AD | USFOL 5 jaar langer

Afgelopen jaar bijgedragen aan een totale onderschepping van 282.000 kilo cocaïne, 33.179 kilo marihuana en 20 kilo heroïne

Willemstad – Het FOL-verdrag in verband met de vestiging van de Amerikaanse Forward Operating Location op vooral luchthaven Hato (Curaçao), en in veel mindere mate op Reina Beatrix (Aruba), is met vijf jaar verlengd.

Zo blijkt uit een brief van minister Bert Koenders (PvdA) van Buitenlandse Zaken.

De bewindsman stuurt gelijktijdig ook de evaluatie mee van de uitvoering van het verdrag in de afgelopen twee jaar. In de periode oktober 2015 tot en met september 2016 werden 939 vluchten uitgevoerd; 479 van deze missies werden door de Amerikaanse Twelfth Airforce (Afsouth) uitgevoerd, en 460 door de Joint Interagency Task Force South (JIATF-S).

,,Alle vluchten vonden plaats vanaf het vliegveld Hato (Curaçao)”, aldus het verslag. ,,Vanaf vliegveld Reina Beatrix (Aruba) werden in deze periode geen vluchten uitgevoerd.”

Het totaalaantal vlieguren vanaf de FOL bedroeg 6.257. De vluchten hebben in het genoemd jaar bijgedragen aan een totale onderschepping van 282.000 kilo cocaïne, 33.179 kilo marihuana en 20 kilo heroïne door Afsouth en de JIATF-S tezamen.

Een jaar daarvoor – van oktober 2014 tot en met september 2015 – ging het om 761 vluchten. Ook allemaal vanaf Curaçao. Het totale aantal vlieguren vanaf deze FOL bedroeg 5.618. De vluchten hebben in dat jaar bijgedragen aan een totale onderschepping van 193.000 kilo cocaïne, 30.042 kilo marihuana en 26 kilo heroïne door de Amerikaanse JIATF-S. Aldus de rapportages.

,,Voor de goede orde deel ik u mede dat het verslag tevens wordt toegezonden aan de ministers-presidenten van Aruba en Curaçao met verzoek om doorgeleiding aan de Staten van hun landen”, aldus Koenders, mede namens minister Jeanine Hennis-Plasschaert (VVD) van Defensie.

,,Het betreft een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van het verdrag inzake samenwerking tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika betreffende toegang tot en gebruik van faciliteiten op Aruba en Curaçao voor drugsbestrijding vanuit de lucht.”

Na het aflopen van de eerste tienjarige termijn is het FOL-verdrag tweemaal verlengd met een periode van vijf jaar, met ingang van 2 november 2011 en recentelijk opnieuw op 2 november 2016. Deze laatste verlenging heeft, ‘op verzoek van de VS’, plaatsgevonden middels een notawisseling.

‘Koninkrijk gebaat’

,,Het Koninkrijk is gebaat bij de Amerikaanse luchtverkenningen op grond waarvan drugstransporten kunnen worden opgespoord en onderschept”, meldt de evaluatie die minister Koenders aan de Kamer stuurt.

,,Dat laatste gebeurt in een groot aantal gevallen in samenwerking met de Koninklijke Marine.” Bestrijding van de drugsproblematiek in de Caribische regio wordt gezien als ‘van mondiaal belang’.

,,Dit is eveneens het geval binnen Europees verband, waarbij het principe van gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt onderschreven en daaraan ook daadwerkelijk door het Koninkrijk uitvoering wordt gegeven.”

In Curaçao wordt ‘ten volle gebruik gemaakt’ van de FOL-faciliteit.

Aruba is in gesprek met de VS over het verkleinen van het FOL-terrein op de luchthaven Reina Beatrix, ten behoeve van de commerciële uitbreiding van de luchthaven. Hierbij zou een gedeelte dat nu uitsluitend aan FOL is toegewezen (45.000 vierkante meter), bestemd worden voor ‘dual use’. Een kleiner gedeelte (21.550 m2) blijft voor exclusief FOL-gebruik. De VS lijkt hier in principe welwillend tegenover te staan, maar heeft nog geen definitief antwoord gegeven.

Er hebben verschillende onderhoudsprojecten plaatsgevonden, waaronder onderhoud van de hangar bij de luchthaven Hato. De Amerikanen houden de Commandant der Zeemacht in het Caribisch gebied (CZMCarib) conform de verdragsafspraken op de hoogte van vluchten die vanaf de FOL op Curaçao worden uitgevoerd. Dit betreft aantallen, type vluchten, operationele vluchtgegevens zoals de duur van de vlucht, het patrouillegebied en type vliegtuig. CZMCarib wordt door de VS stelselmatig over het meevliegen van zogenaamde ‘host nation riders’ (HNR’s) geïnformeerd.

Deze waarnemers moeten meevliegen op vluchten die de grenzen met derde landen overschrijden. Zij vertegenwoordigen hun regering gedurende het overvliegen van het soevereine gebied van een derde land en verschaffen expertise over het gebied waarboven wordt gevlogen.

In de periode 2015-2016 werden in totaal 59 missies (van de 939) uitgevoerd waarbij HNR’s nodig waren. Al deze missies waren boven Colombiaans grondgebied en alle HNR’s hadden de Colombiaanse nationaliteit. De FOL-commandant op Curaçao staat in direct contact met CZMCarib en de consul-generaal van de Verenigde Staten in Willemstad.

Het bestaande nauwe samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Marine, de lokale autoriteiten, de FOL-leiding en het consulaat van de VS is ook gedurende deze rapportageperiode voortgezet. ,,Deze samenwerking wordt door allen als zeer constructief ervaren.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AD | USFOL 5 jaar langer

  1. Joep Meloen

    Het is maar goed dat de club van 12 daar geen inspraak in had.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *