32 C
Willemstad
• maandag 15 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

AD | Weer grote haast van Gijsbertha

HomeMediaAD | Weer grote haast van Gijsbertha
Instemming parlement gevraagd nog vóór behandeling aanpassing winstbelasting goksector met Egaming en offshore brievenbusmaatschappijen | Persbureau Curacao

Willemstad – Minister Kenneth Gijsbertha van Financiën heeft haast. Grote haast. Omdat dit jaar de overgangsregeling voor de offshore tot een einde komt en bedrijven nu op het punt staan te beslissen of ze op Curaçao gevestigd blijven of het eiland verlaten, met verlies aan banen.

Daarom vraagt hij het parlement nog deze week in te stemmen met een aanschrijving over de winstbelasting, om daarna het wetsvoorstel te behandelen. Hoewel Curaçao in verband met internationaal vereiste standaarden de afgelopen tijd al diverse bepalingen heeft aangepast – ‘om zich teweer te stellen tegen belastingontduiking en belastingontwijking en om eventuele schadelijke belastingregels te verwijderen’ – moet er toch nog méér gewijzigd worden.

Vanuit de Code of Conduct Group van de Europese Unie (EU) is te kennen gegeven dat de winstbelasting en de E-zonewetgeving aanvullende wijzigingen behoeven, en dan in het bijzonder de bepalingen die gericht zijn op buitenlandse afnemers van goederen of diensten en op bedrijven met buitenlandse aandeelhouders.

,,In het kader hiervan dient Curaçao ter voorkoming van plaatsing op de zwarte lijst van de EU, uiterlijk vóór 31 december 2019, haar wetgeving aan te passen”,

schrijft Gijsbertha in een ‘urgente’ brief aan de Staten. Dit heeft geleid tot een wetsvoorstel dat is afgestemd met de EU en daarmee geacht wordt te voldoen aan de op dit ogenblik gehanteerde minimumeisen van de EU.

Afstemming met en goedkeuring van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso) is nog niet afgerond, legt de minister uit, aangezien de Forum for Harmful Tax Practices (FHTP) begin april 2020 bijeen zal komen om fiscale regimes van jurisdicties te reviewen. De wetgeving is wel al voorgelegd aan het secretariaat van de FHTP.

,,Met het wetsvoorstel wordt niet alleen beoogd voorstellen te doen teneinde te voldoen aan de voorwaarden van de Oeso en de EU, maar ook wordt voorgesteld om de Curaçaose winstbelasting op een aantal punten te verbeteren en te vereenvoudigen.”

Vragen vanuit private sector

Met name vanwege de overgangsregeling voor de offshore, nu de Garantieverordening Winstbelasting 1993 in 2019 tot een einde komt, hebben diverse vragen vanuit de private sector de bewindsman over dit wetsvoorstel bereikt. Het einde van het jaar nadert en de op Curaçao gevestigde bedrijven, alsmede bedrijven die aan het overwegen zijn om zich op Curaçao te vestigen, willen weten waar zij aan toe zijn en wat het nieuwe wetsvoorstel met ingang van 1 januari 2020 voor hen zal betekenen.

,,Aan mij is daarom gevraagd om zo spoedig mogelijk de artikelen betreffende de winstbelasting voorafgaand aan de behandeling ervan in de Staten bekend te maken. Bedrijven staan namelijk nu op het punt om te beslissen of ze op Curaçao gevestigd blijven of dat ze Curaçao gaan verlaten, met mogelijk verlies van werkgelegenheid en mogelijke derving van inkomsten. Zij geven aan niet tot het einde van het jaar te kunnen wachten met het nemen van een beslissing tot het wetsvoorstel goedgekeurd is door de Staten en gepubliceerd.”

De vragen die Gijsbertha hierover hebben bereikt geven aanleiding om de artikelen betreffende de winstbelasting voorafgaand aan de behandeling ervan in de Staten bekend te maken.

,,Hierbij zijt opgemerkt dat het wetsvoorstel zoals het er nu ligt, goedgekeurd zal worden door de EU indien deze als zodanig door de Staten wordt aangenomen.”

De bewindsman doet het parlement het verzoek om – alvorens over te gaan tot publicatie van de aanschrijving – de goedkeuring van de Staten te mogen ontvangen op de inhoud van de aanschrijving. Gezien de urgentie en de prioriteit van zijn verzoek, stelt hij het op prijs om zo spoedig mogelijk, uiterlijk donderdag 28 november 2019, een reactie op zijn verzoek te ontvangen.

Het betreft de ‘Aanschrijving bekendmaking onderdelen van het wetsvoorstel Landsverordening belastingherziening 2019 vooruitlopend op behandeling in de Staten’.

Doorgevoerde aanpassingen

Zoals reeds bekend, zo begint minister Gijsbertha zijn brief aan de Staten, heeft Curaçao zich gecommitteerd om zich teweer te stellen tegen belastingontduiking en belastingontwijking en om eventuele schadelijke belastingregels te verwijderen.

,,Dientengevolge is de afgelopen jaren de Curaçaose winstbelasting al op een groot aantal onderdelen aangepast aan wat internationaal aanvaardbaar wordt geacht.”

Zo werd onder meer de zogeheten ‘nexus approach’ ten aanzien van inkomsten uit intellectuele eigendom opgenomen in de Landsverordening op de winstbelasting. Verder werd de exportregeling afgeschaft om de als ‘ring fencing’ aangemerkte aspecten te elimineren; de reële aanwezigheidseis werd ingevoerd voor de Curaçaose Beleggingsvennootschap; en de Economische zone (E-zone) wetgeving werd aangepast, om de als ring fencing aangemerkte aspecten op te heffen en een reële aanwezigheidseis in te voeren.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties