31 C
Willemstad
• maandag 26 juli 2021 19:46

Laatste reacties

- Advertentie -

AD | Vragen afgifte bouwvergunning Pen Resort

PAR-statenlid Stephen Walroud: ,,De sloop van het beschermde monument Sebastopol aan de Penstraat 16 liet bij menig burger een ‘rare’ smaak na.” | Michele van Veldhoven

Willemstad – Statenlid Stephen Walroud (PAR) heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister van Verkeer, Vervoer en Ruimte Planning (VVRP) Zita Jesus Leito (PAR) met betrekking tot de mogelijke afgifte van een bouwvergunning aan Pen Resort.

De mogelijke uitgifte van de vergunning haalt Walroud uit mediaverslagen naar aanleiding van het nog te realiseren resort.

,,Het betreft dezelfde ontwikkelaar die in oktober 2015 overging tot de veel becommentarieerde sloop van het beschermde monument Sebastopol aan de Penstraat 16, hetgeen, op z’n zachtst gezegd, nog bij menig burger een ‘rare’ smaak in de mond geeft en vragen opwerpt als hoe en met wiens toestemming dit heeft kunnen gebeuren. Het is dan ook hoogst opmerkelijk dat terwijl deze vragen nog afdoende beantwoord dienen te worden aan de kant van de regering, dezelfde ontwikkelaar nu mogelijk een bouwvergunning heeft verkregen”,

- Advertentie -

aldus het Statenlid in de brief aan de minister. Hij voegt daaraan toe:

,,Het economisch belang van de realisatie van het Pen Resort-project, dat de ontwikkeling van een all-inclusive resort met in totaal 313 kamers behelst, wordt door mij onderschreven. Maar de bouwvergunning dient wel volgens de vigerende wet- en regelgeving en conform de geldende toetsingskaders van ROP te zijn verstrekt. Hieromtrent zijn in de media vragen gerezen of dit daadwerkelijk het geval is. Aan u als minister om het parlement de nodige duidelijkheid te verschaffen.”

Volgens Walroud meent de ontwikkelaar dat het niet beantwoorden van zijn aanvraag voor sloop van het genoemde monument heeft geleid tot de sloop.

,,De ontwikkelaar heeft in de media verklaard in juni 2011 een verzoek voor een sloopvergunning te hebben ingediend en omdat de overheid vervolgens conform de Monumenteneilandsverordening niet binnen de zes maanden termijn heeft geantwoord, beroept de ontwikkelaar zich op het verstrijken van de termijn ‘waarbinnen de overheid/minister diende te antwoorden’. De ontwikkelaar is de mening toegedaan ‘dat de overheid in gebreke is gebleven en het verzoek werd zo geacht te zijn toegewezen’. Klopt dit wat betreft de gang van zaken voorafgaande aan de sloop van Sebastopol en heeft de ontwikkelaar hierin gelijk of geen gelijk?”

- Advertisement -

Walroud wil een kopie in het parlement van de aanvraag van de sloopvergunning alsook een bevestiging van ontvangst van deze aanvraag door ROP en wil ook weten of door de sloop van Sebastopol een soort ‘eenzijdige aanpassing’ is opgetreden in de erfpachtvoorwaarden die ten grondslag liggen aan het project Pen Resort en of dan de geldigheid van de mogelijk nu afgegeven bouwvergunning moet worden bezien.

,,Wat gaat er gebeuren met de andere monumentale panden die op het terrein aanwezig zijn, te weten Kas di Pueblo en Cerro Bonito? Deze monumenten vallen immers onder dezelfde ontwikkelaar. Zijn die genoeg beschermd binnen het project Pen Resort? Welke maatregelen heeft uw ministerie genomen om er garant voor te staan dat genoemde monumenten behouden blijven gezien het lot van Sebastopol? Is er een extra zekerheid ingebouwd en zo ja, welke extra zekerheid? Speelt de Monumentenraad bij het bieden van deze extra zekerheid hierin een rol en zo ja, welke en zo nee, waarom niet?”

Walroud vraagt ook op het klopt dat ROP een bouwvergunning heeft verstrekt aan het project Pen Resort en indien dat zo is of bij de uitgifte daarvan alles conform de vigerende wet- en regelgeving en toetsingskaders is doorlopen en hij wil weten of de ROP-interim-directeur, die naar verluidt tijdens het interim-kabinet-Pisas is aangesteld, rechtmatig benoemd is en of de bouwvergunning, indien verstrekt, door deze persoon is verstrekt.

,,Mocht de bouwvergunning aan Pen Resort niet rechtmatig verstrekt zijn, gaat u ook andere bouwvergunningen verstrekt in de periode van het kabinet-Pisas nalopen? Dit om na te gaan of de uitgiftes conform de regels zijn verlopen.

Mocht de bouwvergunning aan Pen Resort niet rechtmatig verstrekt zijn, kunt u als minister antwoord geven op de vraag hoe er alsnog een oplossing geboden kan worden om tot een win-winsituatie te komen die ook, gezien de belangrijkheid van het project, positief uitpakt voor de ontwikkelaar?”

‘Reëel instortingsgevaar’

In de erfpachtovereenkomst tussen Pen Resort en de overheid is opgenomen dat twee historische panden, te weten Cerro Bonito en Sebastopol, zouden worden opgenomen in de plannen en dus ook gerenoveerd zouden worden.

,,Maar ook is opgenomen”, aldus Jeroen Kibbelaar namens Pen Resort ,,dat indien zou blijken dat deze panden dermate bouwvallig zouden zijn waardoor restauratie niet meer mogelijk zou zijn of te kostbaar, Pen Resort aan het toenmalige Bestuurscollege toestemming zou vragen voor eventuele sloop.”

In juni 2011 heeft Pen Resort toestemming gevraagd aan de betrokken instanties voor sloop van Sebastopol, vervolgt Kibbelaar, wegens de zeer slechte staat van dit gebouw.

,,De instanties die zijn aangeschreven waren de minister van VVRP, uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning, het Monumentenbureau en Domeinbeheer.”

Kibbelaar wijst erop dat conform de Monumentenverordening de minister binnen zes maanden dient te beslissen op dit verzoek.

,,Indien een beslissing achterwege is gebleven wordt dit verzoek geacht te zijn toegewezen. Pen Resort heeft nooit enige reactie van de overheid ontvangen. Zo was van rechtswege de sloopvergunning per december 2011 verleend. Gezien het reële gevaar van instorting is Pen Resort in 2015 overgegaan tot sloop van het gebouw Sebastopol.”

Kibbelaar voegt er tot slot nog dit aan toe:

,,Door de aankoop van Kas di Pueblo zal Pen Resort in plaats van 240 uiteindelijk 313 kamers realiseren, maar ook twee grotere en aanzienlijk belangrijker monumenten, Kas di Pueblo en Cerro Bonito, restaureren en in het project betrekken.”

Bron: Antilliaans Dagblad

- Advertisement -

Artikel delen

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

ParadiseFM | Aantal actieve besmettingen neemt af

Het aantal actieve coronabesmettingen op Curaçao neemt al twee dagen af. Afgelopen dag testten 48 mensen positief op het coronavirus op een totaal van ruim 1500 afgenomen...

Democracy now! | Monday, July 26, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 26 juli 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DolfijnFM | Drie Venezolanen doen noodoproep Pisas

Drie Venezolanen die al tien maanden vastzitten in de vreemdelingenbarakken van de SDKK-gevangenis hebben een noodkreet gestuurd naar premier Pisas. Hun detentieomstandigheden zijn slecht en ze worden...

DolfijnFM | Ruim helft hotelkamers weer bezet

Ruim de helft van alle hotelkamers op Curaçao was in de maand juni bezet. Dat meldt CHATA. Daarmee krabbelt Curaçao langzaam weer uit het diepe dal vanwege...

DolfijnFM | Inspectie niet te spreken over uitgaansgedrag jongeren

De Inspectie is niet te spreken over het gedrag van jongeren in het uitgaansleven. Dat schrijft de Èxtra. Dit weekend werd er extra gecontroleerd vooral in het...
- Advertentie -