Amigoe | Franco accepteert kritiek Leeflang niet

De Statenvoorzitter wilde echter de vergadering pas beleggen, wanneer de regering het bewuste rapport naar de Staten heeft gestuurd

Statenvoorzitter Mike Franco (PAIS) wenst aangevraagde vergadering pas te beleggen wanneer de regering het doorlichtings rapport Curacaohuis naar Staten heeft gestuurd

WILLEMSTAD — Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco (Pais) accepteert niet dat hij beticht wordt van het niet-oproepen van vergaderingen die door de oppositie zijn aangevraagd.

In een felle brief aan onafhankelijk Statenlid Omayra Leeflang wijst hij de beschuldigingen krachtig van de hand.

In een mail had Leeflang de Statenvoorzitter ervan beschuldigd dat hij in de week van 18 april geen vergaderingen van de oppositie had opgeroepen en dat zij dus tot de conclusie moest komen dat hij verzoeken van de coalitiefracties zou bevoordelen.

Maar volgens Franco had Leeflang aan hem laten weten dat zij in de week van 11 tot en met 15 april uitlandig zou zijn. Dit was voor hem aanleiding om geen enkele door haar opgevraagde vergadering op te roepen.

Franco gaat ook in op het verwijt van Leeflang dat de door haar aangevraagde vergadering over het laatste rapport over het Curaçaohuis nog steeds niet is opgeroepen. Het verzoek van Leeflang dateert van 19 februari jl. De Statenvoorzitter wilde echter de vergadering pas beleggen, wanneer de regering het bewuste rapport naar de Staten heeft gestuurd. Het verzoek van de Griffie van de Staten aan de regering dateert van 24 maart. Toen een antwoord uitbleef, volgde op 14 april een reminder. Maar op diezelfde dag kwam het rapport bij de Staten binnen.

“Maar op dat moment waren de oproepen voor de vergaderingen voor de week van 18 april al de deur uitgegaan.”

Het is de bedoeling dat de bewuste vergadering in de eerstvolgende vergaderweek van het parlement op de agenda zal verschijnen, aldus Franco.

De Statenvoorzitter wijst er verder op dat drie van de vier vergaderingen die in de week van 18 april zijn gehouden, mede zijn aangevraagd door Leeflang zelf.

“Ik betreur het dat u in uw mail de indruk wilt wekken dat ik partijdig zou zijn bij het agenderen van vergaderingen van de Staten, maar u geeft niet aan dat drie vergaderingen die op de agenda staan door onder meer uw persoon zijn aangevraagd.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *