Amigoe | Hoofdstembureau wil duidelijkheid over straffen bij overtreding wet

Hoofdstembureau wil duidelijkheid over straffen bij overtreding wet

Hoofdstembureau wil duidelijkheid over straffen bij overtreding wet

WILLEMSTAD — Het Hoofdstembureau heeft via de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) een verzoek neergelegd bij de Raad van Advies (RvA) over de strafbepalingen die zijn opgenomen in de Landsverordening financiën politieke partijen.

Dit bevestigt voorzitter van het Hoofdstembureau Raymond ‘Pacheco’ Römer.

De Landsverordening financiën politieke groeperingen regelt het functioneren van politieke partijen op het eiland. Een van de punten die in de wet aan bod komen is dat partijen, in de wet omschreven als politieke groeperingen, jaarlijks voor 1 april een jaarverslag, maar ook jaarrekening, met een lijst van de politieke donateurs en de door hun verrichte activiteiten over het bewuste jaar naar het Hoofdstembureau moeten sturen. Zowel het jaarverslag als het financieel verslag dient uiteindelijk door overheidsaccountant Soab te worden gecontroleerd.

Maar volgens Römer is in de wet niet duidelijk opgenomen wat de strafbepalingen zijn indien een politieke partij zich niet aan de eerdergenoemde wet houdt. In artikel 18 van de landsverordening is opgenomen dat ‘indien het Hoofdstembureau constateert of vermoedt dat een politieke partij of een kandidaat een feit heeft gepleegd dat in deze landsverordening strafbaar is gesteld, hij hiervan aangifte doet bij het Openbaar Ministerie’.

Volgens Römer valt uit de wet onder meer niet op te maken wanneer de aangifte gedaan moet worden en welke stappen er gevolgd moeten worden. Voor het Hoofdstembureau was dit aanleiding om naar de minister van BPD – waar het als orgaan nog formeel onder valt – te stappen met een brief voor de RvA, waarin om duidelijkheid wordt gepleit. Deze brief is pas vorige week verzonden en een antwoord is nog niet binnen.

Het Hoofdstembureau heeft in de voorbije weken een brief naar alle politieke partijen gestuurd, die aan de verkiezingen van 2012 hebben deelgenomen. Maar desondanks hebben tot nu toe slechts twee partijen hun jaarrekeningen en jaarverslagen ingeleverd. Het gaat om de PAR die de jaarrekeningen over 2012 en nu ook 2015 heeft ingediend. Pais heeft in de Goede Week haar jaarrekeningen van 2012 tot 2014 ingeleverd. Het jaarverslag over 2015 is inmiddels klaar en zal nog deze week bij het Hoofdstembureau worden ingediend. Het moet echter nog door de algemene ledenvergadering van de partij worden goedgekeurd. Deze vergadering staat voor later dit jaar gepland.

Tot dit jaar was de MFK de enige partij die een jaarverslag had ingediend. De partij van partijleider Gerrit Schotte deed dit tweemaal. De laatste keer was in 2013. Maar Römer benadrukt dat alle partijen die in 2012 aan de verkiezingen hebben meegedaan, dus de MFK, FOL, PS, MAN, PAR, DP/Laboral, Pais en PNP hun jaarrekeningen over de periode van 2012 tot 2015 voor 1 april moeten hebben ingeleverd. “Wij hebben van twee partijen alle documenten binnen. Ik hoop dat de andere snel zullen volgen”, aldus Römer vanochtend.

In aanloop naar de verkiezingen zal het Hoofdstembureau een bijeenkomst met alle partijen organiseren waarbij de landsverordening financiën politieke partijen puntsgewijs zal worden doorgenomen. “Deze wet is vanaf 2010 van kracht. Die was al van kracht bij de verkiezingen van 2012. Het wordt tijd dat de wet geëvalueerd wordt. Tot nu toe hebben de partijen een soort van gedoogperiode gehad. Maar nu wordt het tijd dat iedereen zich aan de wet gaat houden, zodat niemand volgend jaar gaat zeggen, ik wist dat niet”, geeft Römer aan in een reactie.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *