Ingezonden | Open brief aan UoC

Ingezonden-brief

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 17:00 uur naar emailadres: INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die beledigende of discriminerende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Marget Smeets/em> aan het woord

Geachte heer/mevrouw,

Naar aanleiding van het artikel in het Antilliaans Dagblad op 27 juli 2016, waarin de Raad van Toezicht (RvT) van uw universiteit (Universty of Curaçao, red.) impliciet verantwoordelijk wordt geacht voor een verplichting tot betaling aan een voormalig medewerker van de universiteit, van een schadevergoeding van meer dan 400.000 gulden, heb ik de navolgende vragen.

1. Bent u met mij van mening dat het ongepast is dat de leden van de Raad van Toezicht die destijds het besluit tot het ontslag van de betreffende medewerker namen, de heren Wilfred Flocker en Dennis Dambruck, nog steeds in uw RvT plaatsnemen?

2. Bent u met mij van mening dat voornoemde schadevergoeding, verhoogd met ongetwijfeld torenhoge advocaatkosten, op de betreffende leden van de Raad van Toezicht, de heren Wilfred Flocker en Dennis Dambruck, dient te worden verhaald?

3. Bent u met mij van mening dat zulks bemoeilijkt wordt doordat de heren Wilfred Flocker en Dennis Dambruck nog steeds deel uitmaken van uw Raad van Toezicht? Waardoor deze heren een civiele zaak tegen zichzelf dienen te beginnen?

4. Bent u met mij van mening dat accountant Terry Hernandez, wiens rapport gebruikt werd als motivatie van voornoemd ontslag, ook aansprakelijk dient te worden gesteld voor de onder het tweede punt genoemde kosten nu hij voor misslagen in de beroepsuitoefening bij het schrijven van dit rapport tuchtrechtelijk is veroordeeld? Dat hij daarnaast de ontvangen fee voor zijn werkzaamheden aan uw universiteit dient te retourneren?

5. Bent u met mij van mening dat het ongepast is studenten en hun ouders te laten opdraaien voor een schade, voorzichtig geschat op een miljoen gulden, welke geheel te wijten is aan misslagen van leden van uw Raad van Toezicht?

Ik zie uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Vriendelijke groet,

Margret Smeets, Curaçao

4 Reacties op “Ingezonden | Open brief aan UoC

 1. Heren gaan nu zelf in cassatie en de UNA betaald.. Nog meer kosten.

  Wanneer gaan de studenten staken? Dit kan niet zo langer en wordt allemaal op de studenten verhaald!

 2. Lange teentjes Pukkie? Ik zie geen enkele verwijzing naar sexuele geaardheid.

  Waarschijnlijk bedoel je Alex(andra) Rosaria? Het feit dat hij zich als een bang en laf wijf gedraagt heeft niets te maken met zijn geaardheid.

  On topic: benieuwd wat de UNA gaat doen met Flocker en Dambruck. Hun aanblijven is ronduit belachelijk, een complete gebrek aan verantwoordelijkheid nemen van in tweede instantie de UNA en in eerste instantie Flocker en Dambruck zelf.

  Wat een voorbeeld aan de studenten geven zowel Flocker en Dambruck als de UNA daarmee.

  Universiteit de Costa Gomez? Universiteit de Porkeria!

 3. Ook hier weer opvallend dat u hint over de sexuele geaardheid van steeds weer dezelfde persoon, al heeft die met het verhaal niets te maken. Is dit een afwijking of alleen maar roddel en achteklap?
  Het vermindert daarbij de waarde van uw oordeel.

 4. UNA studenten en hun ouders zijn oorverdovend stil, naar voorbeeld van Alexandra Rosaria in het drama Fraudelyne Wiels.

  Oorverdovend stil, waar ze het aftreden van Fucker en Damfuck zouden moeten eisen en de aansprakelijksheidsstelling van deze nietsnutten en de prutser van een accountant Terry Hernandez voor de 4 ton van Goede plus advocaatskosten. Deze drie payasos hebben niet alleen een financiele strop veroorzaakt, maar ook de reputatie van de al bedenkelijke reputatie van de UNA verder bezoedeld. Een UNA bul had al de waarde van een MBO diploma, maar dit wordt dadelijk de waarde van een LBO diploma.

  Flocket zit notabene in de Raad van Advies (die je dus absoluut niet meer serieus kunt nemen) en Dambruck is manager interne controle van de door Garcia en Capella onder zijn ogen leeg gegraaide Girobank.

  Wanneer worden witteboordencriminelen op dit eiland eindelijk eens accountable gehouden voor hun wanbeleid en fraude?

  Dat Flocker en Dambruck zelf niet opstappen ligt in hun dubieus karakter (en is naar goed voorbeeld van de tot 3 jaar cel veroordeelde Schotte, waarmee zij verbonden lijken te zijn), maar dat er hiertegen door de belanghebbenden (UNA en studenten, maar ook de overheid die UNA financiert) duidt op complete onverschilligheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *