28 C
Willemstad
• woensdag 29 mei 2024

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 23 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 22, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Ernstig wanbeleid bij Aqualectra en RdK tijdens kabinet-Schotte

HomeMediaAmigoe | Ernstig wanbeleid bij Aqualectra en RdK tijdens kabinet-Schotte
Huub Willems,
Aqualectra volgens de conclusies van het onderzoek bijna failliet; ook bij RdK sprake van ernstig wanbeleid

WILLEMSTAD — Bij zowel Aqualectra als de Refineria di Kòrsou (RdK) was onder het kabinet-Schotte sprake van ernstig wanbeleid. Dit is de conclusie van de civiele enquête naar het beleid en gang van zaken daar.

Het wanbeleid werd geheel veroorzaakt ‘doordat de politiek zich direct met de bedrijfsvoering van beide bedrijven ging bemoeien’. Aqualectra is daardoor momenteel bijna failliet. Dat meldt onderzoeker Huub Willems in zijn conclusie, die de Amigoe in haar bezit heeft.

Uit het verslag kan geconcludeerd worden dat er in dit geval geen sprake is van wettelijke strafbare feiten, maar wel feiten die in strijd zijn met het bestuursrechtelijk c.q. algemeen belang. Ook is eruit te halen dat het wanbeleid dus door de toenmalige regering-Schotte is veroorzaakt, waarvan uiteindelijk de bevolking de rekening moet betalen of al heeft betaald. De overheid zal dus hiertegen moeten optreden, aangezien het Openbaar Ministerie in dit geval geen strafvorderlijk belang heeft.

Bij Aqualectra werden eind 2010 de commissarissen ontslagen, gevolgd door de benoeming van Oswald van der Dijs als president-commissaris bij Aqualectra, die tevens dezelfde functie bij RdK bekleedde.

Directie aan banden

De toenmalige directie, die een zakelijk, van de politiek onafhankelijk beleid voorstond, werd in haar bestuurshandelen totaal beperkt en aan banden gelegd, zoals door de introductie van de eis om vooraf toestemming te vragen voor transacties boven de 50 gulden. Hierdoor is in feite de Raad van Commissarissen (RvC) op de stoel van de directie gaan zitten.

De statuten werden vervolgens bij alle nv’s gewijzigd tot modelstatuten. De commissarissen zijn vervolgens op eigen houtje belangrijke contracten met derden aangegaan (waaronder het auditrapport van het Amerikaanse bedrijf van forensische assessors FTI), dit in strijd met de statutaire vertegenwoordigingsregels en in strijd met de vigerende aanbestedingsregels van Aqualectra. Eén en ander heeft ook geresulteerd in vele vage opdrachten aan vage consultants, zoals Enrico Lai van Uptodate Consulting, aldus Willems.

Vlnr: RdK-President-Commissaris Oswald van der Dijs, premier Gerrit Schotte en RdK-(interim)-directeur Rudolph Garmes
Vlnr: RdK-President-Commissaris Oswald van der Dijs, premier Gerrit Schotte en RdK-(interim)-directeur Rudolph Garmes

“Het wanbeleid van de RvC en de aandeelhouder werd vervolgens uitgespreid over het hele spectrum van de bedrijfsvoering van Aqualectra.” Zo werd de productiemix ad hoc aangepast om zonne-energie op grote schaal mogelijk te maken en werd direct een Memorandum of Understanding gesloten met het onbekende bedrijf Assyce voor ontwikkeling van het zonnepanelenproject, wat later weer werd afgeblazen. Ook werden aggreko’s ad hoc teruggestuurd en werd de bestaande productiecapaciteit niet meer onderhouden, waardoor de bedrijfsvoering in gevaar kwam en wat vele black-outs tot gevolg had. “De ernst van dit wanbeleid werd nog eens geaccentueerd door het uitblijven van businessplannen en begrotingen, en het niet of veel te laat opmaken en deponeren van jaarrekeningen, waardoor enig inzicht in de bedrijfsvoering niet of pas veel te laat mogelijk was.”

Rand faillissement

Dit alles heeft ervoor gezorgd dat de Aqualectra nu ‘aan de rand van faillissement staat, terwijl in deze uiterst precaire situatie de RvC geen enkele actie onderneemt om het tij te keren voor het te laat is’.

Een aantal punten springen eruit: het tarievenbeleid, de ‘onteigening’ zonder titel en compensatie van het aandelenbelang van Aqualectra in CUC’s Holding , die Aqualectra een directe schade heeft toegebracht van rond de 60 miljoen gulden.

Benoeming Van der Dijs

Ook bij de RdK is het een en ander begonnen met het opzij zetten van de bestaande RvC en directie en de benoeming van Oswald van der Dijs. Zijn benoeming bij beide bedrijven was een belangrijke volgende stap van controle over beide nv’s, aldus Willems. Bij RdK wordt als niet-verantwoord beleid genoemd dat vele tientallen, zo niet honderden miljoenen guldens zijn gespendeerd aan – beweerdelijke – investeringen in de BOO-centrale zonder dat daarop ook maar enige fatsoenlijke controle mogelijk is en daarmee ook zonder dat kan worden vastgesteld dat de gelden waarvan is gezegd dat deze voor de BOO-centrale waren bestemd, ook daadwerkelijk daarvoor zijn aangewend.

Oswald van der Dijs
Oswald van der Dijs

“Na het aantreden van het kabinet-Schotte op 10 oktober 2010, zijn dus bij beide bedrijven Raden van Commissarissen benoemd die onder leiding van president-commissaris (Van der Dijs, red.) – bij beide vennootschappen overigens dezelfde persoon, hetgeen reeds op zichzelf gezien de over en weer spelende belangen te denken geeft – alle macht en zeggenschap naar zich hebben toegetrokken en de bestuursfuncties aan alle zittende of nieuw aangetreden bestuurders hebben ontnomen”, aldus het verslag.

“Op geen enkele wijze is ook maar een begin van bewijs aan te treffen voor de eventuele stelling dat dit laatste zou kunnen worden gerechtvaardigd door verwijzing naar het gebrek aan bestuurlijke kwaliteiten van deze bestuurders of naar ondeugdelijke uitoefening van hun bestuurlijke functie.” De beginselen van een behoorlijke corporate governance zijn aldus op grove manier geschonden en van een systeem van checks and balances, zoals dat ingevolge die beginselen en uit de wet en de statuten van de vennootschappen – dwingend – moet gelden, was in het geheel geen sprake meer, aldus Willems.

Verder is op geen enkel manier gebleken dat de bestuurders ook maar een begin van bekwaamheid hebben getoond leiding te kunnen geven, maar hebben dat uitbesteed aan derden door het aangaan van geldverslindende contracten in verschillende variaties, voegt hij toe. “Niet alleen zijn daar zeer grote werken mee gemoeid geweest, ook is niet gebleken dat het aantrekken van al die derden op enige positieve wijze heeft bijgedragen aan een betere gang van zaken.”


Bevolking de dupe

Dat het gevoerde beleid negatieve financiële gevolgen heeft gehad, is niet alleen op het niveau van beide nv’s waarneembaar. Willems haalt ook de jaarrekening over 2014 van het Land aan, om te benadrukken dat ook de bevolking negatieve gevolgen heeft ondervonden en uiteindelijk dus daarvoor opdraait.

Ook bij Curoil zijn enige op- en aanmerkingen, maar die vallen in het niet vergeleken bij Aqualectra en RdK, aldus Willems. Uiteindelijk lijkt Curoil 2011 en 2012 goed te hebben doorstaan. “Behalve dat de directie en RvC de onderneming redelijk op koers hebben kunnen houden, is een verklaring daarin gelegen dat zich bij Curoil in oktober 2010 niet een gemakkelijk aan te grijpen feit voordeed, onder het voorwendsel dat het algemeen belang op het spel stond, en het zittende management dat belang onvoldoende diende, zou lijken te rechtvaardigen.”

Bron: Amigoe

25 reacties

 1. Nou Jos, PS heeft vooral veel voor zichzelf bereikt.

  De helft van de famille Wiels bivakeert op onze kosten in de Capriles kliniek, en de anders helft is zo gestoord dat ze zelfs daar niet geholpen konden worden (Fraudelyne en Wacko Werner) en kregen daarom regeringsfuncties.

 2. @Mossel, je hebt het mis. Ik ben tegen elke vorm van zelfverrijking op kosten van de belastingbetaler en. Maakt niet uit wie je bent. Nogmaals, het gaat mij niet om de persoon, maar om het beleid. Als die goed voor de gemeenschap dan krijgt dat partij mijn steun. De enige partij die wat bereikt heeft voor onze gemeenschap is de PS.
  Ben ook tegen nep- consultants/zakkenvullers.

 3. Vrijheid van meningsuiting is een groot goed, maar als die meningen fruit worden door iemand zonder verstandelijke vermogens moet die persoon misschien tegen zichzelf in bescherming worden genomen.

  Ik heb het beste voor met Stanley en zou waarom vraag zien dat hij geblockt wordt op dit forum.

  Is het niet voor hem, dan voor zijn kinderen.

 4. Nou, dat gaat gebeuren. Hij zal het winnen. Waar ligt het aan? jullie. De bevolking die kiest altijd voor de persoon die hun moeilijkheden kent. Schotte laat mij denken aan Papa Godett. Hij gaat in alle wijken. Zegt gewoon waar het opstaat. Vraag je hem zal hij hij altijd een eerlijk antwoordt geven. De bevolking kent hem. Ik hoef geen Moerstaal te spreken dat u, mij begrijpt.
  Er heerst een groot probleem. Doe mee of vertrek. Mijn beste vrienden zijn Nederlanders. twee, van mijn kinderen zijn in Nederland geboren. Mijn vrienden praat wat u wil kijk echt eerst naar uw zelf. Schotte wint. Wat doet u? Waarom? Ik weet. De bevolking kiest ervoor. Ik luister elke dag radio en tv. Doe mee of vertrek. Mijn stelling. Heb respect voor een bevolking. U, noemt hun dom. U bent slim of uzelf, zonder problemen te willrn verrijken. Ach.

 5. Vm. commissaris van Aqualectra Werner Wiels, broer van Helmin Wiels, in 2006 afgetreden als directuer ivm fraude bij AMFO.
  Ja dat is zeker dezelfde.

 6. Gerrit Schotten deze naam ga ik bij de rechter claime omdat deze naam is een merk naam en zo te zien niemand heb deze gedacht of weetje maak een cd van en ik weet het zeker dat hij zal nummer een staan in de top 100.
  ik weet het niet ze hebben deze man gepakt om zijn leefden kapot te maken dat is de doel en dat gebeurd ook.
  curacao is niet cuba dat er alleen maar een persoon die bepaald wat het zal gebeuren nee wij hebben een parlamento en deze is gewoon niet werkzaam en ook doet ze niets alleen maar geld van de bevolking nemen en leugens vertellen dat ze blijven doen wat ze doen nu.

 7. oke uiteindelijk is de rijks Ministerrraad verantwoordelijk, want die heeft op voordracht van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen groen licht gegeven. Deze had van de laatste Minister President van de Nederlandse Antillen het groene licht gekregen. Doordat de screening niet werd uitgevoerd of niet klaar was en toch 10-10-10 door te zetten is alles fout gegaan.

  want we moeten niet vergeten dat het toenmalige bestuurscollege van het eilandsgebied Curacao de taken over ging nemen van de regering van de Nederlandse Antillen.

  voor de toenmalige leden van het bestuur eilandsgebied een rol die niet zo gevoelig was heeft de gezaghebber nooit een screening voor hoeven uit te voeren.

  terecht vind ik dan ook om de rijks regering van het Koninkrijk der Nederlanden aan te klagen voor dit wanbeleid. Deze zijn aansprakelijk voor de verdwenen gelden. waardoor ons volk de afgelopen 4 jaren extra voor heeft moeten bloeden in de vorm van belasting verhogingen.
  De Rijks regering heeft te snel goedkeuring gegeven.

 8. @Potver3. Het is correct als je zegt dat de regering Schotte verantwoordelijk was voor de benoemingen. Maar Geomaly Martis is verantwoordelijk voor de adviezen hierover. Deze worden doorgaans overgenomen. Op SOAB stonden alle gegeven adviezen: negatief of positief.

  Opmerkelijk genoeg niet die van de familie dos Santos en familie van der Dijs. Martis als Raad van Toezicht op de Veiliheidsdienst is niet alleen verantwoordelijk voor de screenings van deze mensen bij de VDC, maar ook voor zijn adviezen aan de regering. En als hij de adviezen over hun capaciteiten en bekwaamheden niet publiceert (waar het volk wel voor moet betalen) dan zijn de walmen van rook wel erg dik.

 9. En dan die YDK die maar Nederland van alles de schuld geven terwijl het eiland wordt leeggeroofd door Eigen YDK!

  en Wiels en Van der Dijs zijn hoofdelijk aansprakelijk dus aanpakken!

 10. De heer Martis is niet verantwoordelijk voor de aanstellingen. Toenertijd was er nog geen Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (“SBTNO”) en daarom kreeg SOAB opdracht om te controleren dat de voordracht van kandidaten aan gestelde eisen voldeed (opleidingsniveau, statuten, belangenverstrengeling enz.). Na controle bracht SOAB advies uit waar al dan niet gehoor aan werd gegeven. De benoemingen geschiedde door de regering (betreffende Ministers).

 11. Moesten de Statenleden de regering niet controleren? En zo ja, waarom deden ze dat dan niet? Laten de kiezers zich weer voor een deel omkopen bij de aanstaande verkiezingen, waardoor de nieuwe regering ook de staatskas weer ten eigen bate kan leeghalen? Als de kiezer voor dat leeghalen niet langer verantwoordelijk wil zijn, moet er een integere regering en een integer en zelfstandig controlerend orgaan (Staten) komen. Maar als de partij uitmaakt wat er gebeurt en friends en family beloont, gaat het verkeerd. Daarvoor zijn wij als kiezer mede verantwoordelijk. Vooral als we ons laten inpakken door een paar grijpstuivers. Renée van Aller&John de Vries

 12. Zoals Observer beneden terecht opmerkt is het Geomaly Martes van de SOAB die verantwoordelijk was en is voor de aanstelling van de van der Dijs mafia bij Aqualectra.

  Sterker nog, Geomaly Martes is ook verantwoordelijk voor de aanstelling van Michael Romer, weer een schoothondje van Schotte, als hoofd van de veiligheidsdienst. Romer liet vervolgens het corrupte kabinet Schotte (Schotte, Jamaloodin, Hakim en het viswijf van Boca Sami, Constantia) ongescreend benoemen.

  Hoe is Geomaly Martes nog te handhaven als hoofd van het SOAB dat toezicht op de overheid uitoefent? Deze man dient na het rapport Willems op staande voet ontslagen te worden, aansprakelijk gesteld worden voor de miljardenschade die hij heeft aangericht en voor de tuchtrechter te worden gesleept.

 13. Correct Potver3. Met dit verschil: Oswald van der Dijs is bij RdK en Aqualectra voorgedragen door Gerrit Schotte, maar en bekwaam en competent bevonden door Geomaly Martis (SOAB). Dat dat niet deugde wist Geomaly zelf ook wel, de benoeming rammelde van belangenconflicten (Lovers). En was bovendien (net als die van Robbie, Luigi en Amparo dos Santos bij het goktoezichtsorgananen), niet terug te vinden op de SOAB website (alle andere benoemingen wel).

  Dat Schotte een uiterst corrupte boef was wisten we al.

  Maar het was Geomaly verantwoordelijkheid dat Ossie benoemd werd. Zonder zijn goedkeuring hadden we geen failliete Aqualectra en waren er geen honderden miljoenen verdampt?

  Geomaly Martis is hoofdelijk – en gezien de aantoonbare corruptie – wat mij betreft eveneens persoonlijk aansprakelijk. Ontslag op staande voet lijkt me een eerste goede stap.

 14. Hoe zie je liefst een van der Dijs? 50 centimeter onder de grond of zo koud als ijs.

  Wat een criminele bende is die familie zeg, stuk voor stuk ratten zijn het.

 15. En dit onderzoek heeft dus 600.00,00 en nog eenbeetje gekost, nou ik had het voor een stuk minder gedaan en in een veel kortere tijd een paar maanden, als wat in dit rappoort staat heeft hij waarschijnlijk uit de kranten, aangezien dit hele verhaal ” rappoort” zo uit de kranten kan zijn overgeschreven worden, en dan zit je er niet veel naast ja hooguit het juridische taal gebruik.Een ding weten wij nu wel zeker dat Gerrit de Raaf samen met zijn schoonpapa in korte tijd via allerlij en niet te kontroleren omwegen miljoenen in hun zakken hebben gepropt en niet te vergeten hun maffia vrienden. En daarom willen zij kosten wat het kost weer aan de macht, omdat het stelen zo snel en makelijk ging, jongens jongens wat hebben zij het volk leeg geroofd waar het volk nu nog jaren last van heeft, ik zou zeggen lekker gaan stemmen op Gerrit de Raaf met zijn Sjors en Jimmie maffia club.

 16. Men kan zich natuurlijk afvragen of betreffende personen die het toenmalige beleid uitgevoerd hebben alsnog verantwoordelijk gesteld kunnen worden.
  Misschien zou een referendum hierover meer licht kunnen brengen in de betreffende ” donkere tijden”!
  Wij, als bevolking van Curacao, waarop alle verliezen verhaald zijn, kunnen toch eisen dat deze ” misbruikers” ter verantwoording geroepen worden?

 17. Tja, dat krijg je als nos dushi hende massaal op een frauderende corrupte vreemdgaande verkeersmoordenaar stemmen die vervolgens alleen maar louche vriendjes, met name uit de van der Dijs mafia, aanstelde.

  Eigen schuld dikke bult.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties