30 C
Willemstad
• zaterdag 2 maart 2024

Democracy now! | Tuesday, February 27, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Fire breaks out at Geminga boatyard in Sandy Ground

MARIGOT--St. Martin firefighters (pompiers) intervened Saturday night to extinguish a fire that broke out in a 200-square-metre shed in the Geminga boatyard in Sandy Ground. According to...

CN | Gokkers starten rechtszaak tegen Stake

Jeffrey Noeken | Casinonieuws.nl Een vijftal gokkers is op Curaçao een rechtszaak gestart tegen het gokbedrijf Stake. De gokkers willen het geld terugkrijgen wat zij vergokten omdat het...

Democracy now! | Monday, February 26, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 26 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Kabinet Gevolmachtigde Minister faalt met procedures

HomeMediaAmigoe | Kabinet Gevolmachtigde Minister faalt met procedures
Ivar-Asjes-Marvelyne Wiels-3
Kabinet Gevolmachtigde Minister faalt met procedures

WILLEMSTAD — De procedureregels bij het aangaan van financiële verplichtingen boven een bepaalde omvang zijn bij het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister vanaf begin 2013 niet nageleefd.

“Deze procedureregels zijn erop gericht om, op een objectieve wijze, een zo goed mogelijke prijs/kwaliteitverhouding te krijgen bij de te leveren goederen en diensten”,

aldus overheidsaccountantsbureau Soab in haar onderzoeksrapport over de periode 2006 tot en met mei 2014.

In deze periode zijn er vijf verschillende personen aangesteld als gevolmachtigde minister.

Tijdens het onderzoek is niet vastgesteld dat gelden zijn besteed die niet passen in de doelstelling en de taken van het Kabinet van het Curaçaohuis.

“Wel hadden kwesties zoals de accountantscontrole en de energiebelasting meer aandacht verdiend om onnodige kosten te vermijden.”

Zo zijn er voor verrichte controlewerkzaamheden, die uiteindelijk niet zijn afgerond en niet hebben geleid tot de afgifte van accountantsverklaringen, in de periode 2007-2012 wel declaraties door Deloitte ingediend en aan Deloitte betaald voor een totaalbedrag van rond 126.000 euro, aldus Soab.

Ook was het Kabinet er niet van op de hoogte dat het als diplomatieke/consulaire vertegenwoordiging vrijgesteld is van BTW en kan het deze terugvorderen van de belastingdienst in Nederland.

“Dit is voor het eerst gedaan eind 2013. Gezien de verstreken tijd kon niet alles meer worden teruggevorderd. Over de periode eind 2010 tot oktober 2013 is 37.391 euro aan betaalde energiebelasting terug ontvangen.”

Verder stelt Soab dat een belangrijk onderdeel van de wet- en regelgeving de door de Staten vastgestelde begroting is, waarmee het Kabinet gemachtigd wordt de daarin opgenomen gelden te besteden.

“Vanwege het systeem van gehanteerde omrekenkoersen en de daarbij optredende koersverschillen was het voor ons niet mogelijk om vast te stellen of alle gelden rechtmatig, conform de begroting, zijn besteed.”

Met ingang van 2014 is het systeem van omrekenkoersen voor de begroting aangepast.

Functieplaatsen

Ook bij de invulling van de personele bezetting komt Soab tot de conclusie dat de procedures niet zijn gevolgd. Ten aanzien van het aantal functieplaatsen zijn eind mei dit jaar 4,4 functieplaatsen opgenomen van medewerkers die zijn ingehuurd via een uitzendbureau.

Daarvan hadden drie medewerkers een halfjaarcontract dat in 2014 afliep. Omdat de procedure van het vast in dienst nemen niet tijdig was afgerond op Curaçao, is voor deze constructie gekozen, aldus Soab.

“Er zijn 1,4 functieplaatsen aangetrokken in 2014. Bij de werving van de desbetreffende medewerkers (4,4 functieplaatsen) is geen open sollicitatieprocedure gevolgd. Dit is ook niet gedaan bij het aantrekken van een medewerker in 2011.”

Ook zijn in de periode januari-mei 2014 via het uitzendbureau medewerkers ingehuurd voor het uitvoeren van diverse projecten: verhuizing, inventarisatie kunstcollectie, opzetten tijdschrift en opzetten informatieloket. In totaal 1039 uur, kosten rond de 42.000 euro, meldt het onderzoeksrapport.

Ambtswoning

Ook in verband met de renovatie en het onderhoud van de ambtwoning is Soab tijdens haar onderzoek onregelmatigheden tegengekomen.

“Het ministerie van Financiën merkt in haar advies nog op dat er volgens de brief van de gevolmachtigde minister van 1 juli 2013 drie offertes zijn aangevraagd, maar dat er slechts een offerte is aangetroffen in het dossier. Ook aan ons Bureau konden de twee andere offertes niet worden overgelegd.”

In de administratie zijn als kosten opgenomen 82.773 euro voor ‘diverse verbouwingen’ evenals meerwerk.

“Inzake de oplevering is onenigheid ontstaan waarna beide partijen over en weer vorderingen op elkaar hebben ingediend. Op dit moment is de situatie status quo.”

Een ander bedrijf heeft het buiten-schilderwerk dit jaar gedaan. Ook bij het leggen van vloerbedekking voor 122.258 euro en de levering van meubilair voor 13.145 euro heeft Soab geconstateerd dat de regelgeving, het vragen van drie offertes, niet is nageleefd.

In 2006 is groot intern onderhoud gepleegd in de ambtswoning (kosten rond 224.000 euro). Dit gebeurde onder de regie en verantwoordelijkheid van de Rijksgebouwendienst van de Nederlandse overheid. Uit de financiële administratie, aldus Soab, blijkt dat daarna tot begin 2013 geen groot onderhoud is uitgevoerd aan de ambtswoning. In de eerste helft van 2013 zijn stuc- en schilderwerkzaamheden uitgevoerd voor 12.947 euro.

“Hiervoor zijn niet conform de regelgeving drie offertes aangevraagd.”

Bij het aantreden van de huidige gevolmachtigde minister verkeerde de ambtswoning volgens haar in een deplorabele toestand.

In de aanbevelingen adviseert de Soab de regering om na te gaan of zowel de inventarisatie als de regelgeving van het Kabinet nog past in de eisen die aan een toekomstbestendig Kabinet gesteld kunnen worden. Bij deze inventarisatie dient aandacht te worden besteed aan onder meer de verdeling van taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden inzake aansturing Kabinet; de invulling van de rol van de plaatsvervangend gevolmachtigde minister en de comptabiIiteitsregelgeving, rekening houdend met het feit dat het Kabinet is gevestigd in de Europese Unie.

In zijn aanbiedingsbrief aan de Staten benadrukt premier Ivar Asjes (PS) dat de regering voornemens is de in het rapport gedane aanbevelingen te implementeren.

Verantwoordelijk

Uit landsbesluiten blijkt dat de gevolmachtigde minister verantwoordelijk is voor het financieel beleid en het HRM-beleid van het Kabinet. Uit de bepalingen van deze landsbesluiten concludeert Soab dat de gevolmachtigde minister zich op detailniveau bezig moet houden met de dagelijkse bedrijfsvoering. Dit geldt al vanaf 1993.

Het is Soab niet bekend waarom bij de vaststelling van de Instructie Gevolmachtigde Minister in 2012 geen aansluiting is gezocht bij de toen al geldende landsverordening ambtelijk bestuurlijke organisatie van het Land Curaçao, waarbij de dagelijkse leiding van een ministerie in handen wordt gelegd van de ambtelijke leiding.

Bron: Amigoe
Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

Dit artikel is geplaatst in

3 reacties

 1. Deze twee ras zakkenvullers oplichters en documenten vervalsers, kunnen elkaar zelf nog niet eens recht in de ogen aan kijken, omdat ze weten dat als er een van de twee de afgrond in flikkert de andere net zo hard mee flikkert, het is een soort tweekoppige slang, sla je er een ze kop eraf slaat sterft de ander ook van verdriet en de honger.

 2. De voodooprinses heeft geen regels.
  Ze staat boven ierdereen en heeft met niemand wat te maken.
  Asjes is een angsthaas, die alles van haar zal moeten accepteren.
  Trieste gevallen die 2 maffia figuren.

 3. Ach waar hebben we eigenlijk regels voor is de boodschap ALWEER !!
  We doen maar wat, en we rotzooien maar wat aan want er is toch niemand die ons wat kan maken of er wat aan gaat doen. Ook dit zal wel weer geruisloos onder een stapel matten worden geveegd, zo gaat het hier immers altijd.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties