AD | Regering komt met urgentieplan

Regering komt met urgentieplan

Willemstad – Over drie maanden zal de nieuwe regering met een urgentieplan komen waarbij vooral aandacht zal zijn voor armoedebestrijding.

Het plan zal in de lijn liggen van het eerder opgestelde Plan Nashonal di Desaroyo pa Kòrsou en het Actieprogramma jeugdontwikkeling (Programa di Akshon Desaroyo di Hubentut).

Dit staat in het deze week ondertekende regeerakkoord tussen de partijen PAR, MAN en PIN. Deze partijen wijten een groot deel van de problemen op Curaçao aan de armoede. Genoemd worden de gespletenheid in de samenleving, zowel op sociaal als op politiek vlak, en het onderlinge wantrouwen dat er heerst. Armoede is volgens het regeerakkoord de voedingsbodem voor corruptie, criminaliteit en politiek populisme dat hier handig gebruik van maakt.

In de inleiding staat dat volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 25 procent van de Curaçaose bevolking onder de armoedegrens leeft, met een inkomen lager dan 1.976 gulden per maand.
Naast het urgentieplan voor de armoedebestrijding komt er ook een regeerprogramma met de beleidsuitgangspunten voor de komende vier jaar. ,,De partijen hebben afgesproken de Landsbegroting aan te passen om zo gelden beschikbaar te stellen voor de meest urgente zaken en prioriteiten”, zo staat op de eerste pagina’s van het regeerakkoord.

In het Plan Nashonal di Desaroyo pa Kòrsou wordt beschreven hoe de armoede bestreden kan worden. Daarnaast wordt invulling gegeven aan de woonsituatie en wooncondities van sommige bevolkingsgroepen, de achteruitgang van verschillende wijken, veiligheid in de wijken, de positie van gepensioneerden in de samenleving, werkloosheid en de aanpak van sociale en politieke ongelijkheid.

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “AD | Regering komt met urgentieplan

  1. Dit zijn ook de witwas bedrijfjes..

  2. dikke deur

    Plaatje is een beetje dom. Ik heb het al zo vaak gezien: geven ze zo’n tire service een behoorlijk onderkomen en dan kan die de hogere huur niet opbrengen, en verdwijnt binnen de kortste keren.

  3. Armoedebestrijding doe je simpelweg door werkgekegenheid en goede scholing te creëren. Drops outs minimaliseren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *