Amigoe | ‘Lozingsvoorziening voor vacuümtrucks niet op shut-terrein’

‘Lozingsvoorziening voor vacuümtrucks niet op shut-terrein’

‘Lozingsvoorziening voor vacuümtrucks niet op shut-terrein’

WILLEMSTAD — Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) beoogt de aanleg van twee lozingsvoorzieningen voor de vervuilde inhoud van vacuümtrucks op overheidsterrein vóór ‘shut’ en bij RWZI Klein Kwartier bij de Seru Loraweg. Dit laat VVRP-minister Suzy Camelia-Römer desgevraagd weten.

Zoals eerder gemeld heeft VVRP een week geleden in een de openbare aanbesteding voor de bouw van twee ‘lozingsvoorzieningen voor vacuümtrucks te Rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Klein Kwartier en Seru Fortuna’ kenbaar gemaakt. Uit de kon men nog niet opmaken waar precies in Seru Fortuna deze voorziening geplaatst zou worden. Het overheidsbedrijf Curaçao Airport Holding (CAH), eigenaar van de vliegveldterreinen op Hato, had zich vorige week nog tegen een plaatsing van een bezinkbak op shut uitgesproken. “In een op 25 juli verschenen persbericht maakt minister Camelia-Römer bekend dat er een eind komt aan de illegale en schadelijke afwaterdump op shut. Ze kondigt de installatie aan van een bezinkbak op shut en bij de waterzuiveringsinstallatie van Klein Kwartier”, aldus de holding. Zoals bekend wil de holding al geruime tijd af van de grootschalige lozingen door vacuümtrucks in zee.

Op het 20 hectare grote terrein van shut wordt de realisatie van een Ecopark beoogd binnen het algehele plan voor ontwikkeling van de Airport City. Daarom wil CAH onder andere de lozingen van vervuilende stoffen in zee een halt toeroepen. CAH streeft namelijk op deze plek een duurzame ontwikkeling na met behulp van circulaire systemen waarvoor ook water aan de zee zal worden onttrokken. Het Nederlandse technologiebedrijf Bluerise, nauw verbonden aan de Technische Universiteit Delft, is reeds samen met investeringspartners bereid gevonden om tot de ontwikkeling daarvan over te gaan. De reactie van CAH vorige week: “Hoewel CAH, eigenaar van het 450 hectare grote terrein, waaronder ook shut valt, de voortvarendheid van de minister roemt, betwist CAH de geboden aanpak als oplossing. Gezien de ontwikkelingsplannen en de overeenkomst met Bluerise voor het Curaçao Ecopark, is het beslist niet aannemelijk dat een afzinkplaats op shut geplaatst zal kunnen worden.”

De VVRP-minister: “Ik denk dat hier sprake is van een vergissing aan de zijde van CAH. Men beoogt namelijk als tijdelijke oplossing de aanleg van een systeem van bezinkbakken vóór shut, op overheidsterrein. Het systeem zal naar ik begrijp bakken op verschillende hoogtes bevatten waarin de onzuivere inhoud van de trucks in lagen gezuiverd zal worden. Middels het principe van hoogteverschil zal er sprake zijn van bezinking. Dit systeem zal bijvoorbeeld beerputwater maar ook de inhoud van trucks die met chemicaliën vervuild zijn, zodanig kunnen zuiveren waarop deze vloeistoffen vervolgens wel bij de RWZI installatie terecht kunnen. Het probleem is dat de inhoud van vacuümtrucks niet bij Klein Hofje (te Groot Piscadera, red.) terecht kan, maar ook niet bij shut. Vandaar dat er nu in ieder geval een tijdelijke oplossing geboden zal worden.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *