Amigoe | Code corporate governance moet simpeler

corporate governance

corporate governance

WILLEMSTAD — De code corporate governance is niet transparant en stug opgesteld. Volgens de commissie die de code heeft geanalyseerd bemoeilijkt dit de implementatie van de code voor bestuurders.

Daarom moet er een continu vormingstraject voor bestuurders komen. Dat is een van de aanbevelingen uit het rapport van de evaluatiecommissie dat binnenkort wordt geïmplementeerd.

Enkele stakeholders beschouwen de code als niet werkbaar of als een obstakel en zijn hierdoor niet gauw geneigd proactief te werken aan de implementatie van de code. Volgens de commissie is het feit dat wij op Curaçao een code hebben op zichzelf al een succes. Wel moet er worden opgemerkt dat wij bij de naleving daarvan nog een lange weg te bewandelen hebben. De principes en ‘best practices’ van behoorlijk bestuur leven niet genoeg bij de betrokkenen. Ook het thema interne controle en risicobeheersing krijgt onvoldoende aandacht in de Raden van Commissarissen.

Na 10-10-‘10 werd de code corporate governance van kracht. De code heeft als doel dat de beginselen van goed bestuur worden toegepast in de overheidsvennootschappen en -stichtingen. De algemene bepalingen van de code schrijft voor dat de overheidsvennootschappen en stichtingen een Raad van Commissarissen-model moeten hebben. Het merendeel van de bedrijven voldoet hier ook aan. Bij de stichtingen is dat een ander verhaal. Van de zeventien stichtingen zijn amper vier stichtingen overgegaan op het Raad van Commissaris-model. Hun statuten zijn hiervoor niet aangepast. De stichtingen beschikken vaak niet over de tools om de code te implementeren. Dat is volgens de commissie iets waar rekening mee gehouden moet worden.

De evaluatiecommissie keek vijf jaar na de invoering van de code naar de toepassing, uitleg en naleving van de corporate governance wet- en regelgeving. In december vorig jaar werd het rapport aan minister van Financiën José Jardim aangeboden. Mike Willem is de voorzitter van de commissie. De commissie bestaat naast Willem uit Dave Liqui-Lung (vicevoorzitter), Claudine Merkies (secretaris), Theo Caris, Wilfred Flocker, Etienne Ys en Sueena Francisco. De leden van de commissie zijn gevraagd vanwege hun deskundigheid en ervaring op het gebied van corporate governance, rechtspersonen, openbaar bestuur en staatsrecht.

De commissie begon met een analyse in het veld en bekeek of de code corporate governance er leeft. Om zoveel mogelijk input te krijgen heeft de commissie gesproken met de aandeelhouder, het parlement en stakeholders waaronder de associatie van accountants en deskundigen die zich met de materie hebben beziggehouden. Daarnaast zijn de ervaringen van de gemeenschap meegenomen en internationale ontwikkelingen op dit terrein.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | Code corporate governance moet simpeler

  1. Simpeler? Misschien vertalen in het papiamentu?
    Ook SBTNO evaluren en waar nodig versterken daar de gemeenschap nog steeds opgezadeld wordt met RvC’s (of RvTs) die niet ‘up to the job’ zijn. Het desastreuze resultaat (KPMG en UTS, Benoeming CAH directeur, consessies CPA, enz…) lezen we dagelijks in de krant.

  2. stug, er moet een vreselijke dikke muur voor staan. Te moeilijk ach met dit niveau kan je beter zeggen handen in de zakken houden en blijven fluiten , zodat ze niet kunnen graaien.

  3. De code corporate governance is een prachtige middel om zich achter te verschuilen. Het klinkt mooi en verschaft de gebruiker een status. Een status van: “u kunt ons vertrouwen”

    In de bijbel staan “De Tien Geboden.” Ook loze kreten, die dagelijks vertrapt worden. Toch verschuilen we ons vaak achter de kreet: “christelijke normen en waarden”

    De code corporate governance & de tien geboden: het klinkt mooi, maar… je hebt er niets aan!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *