AD | Asjes: ‘Fundamentele bedenkingen’ Ombudsrapport

Premier Asjes keerde zich al op 7 mei tegen onderzoek ombudsman
naar ‘Gevmin’ Marvelyne Wiels

Premier Ivar Asjes (PS) heeft ‘fundamentele bedenkingen’ tegen onderdelen onderzoek door ombudsman Alba Martijn naar partijgenoot Marvelyne Wiels

Premier Ivar Asjes (PS) heeft ‘fundamentele bedenkingen’ tegen onderdelen onderzoek door ombudsman Martijn naar partijgenoot Marvelyne Wiels

Willemstad – Premier Ivar Asjes (PS) heeft ‘fundamentele bedenkingen’ tegen onderdelen van het onderzoek door ombudsman Alba Martijn naar zijn partijgenoot Gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels in Den Haag.

Dat blijkt uit het verzoek van de advocaten van Wiels om een kort geding tegen de ombudsman en/of het Land Curaçao. Nadat de ombudsman op 31 maart 2015 haar Nota van Voorlopige Bevindingen aan de minister van Algemene Zaken, Asjes, had gezonden en hem in de gelegenheid stelde hierop binnen zes weken te reageren, antwoordde Asjes al op 7 mei op de nota.

,,Hij heeft in dat kader zijn fundamentele bedenkingen tegen verschillende aspecten van het onderzoek geuit”,

aldus de raadslieden Arjen van Rijn uit Nederland en Salina Helder van het kantoor Inderson Advocaten op Curaçao.

Asjes heeft volgens hen onder meer gewezen op de constitutionele positie van de Gevolmachtigde minister; de integriteitstoets die ook ten aanzien van de ‘Gevmin’ al voorafgaande aan haar benoeming in juni 2013 is verricht; de controlefunctie die de Staten van Curaçao zelf hebben en hebben uitgeoefend; en de beperkingen die gelden met betrekking tot het vrijgeven van persoonsgegevens van personeel.

Morgen dient het kort geding. Dit naar aanleiding van een ambtshalve onderzoek dat ombudsman Martijn in het najaar van 2014 is geopend. Dat deed zij na

‘talrijke geluiden uit de gemeenschap, aanhoudende berichten in de lokale en Nederlandse kranten en vermeende ongenoegen van leden van de Rijksministerraad’ gedurende de daaraan voorafgaande vijftien maanden. Geluiden, berichten en ongenoegen over de aan de minister van Algemene Zaken toe te rekenen gedragingen van de Gevmin Wiels, die

‘geleid hebben tot het vermoeden bij de ombudsman dat betrokkene zich schuldig heeft gemaakt aan de schijn van niet-integer handelen’.

Volgens de advocaten van Wiels bevat de Nota van Voorlopige Bevindingen ‘een groot aantal uitspraken afkomstig uit verklaringen van tien anonieme informanten’ en ‘tevens wordt in de Nota gerefereerd aan ondersteunende documenten’.

Terwijl minister-president Asjes op 7 mei dus zijn ‘fundamentele bedenkingen’ uitte, vroeg de raadsman van Wiels op diezelfde dag om een verlenging van de termijn van twee weken. Zo valt te lezen in de stukken.

Ook dat op 11 mei Wiels zelf inhoudelijk reageerde op de Nota, althans ‘voor zover haar verantwoordelijkheid en de omstandigheden dat toelieten’.

Op 12 mei heeft de ombudsman de termijn voor het indienen van een reactie verlengd tot en met 28 mei. Ook stelde ombudsman Martijn dat het ambtshalve onderzoek wordt gedragen door talrijke documenten en dat haar oordeel dan ook op de eerste plaats gebaseerd zal zijn op het uit bedoelde documenten af te leiden feiten. En dus niet op informanten.

Zie ook: Wiels verbaasd over lekken uit haar dossiers

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

7 Reacties op “AD | Asjes: ‘Fundamentele bedenkingen’ Ombudsrapport

 1. Marcia de M.

  @Renée van Aller&John de Vries

  Helemaal correct. Sinds 2010 hebben we geen rechtsstaat meer op C. Het is dat rechters een oordeel uitspreken maar daar is alles mee gezegd.

 2. Het was te verwachtten dat Asjes met een dergelijke opmerking zou komen. Nu nog even rekken en vertragen en wachten tot Albeda eind van deze maand opstapt en dan spelen we het op die wijze dat de ombudsman als persoon en niet als instituut wordt gezien, en “helaas” is de persoon met ontslag dus kunnen we eigenlijk niets met wat dan gaat heten een “persoonlijk” rapport.

 3. Stanley, de Curacaose samenleving is wel dom. Anders laat ze zich niet vertegenwoordigen door Schotte, Constantia, Thode, Cooper en Wilsoe.

  Of is de samenleving corrupt? Of dom en corrupt?

  To the point: wij hebben fundamentele bedenkingen tegen Asjes, die het wangedrag van Fraudelyne maar met de mantel der liefde blijft bedekken. Wat weet Fraudelyne waar Asjes zo bang voor is?

 4. stanley Held

  Beste k, wacht de uitspraak maar af. Een ieder weet dat de ombudsvrouw, die zelf door de regering is aangesteld, de taak heeft om onafhankelijk van een ieder zaken die scheef zitten te melden ook van de regering. Normaal zou het rapport gepubliceerd moeten worden. Daarna kan de persoon zich van replieķ dienen. In dit geval heeft de persoon voor de publicatie inzage gehad. Met kunst en blijkbaar listgrepen, probeert de overheid dit te voorkomen. Ik hoop dat de zaak snel voorkomt. Een overheid stelt een ombudsman of vrouw aan om de sameleving een veilig gevoel te geven. In dit geval is de overheid zelf die haar ombudsvrouw niet vertrouwd. Dit slaat echt alles. De Curaçaose samenleving is niet dom. Dit heb ik nooit meegemaakt. Laten we zien wat het oordeel is van de rechter. Met verbazing heb ik dit proces gevolgd.

 5. Ik lees elke dag negatieve berichten over deze mevrouw maar wat heeft ze nu precies gedaan buiten haar CV ”verbloemen?”
  Iedereen herhaalt elkaar en en roept van alles, zoals keuken”weg” etc. wat niet blijkt te kloppen. Veel speculaties maar niets concreets.

 6. stanley Held

  Nee, Renee de rechter is niet gek. Weet u, dit slaat alles. Als het positief was hadden wij, weken vooraf gehoord. Zij weet dat het negatief is. Ik heb moeite dat ze nog steeds danst op de graf van haar broer. Het feit dat ze tegen een nationale bisschop, die wij zelf hebben aangesteld en die onafhankelijk haar oordeel mag geven vind ik raar.

 7. Renée van Aller

  Fundamentele bedenkingen zonder enige onderbouwing? Dit lijkt een fraai staaltje van politieke overlevingskunst. Wordt nog lastig voor de rechter om hier het recht objectief toe te passen. Als dat gebeurt zal een storm van politieke kritiek guur gaan waaien. Maar in een rechtsstaat is dat noodzakelijk of is de rechtsstaat voorgoed afgeschaft? Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *