AD | UNEP herstelt blunder

Camelia-Römer: Milieuorganisatie VN op verkeerde been gezet inzake Oostpunt | Extra

Willemstad – Nog net geen excuses, maar veel scheelt het niet. Het VN-Milieuprogramma UNEP zou volgens Suzy Camelia-Römer – toen nog in de hoedanigheid van minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning – door ‘derden’ onjuist zijn geïnformeerd over de ontwikkeling van Oostpunt.
Het United Nations Environment Programme (UNEP) heeft in een tot nu toe geheim gebleven correspondentie met de Curaçaose minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijk Planning (VVRP) alsnog alle vertrouwen uitgesproken omtrent de Landsverordening herziening Oostpunt en de uitvoering ervan, nadat was gebleken dat deze speciale organisatie van de Verenigde Naties op het verkeerde been is gezet ‘met foute en onvolledige informatie’ inzake de geplande ontwikkeling van het nog ongerepte oostelijke deel van het eiland.

Het Antilliaans Dagblad heeft de uitgebreide briefwisseling. Naar nu pas blijkt is UNEP-coördinator Lorna Inniss in een schrijven aan de VVRP-minister diep door het stof gegaan. Diezelfde Inniss schreef op 17 januari 2017 op hoge poten gouverneur Lucille George-Wout aan met afschriften aan tal van ministers in Den Haag, waaronder de bewindsman van Buitenlandse Zaken.
Daarin wordt de regering in Willemstad de facto hard op de vingers getikt wegens onverantwoordelijke besluitvorming over en omgang met het nog onaangetaste Oostpunt, dat overigens privéeigendom is van de familie Maal.

Het UNEP-secretariaat verwijt de regering in strijd met internationale afspraken en regels te handelen en stelt met zo veel woorden dat Curaçao zich hiermee schuldig maakt aan ‘non-compliance’. De coördinator dreigt zelfs om dit aan de grote klok te hangen en tijdens een internationale conferentie de deelnemende landen te informeren dat Curaçao niet voldoet. UNEP gaat nóg verder – op basis van, zo wordt duidelijk, misinformatie afkomstig van derden – door ook de koning en koningin, Willem-Alexander en Máxima, bij de kwestie te betrekken.

‘Secretariaat bewust verkeerd voorgelicht’

De brief van 17 januari wordt uitvoerig en puntsgewijs op 15 februari 2017 beantwoord door minister Suzy Camelia-Römer, op dat moment belast met VVRP. Daarop reageert UNEPcoördinator Inniss op 6 maart met een schrijven met een opvallend andere toon:

,,We sincerely appreciate the additional information you have provided on the development of the Ordinance (de Landsverordening herziening Oostpunt, red.), its context and scope. This information is indeed very useful and helps to clarify a number of our concerns.”

Camelia-Römer had UNEP erop geattendeerd dat alles erop wijst dat het secretariaat ‘eenzijdig is geïnformeerd’ en geen enkele moeite heeft gedaan ‘de verklaringen die anderen hebben afgelegd te verifiëren bij de regering’.

,,Formeel noch informeel is de overheid van Curaçao om een reactie verzocht voordat de brief is uitgestuurd naar de gouverneur en een reeks ministers van het Koninkrijk der Nederlanden.”

De informatie die het UNEPsecretariaat over Oostpunt en de recent vastgestelde wetgeving ontving, is naar de mening van de regering van Curaçao, niet een volledige en geen eerlijke weergave van de feiten.

,,De informatie is incompleet, geeft alleen één kant van het verhaal en is mogelijk verstrekt door bevooroordeelde partijen. Het secretariaat is bewust verkeerd voorgelicht”,

aldus Camelia-Römer ten tijde van het kabinet- Koeiman. De bewindsvrouw, die inmiddels in het kabinet-Rhuggenaath de portefeuille Gezondheid, Milieu en Natuur heeft:

,,De hoeveelheid informatie die gebaseerd is op ‘horen zeggen’ is aanzienlijk en de minister wil adviseren om voortaan definitieve informatie te vergaren, zeker bij het zo eenvoudig aanhalen van de koning en de koningin van Nederland.”

Camelia-Römer stelt niet te kunnen geloven dat Willem-Alexander en Máxima erop uit zijn betrokken te raken bij dit politieke onderwerp. De minister van VVRP heeft sterk de indruk dat het UNEPsecretariaat de brief van 17 januari schreef zonder zich bewust te zijn van de omvang van de voorbereiding die aan de totstandkoming van de landsverordening vooraf zijn gegaan, de inhoud van de studies die vooraf zijn gedaan, maar zelfs niet van de wet en de Memorie van Toelichting (MvT) zelf.

,,Het Land Curaçao neemt de beschuldigingen zeer ernstig.”

Politiek Willemstad is van mening dat het secretariaat, dat overigens in de Jamaicaanse hoofdstad Kingston is gevestigd, te snel tot een oordeel/veroordeling is gekomen. Met name in het licht van het voornemen van de UNEP-coördinator om Curaçao aan de schandpaal te nagelen in het bijzijn van de contractspartijen tijdens de Conference of Parties (COP9) van de Cartagena Conventie en Protocollen in maart jongstleden.

Camelia- Römer wenste daarom een formele en juiste rectificatie. Die kreeg zij op 6 maart, zo blijkt nu, daags voor de conferentie. Uit de stukken wordt niet duidelijk wie of welke instanties UNEP hebben geïnformeerd over de gewijzigde wetgeving.

Alom bekend is dat stichting Carmabi zich al jaren fel en veelvuldig verzet tegen de aanpassing van het Eilandelijk Ontwikkelingsplan (EOP) en ook tegen de Landsverordening herziening Oostpunt was en is. En Carmabi heeft in verband hiermee talloze rechtszaken aangespannen. De minister wijst er in de brief aan UNEP op dat de wet het resultaat is van een langdurig en zorgvuldig doorlopen proces, waarbij alle vereiste fasen van wetgeving zijn afgewerkt.

,,De landsverordening maakt ontwikkeling op Curaçao mogelijk op een meer duurzame wijze dan in het verleden het geval is geweest op het eiland”, aldus de bewindsvrouw, ,,met veel gedetailleerde aandacht voor milieuvriendelijke ontwikkeling.” Inniss zelf sluit haar brief aan de VVRP-bewindsvrouw af met: ,,Please accept minister Römer, the assurance of our highest consideration.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *