Amigoe | ‘Gevangenen Caribisch deel Koninkrijk kunnen lege cellen vullen’

D66 Kamerlid Judith Swinkels

D66 Kamerlid Judith Swinkels

DEN HAAG — De Tweede Kamerfractie van D66 heeft staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff (VVD) gisteren verzocht om de mogelijkheid te bekijken om gevangenen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk onder te brengen in de vele lege gevangeniscellen in Nederland.

In zijn reactie stelde Dijkhoff dat het hoogst onwaarschijnlijk is dat dit zal gebeuren.

Kamerlid Judith Swinkels (D66) kwam met dit voorstel tijdens een debat met Dijkhoff over het Nederlandse gevangeniswezen. Ze kreeg bijval van haar collega Liesbeth van Tongeren (GroenLinks), die sprak van een ‘uitstekend voorstel’.

Nederland heeft een groeiend aantal lege gevangeniscellen: eenderde van de cellen is nu leeg en men verwacht dat dit aantal de komende vijf jaar zal toenemen, omdat er minder capaciteit nodig zal zijn als gevolg van dalende criminaliteit en kortere straffen. Als gevolg hiervan overweegt de Nederlandse regering de sluiting van een aantal penitentiaire inrichtingen, ook vanwege het kostenbesparende aspect.


Stijge
n

Een meerderheid van de Tweede Kamer maakte gisteren tijdens het debat echter duidelijk tegen de sluiting te zijn. Een van deze partijen was D66. Volgens deze partij zou in de toekomst de vraag naar cellen kunnen stijgen naarmate er meer wordt geïnvesteerd in strafrechtelijk onderzoek en vervolging.

“In de tussentijd zijn we op zoek naar alternatieven om lege gevangeniscellen te vullen. We hebben gevangenen uit België en Noorwegen die tijdelijk gebruikmaken van Nederlandse penitentiaire inrichtingen. Nederland kan tijdelijk cellen beschikbaar stellen als er een tekort aan cellen is binnen het Koninkrijk”, stelde Swinkels desgevraagd.


Eilande
n

Volgens Swinkels zou het onderbrengen van gevangenen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk tevens voorkomen dat door het gerecht veroordeelde personen vrij rondlopen vanwege een gebrek aan cellen op de eilanden. Ze verwees tevens naar het rapport van 2014 van de Europese Commissie ter Voorkoming van Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling of Bestraffing (CPT), dat melding maakt van een tekort aan gevangeniscellen in de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk. D66 vindt het belangrijk dat alle landen in het Koninkrijk zich maximaal inspannen om de mensenrechten te garanderen en om elkaar waar nodig bij te staan, stelde ze tot slot.

Tijdens het debat antwoordde Dijkhoff dat er voldoende cellencapaciteit is in Caribisch Nederland. Op Bonaire is een tijdelijk cellencomplex gebouwd, en de nieuwe penitentiaire inrichting op Bonaire is naar verwachting eind dit jaar gereed.

Aruba, Curaçao en St. Maarten vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de Nederlandse regering, omdat deze landen zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen gevangeniswezen, stelde hij. Tot nu toe heeft geen van de landen gevraagd om huisvesting van gevangenen in Nederland, met uitzondering van een paar individuele gevallen waar de veiligheid een rol speelde. “Ik zie daar geen mogelijkheden”, concludeerde hij.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | ‘Gevangenen Caribisch deel Koninkrijk kunnen lege cellen vullen’

  1. En waarom heeft Brian Mariano dan nog niet zijn straf uitgezeten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *