Amigoe | Klinika Capriles in onderhandeling met regering

Klinika Capriles in onderhandeling met regering

Klinika Capriles in onderhandeling met regering

WILLEMSTAD — Klinika Capriles is momenteel in onderhandeling met de regering. De organisatie wil daarom nog niet naar buiten treden over een mogelijke oplossing voor de penibele financiële situatie van de kliniek voor de geestelijke gezondheidszorg (ggz).

Dit jaar bestaat de kliniek tachtig jaar. Het jubileum is een mijlpaal voor de ggz op Curaçao, maar ook een punt waarop de instelling op financieel gebied oog in oog staat met de realiteit, zo berichtte de Amigoe in mei jl. De kliniek kampt namelijk met ernstige financiële tekorten. Dit onder andere door een schuld met betrekking tot de vut- en duurtetoeslagen van haar werknemers, die niet zijn verwerkt in de tarieven. De premies zijn namelijk niet afgedragen aan het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC), voorheen Apna (Algemeen Pensioenfonds van de Nederlandse Antillen).

De zorgtarieven zijn daarnaast verouderd, terwijl de zorg gecompliceerder is geworden en de personeelslasten zijn gestegen. Voormalig minister van Gezondheid, thans premier Ben Whiteman (PS), erkende tijdens de Centrale Commissie-vergadering over de begroting voor 2016 dat er sprake is van een discrepantie tussen wat de kliniek krijgt van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op basis van de landsverordening en de tarieven, die zijn gebaseerd op een landsbesluit.

Tot op heden is er echter niets veranderd aan de situatie. Het advies van de Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) aan de overheid om de tarieven te verhogen van 278 naar 340 gulden per ligdag is niet opgevolgd. Door de financiële situatie vreesde de organisatie voor beslag op haar bankrekening.

Door deze omstandigheden loopt het voortbestaan van de kliniek gevaar en dus ook de ontwikkeling van de ggz, omdat de kliniek de enige allround-instelling is op het eiland op dit gebied. Nu de overheid echter toch in onderhandeling treedt met de kliniek, gloort er misschien toch licht aan het eind van de tunnel.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *