Amigoe | Bestemming Oostpunt ondanks bezwaren ongewijzigd

Bestemming Oostpuntondanks bezwaren ongewijzigd

Bestemmingwijziging Oostpunt bleef ondanks bezwaren ongewijzigd

WILLEMSTAD — In hoeverre zijn de bezwaren in overweging genomen bij de concept-bestemmingswijziging van Oostpunt, vragen de belanghebbenden die bezwaren hebben ingediend zich af.

Dit omdat de bestemmingskaart, die samen met de ontwerp-Landsverordening voor advies bij de Raad van Advies (RvA) ligt, door de jaren heen vrijwel ongewijzigd is gebleven. Op deze bestemmingskaart wordt uitgegaan van ontwikkeling van de kuststrook. De zorg gaat daarom uit naar de impact op het rif. Het VVRP-ministerie bevestigt dat de kaart ongewijzigd is, maar geeft aan dat de bezwaren ‘wel degelijk in de wettekst zijn meegenomen’.

Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) presenteerde in 2014 een ‘gecorrigeerde bestemmingskaart Oostpunt’ aan de Raad van Ministers. Deze kaart, die een ‘zoning plan’ (vlekkenkaart) bevat, werd als zijnde ‘een nieuwe bestemmingskaart’ gepresenteerd. Het betrof volgens het ministerie een aangepaste versie van de kaart, waarin de ‘zienswijzen’ (bezwaren van stichtingen/particulieren tegen de ontwikkelingsplannen) waren verwerkt. Aangezien de zienswijzen in 2013 pas konden worden ingediend, en de kaart aan wal die in 2014 door de RvM geaccordeerd werd, een oude ongewijzigde kaart uit mei 2011 betrof, kon dit onmogelijk een ‘gecorrigeerde’ kaart zijn.

VVRP-minister Suzy Camelia-Römer (PNP) zegt: “Ik kan natuurlijk niet van ieder stuk van een dossier op de hoogte zijn. Vandaar dat ik hierover bij de secretaris-generaal – die geodeet (landmeetkundige) is – navraag heb gedaan en de opdracht heb verstrekt om er zorg voor te dragen dat de juiste kaart gehanteerd wordt.”

De kaart, die afgelopen week door het ministerie na een LOB-verzoek ter inzage aan Carmabi werd geleverd, blijkt qua bestemming/zoning nog steeds ongewijzigd te zijn. Slechts de kleuren zijn gewijzigd, omdat nu dezelfde legenda (de uitleg wat de afzonderlijke symbolen betekenen, red.) als van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) wordt gebruikt. De oude kaart uit 2011, de kaart die door de RvM in 2014 werd geaccordeerd en de kaart die nu recentelijk door Carmabi is ontvangen, zijn vrijwel identiek.

De overheid wil met een reeds geformuleerde ontwerp-Landsverordening een bestemmingswijziging van het EOP voor Oostpunt doorvoeren. Carmabi wijst er (wederom) op dat de zoning van de kaart slechts gebaseerd is op twee korte veldstudies, van vijf en tien dagen, binnen een ‘planning study’ aan wal uitgevoerd door Wolff Landscape Architecture, Inc. en Langan Engineering & Enviromental Services. Aan de hand van deze ‘planning study’ werd de bewuste kaart opgemaakt.

De impact van de ontwikkelingen op het koraalrif, dat eigendom van het Land is, werd daarbij buiten beschouwing gelaten. Er wordt geen rekening gehouden met de bijzondere onderwaternatuur van het rif langs de kust. De kustlijn heeft (met uitzondering van de dunne stroken van de lagunes) overwegend de bestemming ‘stedelijk woongebied’ en ‘toeristisch gebied’ meegekregen. Uit de grootste koraalwetenschappelijke studie ooit in het Caribisch gebied, uitgevoerd na 2011 (het jaar waaruit de oude kaart stamt), blijkt dat het rif van Oostpunt bij de drie best bewaarde riffen in het Caribisch gebied behoort. De studie werd onder leiding van emeritus prof. dr. Jeremy Jackson uitgevoerd. Hij was jarenlang hoofdwetenschapper van het ‘Smithsonian Tropical Research Institute’ in Panama. Binnen dit onderzoek werden onder meer 35.000 studies uit de periode 1969-2012 samengevat.

Zeespiegelstijging

Omdat de bestemming van de kustlijn volgens de huidige plannen een dichte bebouwing toe zou staan, wijst wetenschappelijk directeur van Carmabi Mark Vermeij op de gevolgen van klimaatverandering en de stijgende zeespiegel. Ook wijst hij op het belang van een gezond koraalrif, onder meer het vermogen om verwoestende krachten van stormen te absorberen, dat als buffer voor de kust werkt. Opmerkelijk is dat de overheid bij de ontwikkeling van het Rifgebied wel rekening houdt met de gevolgen van klimaatverandering en in het geval van Oostpunt niet.

De secretaris-generaal van VVRP licht toe dat de bezwaren ‘wel degelijk zijn meegenomen’. “Zo heeft men de wettekst van de concept-Landsverordening zodanig aangepast dat voor zover het de gronden van Oostpunt betreft, de ontwikkelingen slechts plaats kunnen vinden als er voorwaarden worden gesteld en maatregelen worden getroffen ter bescherming en behoud van het mariene milieu. Dan wel voorkoming van verontreiniging van het zeewater als gevolg van bouwactiviteiten of mogelijke activiteiten die gepaard gaan met het gebruik, na realisatie van de bouwwerkzaamheden. Dit om te voorkomen dat er meer regen-, storm-, riool- of ander soort water de zee in stroomt of andere verontreiniging van het zeewater plaatsvindt.”

‘Ontwikkeling kust funest

“Als men stelt dat er langs de kust duurzaam ontwikkeld kan worden, zonder negatieve effecten voor het koraalrif, ben ik daar zeer sceptisch over. Dit heeft zich namelijk nergens ter wereld bewezen!”, heeft emeritus prof. dr. Rolf Bak in het verleden tegenover de Amigoe verklaard met betrekking tot de plannen voor de ontwikkeling van Oostpunt. Bak heeft op wereldniveau de langstlopende koraalwetenschappelijke studie lopen (43 jaar), waarbinnen ook de gesteldheid van het rif van Oostpunt gemonitord wordt, was jarenlang verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en is nu medewerker van het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) en actief lid van The International Society for Reef Studies (ISRS). “Dat er wereldwijd nog nergens sprake is van een beproefde methode, durf ik wel te stellen. Dit aangezien ik voor onderzoek heel wat van de wereld heb afgereisd”, aldus Bak. Hij verklaarde ook dat ‘als men daadwerkelijk tot ontwikkeling zou overgaan vanaf Lagun Blanku tot aan Punt Kanon, het rif ‘met zekerheid binnen 4,5 jaar kapot zal gaan ofwel af zal sterven’. “Dat staat vast”, aldus Bak.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *