Amigoe | Kippenfarm draait al jaren zonder hindervergunning

Kippenfarm draait al jaren zonder hindervergunning

Kippenfarm draait al jaren zonder hindervergunning

WILLEMSTAD — Het verzoek van J&M Eggs Farm Moderno om schorsing van een beschikking van de GMN-minister, is dinsdag door de LAR-rechter (Landsverordening administratieve rechtspraak) afgewezen.

Met deze beschikking heeft het GMN-ministerie handhavend tegen de kippenfarm opgetreden, vanwege de overlast die het bedrijf veroorzaakt. Ook blijkt de kippenfarm al jaren operationeel te zijn zonder een Hindervergunning.

De kippenfarm gaf in april in een persverklaring nog aan, dat de farm vanaf 1966 de bevolking ‘van een constante levering van gezonde, kwalitatief goede eieren voorziet en dat de farm een marktaandeel van 65 procent heeft in de levering van eieren op het eiland’.

Uit een feitenopsomming van de rechter blijkt onder meer dat de ambtenaren van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), die belast zijn met controle en handhaving, constateerden dat de mest, afkomstig van de kippenhokken, in een vrachtwagen wordt geladen en op het bedrijfsterrein wordt gestort.

De ambtenaren hadden hierbij de farm erop gewezen dat ‘de grote hoop onafgedekte kippenmest verwijderd dient te worden van het terrein, omdat een dergelijke opslag in strijd is met de geldende hinderwetgeving en overlast veroorzaakt’. Ook diende de overtollige kippenmest verwijderd te worden om de ‘stankoverlast en de daarmee gepaard gaande vliegenplaag in de omgeving’, te voorkomen.

In april trok onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, die zelf in de buurt woont, namens de omwonenden al aan de bel. Hij stelde toen:

“Het chronische probleem van extreme vliegenoverlast die wordt veroorzaakt door de kippenfarm, waardoor naar schatting 7000 bewoners dagelijks overlast ondervinden in de omliggende wijken Sun Valley, Sunset Heights, Rancho, Brievengat, Schelpwijk, Amerikanenkamp, Waterloo, Groot Kwartier en Muizenberg, dient door de kippenfarm, door naleving van de geldende regels op het gebied van hygiëne, opgelost te worden.”

De directie van de kippenfarm vond echter dat er een lastercampagne werd gevoerd. In 2010 was er ook al sprake van soortgelijk beklag vanuit de omliggende wijken.

In het vonnis worden de eerdere uitspraken van Sulvaran bevestigd. Hij verklaarde eerder:

“Wij weten niet wat er precies met de opvang van de kippenfecaliën gebeurt. Er zijn aanduidingen dat het gedurende lange periodes verzameld wordt, waarna het nat wordt gemaakt en vervolgens vervoerd wordt. Dit levert een enorme stankoverlast en een vliegenplaag op. De trucks voor afvoer van dit natte restmateriaal rijden overigens gewoon door de wijken, waarbij het soms zelfs op straat lekt.”

Dwangsom

De kippenfarm ging in verweer tegen een ministeriële beschikking van 14 april 2016. Daarin haalt de GMN-minister aan dat de kippenfarm op 4 juni 2014 een verzoek indiende voor een Hindervergunning, maar dat deze aanvraag niet voldeed aan de eisen. Meerdere malen is gevraagd om aanvullende gegevens, maar die zijn niet verstrekt. Ook werd de kippenfarm erop gewezen dat het verboden is om zonder een Hindervergunning te draaien. Uit stukken blijkt ook dat de farm opgericht werd en in werking werd gebracht zonder vergunning.

De farm werd verzocht maatregelen te treffen maar hieraan werd geen gehoor gegeven. Zij kregen hierop een waarschuwing van het ministerie, dat bij overtreding een dwangsom zal worden opgelegd. Uit het vonnis van de rechter blijkt verder dat het ministerie ook heeft aangegeven dat als er binnen een week niet aan de voorschriften wordt voldaan, een dwangsom volgt van 1025 gulden per dag tot een maximum van 15.000 gulden.


‘Jarenlang operationeel

De rechter oordeelt:

“Dat het bedrijf jarenlang operationeel is geweest zonder dat daartegen handhavend is opgetreden, brengt niet met zich mee dat de kippenfarm er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat het bedrijf zou mogen voortbestaan zonder over een Hindervergunning te beschikken. Uit brieven blijkt dat de minister herhaaldelijk de verzoekers (de kippenfarm) erop heeft gewezen dat een vergunning diende te worden aangevraagd en dat de minister middels het stellen van voorlopige voorschriften heeft willen voorkomen dat hij tot stopzetting van de activiteiten van het bedrijf had moeten overgaan.”

De kippenfarm heeft niet betwist dat zij zich niet aan de voorschriften heeft gehouden.

“Dit terwijl in een brief van de minister melding is gemaakt van de bevoegdheid om handhavend op te treden en een dwangsom op te leggen. Het gerecht is vooralsnog van oordeel dat de minister bevoegd was om de door de kippenfarm bestreden beschikking te geven”,

aldus de rechter.

Bron Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | Kippenfarm draait al jaren zonder hindervergunning

  1. Bij de overheid stinkt het ook! In feite moet je die dus ook naar huis sturen.

  2. Altijd handig als er een politicus in de buurt woont die ook last heeft van een probleem, dan is dat probleem altijd snel opgelost.

  3. Gekke Gerritje

    Prima dat de milieudienst van GMN ingrijpt omdat 7.000 mensen er last van hebben en hier over zelfs even rechtszaak aanspannen tegen de overlast. Maar je moet een rechtszaak aanspannen TEGEN de overheid om er voor te zorgen dat ze de milieuvergunning van ISLA, waar 20.000 mensen last van hebben, handhaven. En dan vind je een rechter tegenover je die vindt “dat het land goed bezig is”. Dit begrijpt toch niemand meer?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *