Amigoe | Samenwerking VVRP en Justitie besproken

Schutters Hato veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf

Samenwerking VVRP en Justitie besproken

WILLEMSTAD — De minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Suzy Camelia-Römer (PNP) een gesprek gehad met hoofdofficier van justitie Heiko de Jong.

Dit vond plaats in het kader van de aangekondigde aanpak van overheidsterreinroof, illegale handelingen daarop zoals illegale bouw, grootschalige ongeoorloofde diabaaswinning zoals op Groot St. Joris, en ook vernietiging van de natuur in ‘parkgebied’ zoals het Kabouterbos. Dit laat de VVRP-minister in een update weten.

De minister omschreef onlangs nog de illegale ontwikkelingen in het gebied van Groot St. Joris als ‘schokkend’. In dat gebied vinden op overheidsterrein grote afgravingen naar diabaas plaats, wordt terrein illegaal geoccupeerd voor landbouw en veeteelt, vindt er op grote schaal waterafzuiging plaats uit clandestien aangelegde waterputten waardoor de grondwaterpeil aangetast wordt en zijn er grote stukken natuur verbrand.

Tevens bleek onlangs een grote oppervlak aan natuur in het Kabouterbos te zijn afgebrand, dit na zes branden binnen tweeënhalve week tijd, wat nu door de politie als brandstichting wordt onderzocht. Zoals bekend bevindt het Kabouterbos zich op domeingrond en heeft als bestemming in het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) ‘parkgebied’.

Aangezien het parkgebied betreft, worden overtredingen van de bestemmingsvoorschriften als misdrijven aangemerkt in artikel 32 van de Eilandsverordening Ruimtelijke Ontwikkelingsplanning Curaçao (EROC). Hierop staat een boete van 5000 gulden op straffe van hechtenis van ten hoogste twee maanden. In parkgebied mogen er geen wijzigingen worden verricht van de aanwezige natuur zonder een aanlegvergunning. Camelia-Römer: “Zowel de ontwikkelingen bij Groot St.Joris als in het Kabouterbos, zijn onder de aandacht gebracht van de heer De Jong. In het kader van een mogelijk onderzoek is de afspraak gemaakt dat we hierover niet in detail zullen treden. Overigens heb ik ook begrepen dat de politie inzake het Kabouterbos, reeds een omvangrijk onderzoek heeft ingesteld. ”

Zoals eerder bericht heeft de minister reeds een traject uitgezet dat gefaseerd ten uitvoer zal worden gebracht. Daarbij zullen nieuwe terreinroof van overheidsgronden en illegale bouwontwikkelingen verder niet worden geduld. Hiermee wordt onder meer een structurele aanpak beoogd om de ruim 10.000 illegale bouwwerken op het eiland te analyseren en te bepalen of deze in aanmerking komen voor legalisatie of waartegen opgetreden dient te worden. “Geheel in het kader van het traject ‘legalisatie, tenzij’, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen illegale bouw op familieterrein – bijvoorbeeld uit nood – wat mogelijk gelegaliseerd kan worden, en op grote schaal tot ontwikkeling overgaan op overheidsterrein zonder bouwvergunning vanuit winstbejag. Als in het laatstgenoemde geval ook nog eens blijkt dat er mogelijk criminele praktijken gaande zijn, is een verder strafrechtelijk onderzoek nodig dat onder Justitie valt. Over de algehele aanpak daarvan is dus gesproken, waarbij ik tevens de minister van Justitie op de hoogte heb gesteld van het ingeslagen traject ofwel het VVRP-beleid”, aldus de minister.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *