Amigoe | Bachelor-opleiding Politiekunde in zicht

Bachelor-opleiding Politiekunde in zicht | Persbureau Curacao

Bachelor-opleiding Politiekunde in zicht | Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — Het wetenschappelijk onderzoek van Carl Camelia, jurist, bedrijfseconoom en tevens wetenschappelijk onderzoeker, naar de dienstverlening van de politie op het eiland is inmiddels gereed.

Camelia gaf onlangs een presentatie van zijn bevindingen en aanbevelingen aan de Justitie-toppen tijdens het vorige Justitieel Vierlanden Overleg (JVO) afgelopen januari op Aruba. Volgens minister van Justitie Nelson Navarro (Pais) is door de aanwezigen (ook ministers van Aruba, St. Maarten en Nederland) heel enthousiast gereageerd.

De minister heeft Camelia benaderd – gezien zijn ervaring met wetenschappelijk onderzoek en het ontwikkelen van onderwijsprogramma’s – met het verzoek om de dienstverlening van de Curaçaose politie te evalueren en indien nodig verbetervoorstellen te doen om de kwaliteit van de politieopleiding in het algemeen te verhogen.

Camelia moet nog enkele puntjes op de i zetten om één van de aanbevelingen, het opzetten van een hbo Bacheloropleiding Politiekunde, in samenwerking met Politie-academie Nederland en Dirección Nacional de Escuelas (Dinae) van de Colombiaanse Nationale Politie op Curaçao aan te bieden, als een gemeenschappelijke opleiding voor het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden, aldus Navarro. Ook wordt er gewerkt aan een Masteropleiding die hierna ook zal worden aangeboden.

Zoals de Amigoe al in 2014 berichtte, zou Camelia het wetenschappelijk onderzoek in vier fasen verrichten. Toen gaf hij tegenover deze krant aan het onderzoek binnen anderhalf jaar te zullen afronden, en dat is hem dus ook gelukt. In de eerste fase boog hij zich over de aard en de behoeften van het politiekorps, volgens het korps zelf, het Openbaar Ministerie, de Curaçaose wijken en de samenleving in het algemeen.

Voor wat betreft de inbreng van de wijken werd in november 2014 een Democratische Dialoog gehouden, met deelnemers uit alle wijken, verklaarde Camelia eerder aan deze krant. Twaalf, door UNDP getrainde facilitators (Curaçao werd in zes districten verdeeld) hebben gedurende een zaterdagochtend met 36 participanten uit de Curaçaose wijken met elkaar een dialoog gehouden, om een beeld te krijgen van wat – volgens de bewoners – de prioriteiten van mogelijke verbeterpunten zijn. Uiteindelijk zijn er achttien voorstellen gedaan.

Met het Openbaar Minister en de Korps Politie Curaçao zijn zogenoemde focusgroepen gehouden, waardoor diep kon worden ingegaan op de situatie betreffende de dienstverlening van de Curaçaose politie en hoe die verbeterd kan worden.

Tot slot is er een enquête gehouden, waarbij studenten van University of Curaçao in het kader van het vak Onderzoeksmethode, in totaal 752 inwoners hebben geïnterviewd over hun perceptie van de dienstverlening van de politie, in het bijzonder voor wat betreft de manier van werken, houding en gedrag, en in hoeverre de bevolking meent dat de politie voldoet aan de leuze ‘Sirbi i Protehá’ (dienen en beschermen).

Met de informatie uit deze vier onderzoeken heeft Camelia rekening gehouden in de derde fase, namelijk het ontwikkelen van verbetervoorstellen voor het opleiden van de Curaçaose politie.

Tijdens de tweede fase werd gekeken naar de internationale ontwikkelingen omtrent politieopleidingen, ongeacht het feit dat bepaalde aspecten van het huidige curriculum reeds goed ontwikkeld zijn. Het is echter ook een feit dat het eiland te klein is om alles te kunnen bijhouden, waardoor het vergaren van internationale informatie ook essentieel was voor de ontwikkeling van een nieuw curriculum in de derde fase.

In verband hiermee heeft Camelia werkbezoeken afgelegd in het buitenland, zoals Nederland, maar ook onder meer in Colombia, om uiteindelijk de ontwikkelingen daar naar de lokale realiteit te vertalen. De culturen van bijvoorbeeld Colombia en Curaçao verschillen minder van elkaar, waar dit meer het geval is met die van Nederland. Daarom was het belangrijk om een balans in de opleiding te vinden tussen de regionaal hardere aanpak en de Nederlands/Europees sociale benadering van politiekunde. De Colombiaanse politie kan bijvoorbeeld worden ingezet bij de training van vaardigheden en specifiek regionale ontwikkelingen.

De Colombiaanse politie wordt trouwens in de regio erkend als een van de beste korpsen. Die heeft een afdeling internationale samenwerking die de training aan andere korpsen in Centraal- en Zuid-Amerika coördineert.

Verder wordt in de vierde fase de nieuwe bacheloropleiding en de verbetervoorstellen voor de bestaande basisopleiding geïmplementeerd. Dat zal dus dit jaar moeten plaatsvinden, maar niet voordat met alle stakeholders van de justitiële keten is overlegd en de ministers van Justitie van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden zich uitspreken over de uitwerking van de aanbevelingen die Camelia in zijn rapport heeft opgenomen.

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | Bachelor-opleiding Politiekunde in zicht

  1. “geïnterviewd over hun perceptie van de dienstverlening van de politie, in het bijzonder voor wat betreft de manier van werken, houding en gedrag, en in hoeverre de bevolking meent dat de politie voldoet aan de leuze ‘Sirbi i Protehá’ (dienen en beschermen)”. Wat een Joke . Dienstverlening? Laat me niet lachen. De bevolking kent de TomTom Macoutes-methodes van deze padvinders goed genoeg. En daar willen ze een bachelor van maken. Bo’n sa kon sirbi,ki mishibo ke proteha.

  2. Navarro vriendje Suzy Romer, Suzy Romer vrouwtje van Carl Camelia, Camelia klusje toegeworpen. Jaja, dat zijn de nette mensen die we nu hebben, een hele vooruitgang! Ervaring met wetenschappelijk onderzoek, laat me niet lachen, meneer is niet eens gepromoveerd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *