Amigoe | MAN zet in op economie

Man-leider Hensley Koeiman | Edsel Sambo

Man-leider Hensley Koeiman met het MAN-ifest | Edsel Sambo

WILLEMSTAD — Het ondersteunen van belangrijke sectoren van de economie om zo meer banen te creeren. Dit is een van de uitgangspunten van de MAN voor de komende verkiezingen.

In haar verkiezingsmanifest identificeert de blauwe partij sectoren als toerisme, de raffinaderij, de dokmaatschappij, de financiële dienstverlening, het midden- en kleinbedrijf en de landbouw als de sectoren die gestimuleerd dienen te worden.

Tijdens de presentatie van de uitgangspunten en het verkiezingsmanifest van de MAN benadrukte de politieke leider en Statenlid, Hensley Koeiman, het belang van economische groei. Koeiman constateerde dat de economie op dit moment niet loopt en dat maatregelen die in de afgelopen jaren zijn geïntroduceerd, niet het juiste effect hebben gehad omdat er te weinig is geïnvesteerd in de lokale economie.

Koeiman kondigde verder aan dat ondersteuning van de lokale economie een van de pilaren is van de verkiezingscampagne van de blauwe partij. Maar de economische ontwikkeling die de partij voor ogen heeft moet wel duurzaam zijn terwijl er ook rekening moet worden gehouden met het milieu.

De politieke leider hield zijn toehoorders voor dat bij de verkiezingen van 30 september het woord aan het volk is. Het volk moet bewust gaan kiezen en zich niet laten misleiden door partijen die beloftes maken die toch niet gerealiseerd kunnen worden.

“Bon hasé ta mihó ku bon bisá (mooi gedaan is beter dan mooi gezegd)”,

bracht hij naar voren. Het partijprogramma van de MAN is realistisch en opgesteld in samenwerking met verschillende commissies binnen de blauwe partij. In het programma dat de MAN voor ogen heeft is verder ruimte voor de introductie van een algemeen bedrijfspensioen. Dit pensioen wordt opgebouwd zodra iemand begint te werken en wordt meegenomen wanneer iemand van baan verandert. Op deze manier worden werknemers in staat gesteld om naast het ouderdomspensioen aov, waar moeilijk van rond te komen is, een extra pensioen op te bouwen.

De MAN is ook voorstander van een geleidelijke verhoging van het minimumloon tot het niveau van het bestaansminimum en van het verstevigen van de sociale fondsen. Op onderwijsgebied wil de MAN toe naar een systeem dat meer voldoet aan de eigen behoeftes van het eiland en dat in staat is om burgers te vormen die voldoen aan de eisen van onder meer burgerschapszin, verantwoordelijkheid en solidariteit.

Ook entrepreneurschap moet in het onderwijs aan bod komen, geeft de MAN aan. Aan de andere kant zet de MAN zich ook in voor de versterking van het justitieel keten opdat er meer gedaan wordt aan preventie en criminaliteit en burgers zich veiliger zullen gaan voelen. Ook integriteit staat hoog in het vaandel van de blauwe partij.

Bij de aanvang van de persconferentie benadrukte campagneleider Kenneth Gijsbertha het belang van een integere leider die in staat moet zijn om het volk te verenigen. Niemand beter dan zijn politieke leider Koeiman is volgens hem in staat om deze rol te vervullen en meer eenheid onder het volk tot stand te brengen. Hij roemde in dit verband de integriteit en capaciteiten van Koeiman.

In haar verkiezingsmanifest kondigt de MAN ook aan om iedere vorm van corruptie te zullen bestrijden.

Bron: Amigoe

7 Reacties op “Amigoe | MAN zet in op economie

 1. Dat zou wat nieuws zijn voor de MAN!

 2. Koeiman heeft de uitstaling van een kabriet met aambeien en niet ingedaalde teelballen.

  Een leider van niks, die Cooper zijn gang liet gaan zoals Alexandra Rosaria Fraudelyne haar gang liet gaan.

  Maar juist omdat Koeiman en Rosaria geen enkele inhoud hebben en alleen maar uit gebakken lucht bestaan, komen ze steeds weer bovendrijven.

 3. Henriques

  Koeiman is net zo’n zwerver als de rest.
  Niet op deze club stemmen dus!! Het zijn allemaal wolven in schaapskledij.

 4. Koeiman integer? Hij heeft Cooper jarenlang zijn ( graai-) gang laten gaan alsmede ook MFK aan de macht geholpen en gehouden. Koeiman zweeg in alle talen. Eigenlijk gaf de MAN gelegenheid aan de MFK om de inmiddels door de rechter bestrafte wandaden te begaan. En gelegenheid geven is ook strafbaar.
  Mooie speerpunten nu van de MAN maar het zal volksverlakkerij blijken te zijn.
  Kan de MAN eens opsommen wat zij ten gunste van het volk sinds het bestaan van de partij heeft bereikt?

 5. joep meloen

  Al die programma’s van beroepsgraaiers horen te beginnen met: ‘Er was eens……’

 6. De MAN heeft zelf voor gezorgd dat de economie in elkaar is gezakt door in 2010 te mee te regeren. Het was toen graaien, wanpraktijken en heel veel drama en totaal geen aandacht voor de bevolking en de economie van het land. En nu moeten wij gaan stemmen op MAN want nu “willen” zij zich gaan focussen op de economie. MAN is een slappe partij die misbruikt maakt van de hoop die vele stemmers op hun heeft neergelegd.

 7. Abraham Mossel

  Dus als ik de het goed leest zal de MAN alleen met integere partijen samen gaan regeren! ben benieuwd!.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *