Amigoe | Beroepszaak Amerigo Thodé volgende week

Beroepszaak Amerigo Thodé volgende week

Nog geen beslissing aangifte tegen Pais-leden

WILLEMSTAD — Drie rechters van het hof zullen volgende week donderdag het door MFK-Statenlid Amerigo Thodé ingestelde beroep tegen zijn vonnis behandelen.

Zoals bekend werd hij op 8 januari jl. in de zaak ‘Mantel’ veroordeeld tot een boete van 1400 gulden, te vervangen door 24 dagen cel en twee jaar proeftijd, voor het opzettelijk schenden van ambtsgeheim van 4 tot en met 19 september 2014.

Officier Clarelli Hato-Willems eiste op 16 december vorig jaar 2500 gulden boete tegen hem, waarvan de helft voorwaardelijk – te vervangen met 25 dagen hechtenis – en twee jaar proeftijd. Thodé heeft volgens de rechter artikel 2:232 van het Wetboek van Strafrecht, alsmede artikel 59 van het Reglement van Orde voor de Staten (RvO) willens en wetens overtreden tijdens een radio-interview op 5 september vorig jaar en de persconferentie van zijn partij op 19 september, door informatie naar buiten te brengen die tijdens een besloten vergadering op 4 september met het College financieel toezicht (Cft) werd besproken.

“De samenleving heeft er belang bij dat de bespreking van onderwerpen in de Vaste Commissies van de Staten niet in het openbaar plaatsvindt, bijvoorbeeld omdat het gaat over overleg over nog onvoldragen voorstellen en standpunten. Dit is een algemeen belang dat bescherming behoeft”,

aldus de rechter.

Volgens advocaat Chester Peterson had Thodé ontslagen moeten worden van alle rechtsvervolging wegens een geslaagd beroep op overmacht, aangezien hij niet anders kon dan de informatie naar buiten brengen. De verdediging benadrukte dat het belang van de waarheid over het door de regering gevoerde beleid terzake de publieke middelen in dit geval zwaarder woog dan de wettelijke plicht tot geheimhouding.

Het is echter niet aannemelijk geworden dat er sprake is geweest van een dermate zwaarwegend belang dat het voor Thodé gerechtvaardigd was om zijn plicht te schenden. Hij had ook alternatieven, aldus de rechter. Zo had hij Cft-voorzitter Age Bakker om toestemming kunnen vragen. Peterson:

“Volgens mij realiseert de rechter zich niet in welke samenleving ze woont en ook niet de omvang van haar vonnis. Ik denk het niet, maar als ze gelijk heeft, betekent dit dat het OM ook Pais en de leden Alison Manuel (de medewerker die de foto heeft gemaakt), Marcolino Franco (Statenvoorzitter) en Hensley Koeiman (MANleider) moet vervolgen. Maar ja, het OM is niet integer.”

Aangifte

Om te testen of het OM met twee maten meet, heeft Peterson op 19 januari jl. namens de politieke partij MFK een aangifte ingediend bij het OM tegen de Pais-leden Rosaria, Statenvoorzitter Franco en Alison Manuel, en ook tegen Koeiman en Cft-voorzitter Bakker. MFK eist van het OM dat ook deze personen strafrechtelijk vervolgd worden voor het schenden van ambtsgeheim.

Thodé herhaalde vandaag wat zijn advocaat ter zitting had betoogd, dat deze personen dezelfde strafbare feiten hebben gepleegd, namelijk schending van ambtsgeheim (overtreding van artikel 2:232 van het Wetboek van Strafrecht, en schending van artikel 58 en 59 van het Reglement van de Orde van de Staten), en dat het OM al hiertegen had moeten optreden. “Gelijke monniken, gelijke kappen”, benadrukt hij.

En indien er geen sprake is geweest van politieke vervolging van Thodé, mag van het OM worden verwacht dat het de vervolging van degenen tegen wie nu deze aangifte is gedaan, reeds heeft opgepakt.”

De aangifte werd onderbouwd met een lang verslag van diverse uitspraken en publicaties gedaan door de genoemde personen, en is ondertekend door MFK-leider Gerrit Schotte, secretaris-generaal Sithree van Heydoorn en voorzitter Dorothy Pieters-Janga. Zo heeft Rosaria als lid van de Vaste Commissie van Financiën van de Staten en die de besloten vergadering van 4 september 2014 tussen deze commissie en het Cft voorzat, net als Franco opzettelijk en bovendien vóór de uitspraken van Thodé, al geheime informatie publiekelijk gemaakt op de Pais-website op 5 september.

Medewerker Manuel heeft tijdens diezelfde besloten vergadering foto’s gemaakt van de aanwezigen, die later in de media werden gepubliceerd. Bovendien heeft Bakker zelf ook tijdens diverse interviews geheime informatie over de besloten vergadering openbaar gemaakt. Koeiman heeft hetzelfde gedaan en MFK haalt een artikel in ochtendkrant Extra aan van 5 september 2014 en een radio-interview bij Radio Mas op dezelfde dag, die het OM al in zijn bezit heeft, als bewijs hiervoor.

Het OM heeft nog geen beslissing genomen over de ingediende aangifte, gaf OM-woordvoerder Norman Serphos desgevraagd aan.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | Beroepszaak Amerigo Thodé volgende week

  1. Amerigo heeft zijn zoon tot drugsdealer opgevoed, heeft een broer met een strafblad wegens illegale import van auto onderdelen en is lid van de meest criminele partij die ons eiland ooit gehad heeft, dus zo vreemd is het niet dat hij veroordeeld wordt.

    In de familie Thode zijn de strafbladen langer dan de CV’s.

  2. Als Peterson een aanklacht indient tegen Rosaria, Koeiman en anderen toont hij toch de facto daarmee aan dat Thode terecht is veroordeeld wegens het schenden van het ambtsgeheim ? Immers als hij de veroordeling van verdachte T onterecht vindt, komt het wat komisch over om anderen voor de rechter te dagen voor hetzelfde vergrijp.

  3. ik hoop dat zijn straf een stuk hoger uit gaat vallen.
    De maffia moet aangepakt worden…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *