Amigoe | ‘Uitbetaling ruim 4 miljoen voor CDM-uitzendkrachten deze week’

Rhuggenaath

Rhuggenaath: ‘Uitbetaling ruim 4 miljoen voor CDM-uitzendkrachten deze week’

WILLEMSTAD — Aan de slepende kwestie omtrent de uitbetaling van de uitzendkrachten van de de Curaçao Droogdokmaatschappij (CDM), lijkt deze week definitief een einde te komen.

Minister van Economische Ontwikkeling Eugene Rhuggenaath (PAR) zegt desgevraagd als aandeelhouder het bedrag van 4.150.000 gulden aan de CDM Holding beschikbaar te hebben gesteld. “Zodat hetgeen in het verleden bij de dochtermaatschappij mis is gegaan, deze week recht getrokken kan worden.”

Volgens de minister is het geld reeds binnen bij de holding en heeft hij vanochtend verzocht ‘om deze week nog tot betaling over te gaan’. “Het is nu aan de holding om dit verder netjes en zorgvuldig af te handelen. Hopelijk kan dat deze week nog.

Zoals bekend had Korpodeko reeds een lening aan de CDM Holding toegekend van in totaal 1,15 miljoen gulden en diende het resterende gedeelte vanuit overheidsgelden, ofwel uit dividenduitkeringen van overheids-nv’s die onder mijn ministerie vallen, te komen. In dit geval betreft het dividendgelden van het overheidsbedrijf de Curaçao Airport Holding (CAH), ofwel een totaalbedrag van 3 miljoen gulden”, aldus de minister.

Zoals bekend kreeg de minister voor zijn voornemen om tot betaling over te gaan, de steun en goedkeuring van zowel de regering als het parlement. “Zoals bekend hadden de Staten tevens gesteld dat uitbetaling uiterlijk eind maart diende te geschieden. Het voornoemde totaalbedrag was dan ook inderdaad voor deze termijn beschikbaar gesteld aan de CDM Holding, die nu met de uitbetaling belast is”, aldus minister Rhuggenaath.

Hiermee lijkt definitief een einde te komen aan de langlopende kwestie, waarbij een groep van ongeveer 350 uitzendkrachten reeds in 2009 een gang naar de rechter inzette omdat zij voor het verrichten van dezelfde werkzaamheden als CDM-employees structureel minder uitbetaald kregen. In 2011 kreeg de groep uitzendkrachten na een schikking de helft van hun claim uitbetaald.

Vorige week trok de raadsman van de overgrote meerderheid van deze groep werknemers, Roelof Bijkerk, nog aan de bel. Dit omdat hij ondermeer meende dat de holding ‘niet thuis geeft omtrent de hoogte van het uit te betalen bedrag’. De advocaat wees erop dat de werknemers vorig jaar nog door de rechter in het gelijk werden gesteld, waarbij zij ook recht kregen op de wettelijke rente over een periode van vijf jaar en gerechtelijke kosten. Bijkerk vroeg zich af of met de voornoemde extra kosten rekening was gehouden.

Minister Rhuggenaath: “Ik wil mij absoluut niet mengen in deze juridische discussie. Ik heb van de CDM Holding begrepen dat er ongeveer 3,5 miljoen gulden openstond en dat daarbij nog extra kosten kwamen. Over wat voor extra kosten dit gaat, ga ik mij niet verder uitlaten. Maar met de extra kosten is rekening gehouden. De CDM Holding heeft overigens dit alles ook nauwkeurig moeten uitzoeken – aangezien het loongegevens van een dochteronderneming betreft – en zal tot verdere afwikkeling overgaan”, aldus minister Rhuggenaath.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *