AD | Wiels verbaasd over lekken uit haar dossiers

Marvelyne Wiels - 2015 -1

Uit kort geding stukken Marvelyne Wiels versus Ombudsman Curacao blijkt dat Wiels vragen heeft over stukken aangaande haar opleiding Master Organisatie Coach van de Haagse Hogeschool te Rijswijk en stukken uit haar ABN AMRO periode

Marvelyne Wiels wil, of beter gezegd: eist, van de ombudsman dat alsnog alle stukken worden toegezonden die deel uitmaken van het onderzoek van de ombudsman naar de Gevolmachtigde minister van Curaçao in Den Haag.

Uit de specifieke opsomming blijkt in welke richting het onderzoek en de Nota van Voorlopige Bevindingen onder meer gaat.

Zo wil Wiels ‘uitdrukkelijk toezending’ van de e-mail van de Programmaleider Master Organisatie Coach van de Haagse Hogeschool te Rijswijk, drs. M.M. Sybesma van 31 oktober 2013. De Gevmin wil ‘de gehele e-mail en de daaraan voorafgaande correspondentie’ inclusief ‘het verzoek waar genoemde e-mail klaarblijkelijk een reactie op is’.

Verder noemt zij in correspondentie met de ombudsman specifiek ‘de stukken die afkomstig zijn van ABN Amro’, waar Wiels eerder – voordat zij voor het Land Curaçao ging werken – heeft gewerkt. Er bestaat het ernstige vermoeden dat de Gevmin heeft geknoeid met delen van haar curriculum vitae.

Wat betreft de documenten van ABN Amro Bank in Nederland en de Haagse Hogeschool wijst de advocaat van Wiels erop ‘dat deze niet door cliënte (lees: Wiels zelf, red.) aan u (lees: ombudsman Martijn, red.) ter beschikking zijn gesteld’.

,,Kennelijk gaat het om stukken die u langs andere weg heeft ontvangen.”

Los van de inhoud van die stukken ‘verbaast’ het Wiels dat ‘door medewerkers van die organisaties informatie uit haar dossiers dan wel over haar aan derden is verstrekt’.

,,Hier lijkt evident sprake van schending van privacy-regels en van geheimhoudingsverplichtingen. Dat is op zichzelf al zeer kwalijk.”

Naar de mening van de advocaat ‘is het niet behoorlijk om zulke stukken van twijfelachtige herkomst deel uit te laten maken van het dossier’. Er is dan al een paar keer heen en weer geschreven tussen Wiels en advocaat Van Rijn enerzijds en ombudsman Martijn anderzijds.

Onder andere over het beschikbaar stellen van de documenten, waar het onderzoek van de ombudsman op wordt gedragen. De Gevmin wil een lijst met een opsomming van de documenten. Daarop stuurt de ombudsman op 24 mei een documentenlijst met acht stukken.

Wiels vreest dat het oordeel van de ombudsman niet op de eerste plaats zal zijn gebaseerd op de uit de documenten af te leiden feiten en dat toch ook andere bronnen in de definitieve oordeelsvorming een rol zullen spelen. Daarom blijft de raadsman maar hameren op het ‘bekendmaken van de namen van de anonieme informanten’.

Ook wil de Gevmin voorkomen dat de bevindingen zijn gebaseerd op uitlatingen die zijn gedaan in de context van het parlementaire debat – ‘overigens in Nederland’ – en van de media.

,,Het gaat in die context veelal om opinies en niet om feiten. Het waarheidsgehalte is niet vastgesteld dan wel gewaarborgd.”

Eind mei, 26 mei om precies te zijn, laat Wiels weten dat tijd en tijdsdruk niet van belang zouden moeten of mogen zijn, althans niet het belangrijkste:

,,De zorgvuldigheid van het onderzoek heeft voorrang boven termijnen, waarvan de lengte overigens niet dwingend door de wet is voorgeschreven.”

Dan ook wordt al gedreigd met ‘nadere stappen indien noodzakelijk’. Als antwoord uitblijft, wordt op 1 juni richting ombudsman Martijn gesteld dat zolang er geen reactie komt ervan wordt uitgegaan dat de tot 28 mei gestelde termijn ‘tot nader bericht is verlengd’.

Maar het duurt niet lang voordat de ombudsman diezelfde nog laat weten dat het betreffende onderzoek is afgesloten. De ombudsman zal overgaan tot het opstellen van het eindrapport. Op 8 juni werd een verzoek voor een kort geding ingediend bij het Gerecht in Eerste Aanleg op Curaçao. De zaak tegen ombudsman en tegen Land Curaçao dient morgen.

Lees ook: Asjes: ‘Fundamentele bedenkingen’ Ombudsrapport

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

6 Reacties op “AD | Wiels verbaasd over lekken uit haar dossiers

 1. Cas di curacao is in een top buurt met veel exposure. Met veel ambassades in de buurt had curacao veel exposure en is makelijk bereikbaar.
  Nu verhuisd men naar een achtergestelde buurt.
  De Oude panden worden beneden de marktwaarde verkocht.
  De oude panden staan leeg terwijl men ergens anders huur betaalt.

  Sorry, maar ik snap niet wat gaande is. Maar er is iets fundamenteels mis met het eiland sinds 10.10.2010. Sinds 10.10.2010 is het eilandje geen millimeter vooruitgegaan.

 2. Heeeeeeeeeeeeeeeeel, veeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel.

 3. Marcia de M.

  Zp’n ordinair 3e klas figuur als Wiels heeft geen andere keuze dan te proberen het rapport tegen te houden. Dus kiest zij voor een KG. Ik denk nit dat dit in Europa maar ihb Nederland is voorgekomen dat er een KG wordt ingesteld tegen een door de regering gekozen onafhankelijke vertegenwoordiger. Het is te crazy voor woorden en kan ook alleen maar voor komen binnen de corruptie waar ons eiland in verkeerd. Er is jurisprudentie over dit soort zaken dus de rechtr kan daaruit putten.
  En hulde voor Martijn om geen namen vrij te geven van klokkenluiders dat is al helemaal te gek voor woorden..
  Dat wijf Wiels moet met pek en veren worden weggejaagd en alles terugbetalen wat zij onterecht heeft geind van de belastingbetaler.
  En Jasjes? Wat een wanstaltige slappe jas, vraag mmoet ook zijn wat weten ze van elkaar behalve heel VEEL.

 4. Stanley heeft gelijk, het is een schande dat de oppositie dit ordinaire viswijf haar gang laat gaan. Van de coalitie met de laffe Rosaria als dieptepunt hoef je niets te verwachten, maar dat zelfs de oppositie zich stil houdt?

  Al zit daar natuurlijk Schotte in, die wellicht niets van zich laat horen omdat hijzelf ook een meester was in het over de balk gooien van belastinggeld. Denk aan zijn idiote reizen met zijn privefotoslaaf en het sprekende mantelpak.

 5. stanley Held

  Beste heer van Aller, u en ik weten dat er een strop om haar nekt hangt die zij tracht te voorkomen. In elke gezonde politiekesamenleving was dit rapport allang kenbaar gemaakt. Nu wordt de ombudsvrouw, als corrupt betiteld. Deze kat maakt naast raare sprongen zeer hoge sprongen. Weet zeker de rechter trapt er niet in. Hoe hou ik een bevolking dom. Curacao heeft echt een zeer zwakke Oppositie. Neem hun ook kwalijk. Dit is de eerste keer in het koninkrijk geschiedenis dat dit gebeurd. Dit lijkt mij een dictaat.

 6. Renée van Aller

  Kennelijk heeft mevrouw Wiels ook het reclamebureau G2O ingehuurd. Die zijn bijzonder deskundig. Zij kunnen gebakken lucht bekwaam per kilo verkopen of u in de aanbieding doen. Goedkoop, maximaal twee per klant. Ook kan uw identiteit moeiteloos worden aangepast, zodat u merkvast bent en uw merk schittert als een zeldzame parel. Veel politici hebben een specialist voor politici politoeren aangetrokken. Is ook nodig met al die sociale media. Ze zullen uitglijders altijd ten strengste ontraden. Een spoedcursus Handboek der voorzichtigheid lijkt dringend noodzakelijk voor deze pretenderende parel. Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *