OM | Onderzoek naar fraude, valsheid in geschrifte en witwassen

Investigation regarding fraud, forgery and money laundering

Investigation Opal regarding fraud, forgery and money laundering

Het Recherche Samenwerkingsteam (RST) heeft gisteren en vandaag onder leiding van de rechter commissaris twee huiszoekingen verricht op twee verschillende locaties op St. Maarten, te weten in een huis en bij een Trust Kantoor.

De doorzoekingen zijn gedaan in het kader van een onderzoek dat in februari is opgestart naar mogelijke gevallen van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen. Dit onderzoek komt voort uit de zaak tegen onder meer de Buncampers en een gepensioneerde notaris.

Uit dat onderzoek bleek dat vermoedelijk meerdere mensen gebruik zouden hebben gemaakt van dit Trustkantoor om belasting te ontduiken.

Verschillende administratieve bescheiden, bestanden, computers en andere digitale gegevensdragers zijn voor onderzoek in beslag genomen. Er zijn geen arrestaties verricht, maar het onderzoek is nog in volle gang.

+++++++++++++++

Investigation regarding fraud, forgery and money laundering

The Kingdom Detectives Cooperation Team (RST), conducted two searches yesterday and today under the authority of the investigating judge. The searches took place at a house and at a Trust Company.

The searches took place in light of an investigation that started in February concerning possible tax fraud, facilitating of tax fraud, forgery and money laundering.

This investigation stems from the case against among others the Buncampers and a retired notary, which showed that allegedly other persons may have used this Trust Company to evade taxes.

Several documents, files, computers and other digital information carriers were confiscated. No arrests have been made, but the investigation is still ongoing.

Bron: Openbaar Ministerie Sint Maarten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *