gedacht. Toen heeft Financiën op een duidelijke manier aanbevolen om maatregelen te nemen”, legt minister Whiteman uit.

Op het gebied van geneesmiddelen zal daarom een soort tendersysteem ingevoerd worden, voor ziekenhuizen zal er een aanbestedingssysteem komen en op het gebied van laboratoria zullen er over de hele linie kostenverlagingen plaatsvinden. Voor de laatste categorie wordt op dit moment een ministeriële beschikking voorbereid. Daarnaast waren er oorspronkelijk al plannen voor differentiatie van laboratoria, maar dat zal pas op de lange termijn effect hebben op de overheidsuitgaven.

Brillen, tanden, babymelk
Verder laat de minister weten dat er in april een formule zal komen voor brillen en tandheelkundige zorg voor mensen met een PP-status en gepensioneerden. Voor de basisverzekering zal 1,7 miljoen gulden uitgetrokken worden voor vergoedingen van brillen voor 8300 mensen die daar eerst niet voor in aanmerking kwamen. Voor de 8600 mensen die van de tandheelkundige zorg gebruikmaken wordt 3,7 miljoen gulden ingeruimd. Daarnaast zullen er reparaties in de wet komen voor babymelk en ziekentransport in de wijken.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *